Helyreállt a rend: A Gárda és a Jobbik vezetője együttműködési és stratégiai szövetséget kötöttek!

A Magyar Gárda Mozgalom és a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt együttműködési megállapodást kötött, amelyben kölcsönösen megerősítették egymás függetlenségét, és az eszmei, stratégiai partnerséget. Ezzel a szerződéssel véget ért a szeptemberben Dósa István ex-főkapitány lemondásával kezdődött vita a Magyar Gárda jövőjéről. Helyre állt a rend, a két szervezet, ahogy korábban, úgy az elkövetkezendő időszakban is közösen fog küzdeni a Szent Korona Magyarországáért. A szerződést a Gárda részéről Kiss Róbert főkapitány, a Jobbik részéről Vona Gábor írta alá vasárnap. Alább a megállapodás szövege olvasható teljes egészében.

Együttműködési megállapodás, amely köttetett a Magyar Gárda Mozgalom és a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt között

A Magyar Gárda Mozgalom (továbbiakban Gárda) és a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt (továbbiakban Jobbik) együttműködési megállapodást köt, amelyben kölcsönösen megerősítik egymás függetlenségét, egyúttal kifejezik a két szervezet között fennálló eszmei rokonságot és stratégiai partnerséget.

1. Kijelentjük, hogy a Gárda és a Jobbik egymástól független szervezetek.

2. Kijelentjük, hogy alapvető céljaink azonosak. A két szervezet ezért stratégiai partnernek és szövetségesnek tekinti egymást a Szent Korona Magyarországáért vívott küzdelemben.

3. Kijelentjük, hogy a Gárda és a Jobbik támogatja egymás munkáját azokon a területeken, ahol egy civil mozgalom és egy politikai párt közösen képes értéket teremteni.

4. Kijelentjük, hogy a Gárda főkapitánya és a Jobbik elnöke közös megegyezés alapján minden év január 1-jétől kijelölik a két szervezet közötti együttműködés és kommunikáció koordinálásával megbízott személyt/személyeket.

5. Kijelentjük, hogy nem engedünk semmifajta külső vagy belső bomlasztásnak, amelynek célja a Gárda és a Jobbik közötti jó viszony megrontása. Az ilyen törekvések ellen a magunk szervezeteiben a legszigorúbb módon fellépünk. A két szervezet között felmerülő nézeteltéréseket tárgyalásos úton, a sajtónyilvánosság kizárásával oldjuk meg.

6. Kijelentjük, hogy az együttműködés során egymásról és egymástól kapott információk bizalmas kezelését illetően mindkét fél felelősséget vállal.

7. Kijelentjük, hogy a kölcsönös tagság lehetőségét nem akadályozzuk, de egyúttal leszögezzük, hogy a Gárda rendezvényén a Jobbikba toborzás, a Jobbik rendezvényén a Gárdába toborzás nem folytatható.

8. Kijelentjük, hogy az egymással összeférhetetlen tisztségekről a két szervezet vezetője 2008. december 31-ig külön megállapodásban rendelkezik.

9. Kijelentjük, hogy a gárdisták párttevékenységre – plakátragasztás, szórólapozás, ajánlószelvény-gyűjtés stb. – nem kötelezhetőek még felettesük által sem, ilyet csak saját elhatározásukból civilben végezhetnek.

Budapest, 2008. november 23.

Kiss Róbert
főkapitány
Magyar Gárda Mozgalom

és

Vona Gábor
elnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom

barikád.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse az alfahir.hu Facebook-oldalát is!

FRISS HÍREK