Commedia dell'arte V. - a Magyar Gárda Egyesület elleni per ötödik fordulója - Interjú Vona Gáborral

Ma reggel, kis csúszással, de 8.50-kor kezdetét vette a Magyar Gárda Egyesület feloszlatására kezdeményezett per ötödik tárgyalási napja. A tegnapi rekordhosszúságúra nyúlt nap eredménytelen volt, de a komédiába illő jelenetek megfűszerezték az amúgy sablonos beszédeket, melyeket a felperesi oldal próbált meg formába önteni. Nem sok sikerrel. Az oszlattatni akarók kiváló színészi képességekre tettek szert, bármely remek magyar - esetleg- dél-amerikai teleregényben helyet kaphatnának. Ma is a megpróbáljuk olvasóinkat pontosan tájékoztatni az eseményekről. Reméljük hasonlóan szórakoztató események fognak történni... Percről percre a tárgyalóteremből.

22.10 Exkluzív interjú Vona Gáborral, a Magyar Gárda Egyesület elnökével

- Elnök úr, a Fővárosi Bíróság ma este fél kilenckor első fokon feloszlatta a Magyar Gárda Egyesületet. Meglepte?
- Ha az előzetes várakozásaimat nézem, akkor nem, hiszen hazai és nemzetközi nyomás volt a bíróságon, amelyet a jelek szerint képtelen volt elviselni. Ha viszont a tárgyalás alakulását és folyamatát nézem, azt kell mondjam, megdöbbentett a bírói ítélet. Egyrészről a per során a felperesi érvelés és bizonyítás teljes kudarcának lehettek tanúi a jelenlévők, másrészt nagyon korrekt bírói hozzáállást tapasztaltunk. Ezek után furcsa volt hallgatni az ítélet utáni bírói érvelést, amely – ha szabad ilyet mondani – laposabb volt, mint az ügyészé.
- Mi volt a bíróság indoklása?
- Nem tudom teljes egészében reprodukálni, mert azt még írásban nem kaptam meg, de nagyjából jogi nyelven hallhattuk vissza a balliberális média és politika elítélő vélekedését. Azt, hogy a cigánybűnözés kifejezés nem helyes, hogy az Egyesület és a Mozgalom szimbiózisban él, hogy mások méltóságát nem lehet megsérteni, hogy a fekete ruha egyesekben félelmet ébreszt. Nem vagyok jogász, de rettenetesen szubjektív bírói indoklást hallottam. Ami külön megdöbbentett, hogy miközben a bíró röviden ismertette a mondandóját, egyetlen egy jogszabályi hivatkozásra sem emlékszem, pusztán kinyilatkoztatásokra. Szintén érdekes volt, amikor a bíró arra hivatkozott, hogy a Gárdát elítélték a parlamenti pártok és a köztársasági elnök is. Miért befolyásolja a bírót egyáltalán bármilyen politikai vélekedés?
- Ön hogyan értelmezi a feloszlatásról szóló döntést?
- Az amúgy is rozoga lábakon álló magyar demokráciába rombolt bele a bíróság. Ennek távlatos következményeit neki, illetve a per megrendelőinek kell viselniük. Azt sajnálom egyedül, hogy az ügyészség egyik – egyébként megdőlt – bizonyítéka egy olyan felvétel volt, amelyet a Dósa István korábbi főkapitány vezetésével a Gárdából kivált csoport honlapjáról szedett le az ügyészség. Sajnálom, hogy a sértettség és a bosszúvágy arra vezette egykori gárdistákat, hogy akarva vagy akaratlanul a Gyurcsány-kormány segítői legyenek.
- A döntés ugye nem jogerős. Felebbeznek?
- Természetesen. Nem vagyok az a típus, akit egy szúnyogcsípés visszalépésre szokott késztetni. A per utáni néhány percben egyeztettem Dr. Gaudi-Nagy Tamással, aki képviselt bennünket a perben, és egyértelműen azt mondta, tovább kell mennünk. Tamás egyébként fantasztikus teljesítményt nyújtott, a szünetben több olyan jelenlévővel beszéltem, akik semlegesek voltak, de az érvek ütköztetése alapján nekünk adtak igazat.
- Tehát mindenképp harcolnak az egyesületért…
- Persze. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyesület tagjait nem egy jogi papíros köti össze, hanem a történelmi tény, hogy megálmodtuk a Magyar Gárdát és útjára bocsátottuk. Vagy így, vagy egy új egyesületként, vagy asztaltársaság formájában, de folytatni kívánjuk a nemzet szolgálatát.
- Mi lesz magával a Gárdával?
- Na, ez a lényeg. A Gárda Mozgalom működését a bírói döntés nem érinti, ezt a bíró kétszer is kiemelte hangsúlyozottan az ítélete indoklásában. A per tárgya kizárólag az Egyesület volt. Közvetett módon tehát a bíróság megerősítette, hogy a Gárda tovább fog működni. Én ezt közvetlenül is megerősíthetem. A gárdisták a Szent Koronára tettek esküt, feloszlatni őket nem lehet. Egyébként folyamatosan kapom az sms-eket és a hívásokat: „Most hallottam a hírt. Hol lehet belépni a Gárdába?” Tömeges jelentkezési hullámra számítok, amelyet egyébként kérek és bátorítok is. A Gárda a mai nappal még inkább a magyar nemzet ügyének szimbólumává vált. Meggyőződésem, hogy ahogy eddig minden támadás a Gárda javára vált, úgy ez is arra fog. Üzenem minden gárdistának és velünk egyetértő, tiszta magyar embernek, hogy levágták a kisujjunkat, de ezzel megszázszorozták a szívünk erejét. Hálát adok a Jóistennek, hogy egy ilyen nagyszerű közösséghez tartozom.

21.15 Vona Gábor hamarosan exkluzív interjút ad a barikád.hu-nak, melyben értékeli a nap eseményeit és kommentálja a bírósági döntést!

20.50 A Gárda Egyesület képviselői felkészültek az elmarasztaló ítéletre, de a Mozgalom tagjai közül többeket megrázott Pataki Árpád döntése. Egy egyenruhás gárdista a bíróság folyosóján a könnyeit törölgette az ítélet hallatán.

A feloszlató ítélet egyébként a Magyar Gárda Mozgalom tagjait és működését egyáltalán nem érinti.

20.36 dr. Pataki Árpád bíró feloszlatta a Magyar Gárda Egyesületet első fokon.

20.33 A bíró megérkezett. Hamarosan felolvassák az ítéletet.

19.52 A bíróság visszavonult, hogy meghozza döntését. Ítélethirdetés fél 9-kor várható!

19.49 Száva Vince úgy gondolja, hogy Vona Gábor megszólította, ezért felszólal. Nem értjük mit beszél, de igazából nem is érdekes... Valószínű, hogy Pataki bíró berekeszti a tárgyalást.

19.42 Pataki bíró már elég ingerült, főleg amikor a beavatkozni kívánók politikai szólamokba kezdenek.

19.40 Minden alperesi beavatkozó fenntartotta kérelmét és kérte a felperesi kereset elutasítását.

19.10 Gonda László rövid perbeszédét egy Illyés Gyula idézettel zárta: Antiszemita vagy-e?...

19.00 Pataki bíró letette a Magyar Gárda esküjét. Igaz a nevét nem mondta hozzá, de elmondta az esküt... (Miután Vona Gábor elmondta rövidített perbeszédét, melybe bele volt szőve a gárdisták esküje.)

18.56 Vona: „Kérem ezért a bíróságot, hogy az ügyészség keresetét utasítsa el! Adjon további lehetőséget a Magyar Gárda Egyesületnek és a Magyar Gárda Mozgalomnak ahhoz, hogy törvénytisztelő és nemzetféltő tevékenységét minden magyar emberért és az igazságért tovább folytathassa.”

18.52 Bíró: Mit akar Vona úr? Vona: Szeretnék perbeszédet mondani. Bíró: Jó, de csak röviden. Vona: Ígérem, rövid leszek. A sajtó képviselői azonnal felbolydultak, őrült fotózásba kezdtek, a kamerák azonnal ráfordultak a Magyar Gárda Egyesület elnökére.

18.20 Gaudi zárásként Illyés Gyula sorait idézi az emberi méltóságról: "A magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival: a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani. Aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar. Aki a földmívesnek földet, a munkásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi bánásmódot kíván, egyéni érdeke ellenére is. Aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi, emberi, magyari mivoltában." A perköltséget, figyelemmel a tárgyalási órákra, a felkészülésre 750.000 Ft + áfa-ban határozta meg.

18.08 Dr. Gaudi még mindig próbálja megértetni a felperesi oldallal (és a bírósággal), hogy pontosan mi a különbség a Magyar Gárda Mozgalom és Magyar Gárda Egyesület között. Érdekes, hogy a hallgatóság nem zúgolódik és a bíró sem vág közbe. Nem kell az ügyvéd urat rendre utasítani és figyelmeztetni sem, hogy ne politikai beszédet tartson és ne vizionáljon. Mindenki figyeli amit mond.

17.40 A bíróság nem tudott olyat bizonyítani, mely az Egyesülési Tv. alapján mások jogait súlyosan sértette. Pedig csak ez lehet az alapja a feloszlatásnak. Ezt csak az "ízlésterror" alapján lehetne megtennni.

17.35 Rövid szünet után Dr. Gaudi Nagy Tamás, a Gárda jogi képviselője kezd bele perbeszédébe, melyben hangsúlyozza, hogy nem lenne jogszerű az Egyesület feloszlatása azon bizonyítékok alapján, amiket feltárt a bíróság. Örömmel fogadta, hogy volt olyan beavatkozó, aki visszalépett, mert belátta, hogy nincs értelme a pernek.

17.12 A bíró szerint azt kellene bizonyítania a felszólaló Száva Vincének, hogy a MGE elkövetett-e olyan cselekményt, amely a feloszlatást vonja maga után. (Vona Gáborról vagy Usztics Mátyásról nehéz elképzelni, hogy Molotov-koktélokkal dobálja a cigányokat - a szerk.) Azt viszont a felperesi beavatkozók is elismerték, hogy a Mozgalomnak nincs tagnyilvántartása, egy bejegyzett társadalmi szervezetnek, azonban tagnyilvántartásra van szüksége.

17.08 A cigányasszonyok orvoshoz járnak, mert félelmükben depressziósok(!) lettek. Sokan azt álmodják, hogy éjjel, a fekete ruhás gárdisták rájuk rúgják az ajtót és a gyerekek fején ugrálnak. Szávának Galgagyörkön a cigányok elmondták, hogy sok cigányt megtámadtak az azt megelőző napon, mikor a gárdisták lementek és a cigányok felismerték őket, sőt, még az autót is, amivel a gárdisták közlekedtek... A bíró kérdezte, hogy miért nem tett feljelentést. Száváék tettek feljelentést, de a nyomozás nem vezetett eredményre. (Vajon miért nem?) Száva fel akar olvasni egy "jegyzőkönyvet", miszerint gárdisták több alkalommal támadtak cigányokra, de a bíró nem engedi. Száva mégis elkezdi, de a bíró már erélyesebben rászól.

17.05 Száva Vince látta azokat a megrémült cigányokat, akik féltek, rettegtek, menekültek a Magyar Gárda elől. (Vajon hány magyar menekült már a cigány kisebbség elől? - a szerk.)

16.45 Természetesen nem hallott a Vecsésen történt brutális cigánytámadásról, de véleménye szerint, ha a Gárda tovább folytatja tevékenységét, több "vecsési eset" lesz. Hangos zúgolódás a teremben, a nézők ezt már nem bírják elviselni. Ezzel elismerte, hogy a vecsési támadás súlyosan magyarellenes volt! Majd elmondja, hogy nem tudja mit tervez a Gárda Vecsésen, de nem szeretne ott cigány lenni. A bíró rászól, hogy fejezze be a feltételezéseket.

16.42 "Palesztinai sáska, bűnöző cigány, kufár, cionista patkány" - idéz az ügyvéd. "Örömmel hallom, hogy rohamosan növekszik a támogatottságuk." Majd elmondja, hogy egy bajor sörsátorban is maroknyian voltak, aztán egyszer csak sokkal többen lettek.

16.39 Az MKP (Magyar Kisebbségek Pártja) képviselője (Dr. Dániel Péter, Száva Lajos (volt) ügyvédje) lép "színpadra". A mai tárgyalás igen száraz volt, így bízunk benne, hogy az ügyvéd kicsit humorosabbá teszi a tárgyalást, mint ahogy tette tegnap is. "A cigánybűnözés fogalmát nem mi találtuk ki" Bíró: "Ki az a mi?" DP: "A mi-t a többségi magyar társadalomra értem." - mondta el a Magyar Kisebbségek Pártjának képviselője...

16.38 A perbeszéd szerint a drogokkal és a Kendermag Egyesülettel sincsen semmi baj. Már Dózsa (sic!) sárbogárdi beszédéből is idézett.

16.35 Most a közvéleményről beszél. Nem teljesen érthető és néha, mintha kissé ellentmondásos is lenne. Szerinte az Egyesület mások jogait sérti: nagy létszámban, a cigányság lakóházai előtt, azok megfélemlítése céljából "masírozott". Ügyész úr! Még mindig nem érti, hogy mi a különbség egy mozgalom és egy egyesület között?

16.20 Az ügyész szerint Vona integrálni akarta az Egyesületbe a Mozgalmat. Erre hegyezi ki a perbeszédét.

16.00 Az ügyész belekezdett a perbeszédbe. Mivel ezt olvasóink sem várhatják el, hogy 13 oldalnyi zagyvaságot közzétegyünk, ezért csak szavakat, részleteket fogunk. Ja és még mindig Dózsázik... (Dósa helyett)

15.58 Mivel a bíró nem volt hajlandó magnóra venni az ügyész perbeszédét, ezért sokszorosítás után kiosztották. Az ügyész most felolvassa a perbeszédet. Mazsolázzunk...

15.45 Az ügyész kéri, hogy magnóra rögzítsék a perbeszédet. A bíró nem érti: "Talán nem bízik meg a bíróságban?" Ügyész: De igen, csak 13(!) oldal perbeszéddel készültem. A bíró meghökkent... A jelenlévő sajtósok is...

15.35 Folytatódik a tárgyalása nyílt része. Dr. Gaudi ismerteti a bírósággal, hogy tegnap Szabó Attila gárdistát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom vecsési szervezetének vezetőjét tegnap a cigányok brutálisan bántalmazták, majd észreveszi, hogy az alperesi oldal székei közé, a TV2 letette mikrofonját. Jaj, de kíváncsiak...

A szünetben tudósítónk villáminterjúk formájában próbált információkat gyűjteni:

-Morvai Krisztina, aki két tárgyalási napot végigült, elmondta, hogy: „Büntetőjogászként őszinte gyönyörködéssel csodálkozom rá egy polgári perre ahol -megfelelő tárgyalásvezetés esetén- az állam és az állampolgár egymással egyenrangú és egyenjogú mellérendelt szereplőként vesznek részt az eljárásban.” A jogásznő úgy látja, végre előtérbe került a jogvita valódi tárgya: tett-e olyat a Magyar Gárda, ami az Egyesülési törvény alapján feloszlatási oknak minősül. Álláspontja szerint az ügyészség, akin a bizonyítási teher van, nem tudott ilyen tényt vagy körülményt bizonyítani, tekintettel arra, hogy ilyen nem is létezik. Ennél fogva, ezidőszerint egyetlen jogi lehetőséget lát: a kereset elutasítását.

-Kiss Róbert, a Magyar Gárda főkapitánya elmondta, remekül érzi magát, mert a bíróság elfogulatlanul vezeti a tárgyalást, az ügyészség részéről sem hangzanak el olyanok, amelyek a peres eljárás lefolytatására terhelő bizonyítékkal szolgálnának. A főkapitány szerint: „ilyen nem is létezik”.

-Vona Gábor elmondta: "Meg kell köszönnöm az ügyészségnek, hogy ezt a bizonyítékot a bíróság elé tárta, mert ez éppen az ellenkezőjét bizonyítja annak, amit az ügyészség képvisel. A Magyar Gárda és a Magyar Gárda Egyesület egymástól függetlenek és mindkettő törvényesen működik. Nagyon kíváncsi vagyok, Magyarországon van-e olyan pártvezető, akinek kiszivárog egy negyven perces belső, titkos nyilatkozata és abban a bíróság semmilyen törvénysértő dolgot nem talál...

-Dr. Gaudi Nagy Tamás elmondta, a bíróság maximálisan korrektül jár el, az eljárásjogot teljesen betartja, valamint már nem érezhető a kettősmérce intézménye. Az ügyvéd úr szerint mostanra kikristályosodott, hogy mi is az ügy alapja.

13.31 Most fejezték be a felek a DVD megtekintését. A bíró 14 óráig szünetet rendelt el, utána bizonytalan ideig zárt ülésen folytatódik a tárgyalás, mert a felvételeken látottakat kiértékelik.

Felfüggesztjük közvetítésünket, mintegy 40 percre!

11.30 Vona ezt el is mondta a bíróságnak. Majd folytatta, hogy a teremben jelen van egy olyan személy is, akinek tudomása van arról, hogy a felvétel hogy került nyilvánosságra. A bíróság dönt: a felvételt levetíti, és addig kiküldik a nézőket.

11.05 Az egyik beavatkozni szándékozó technikailag felvilágosította a bíróságot, hogy a kérdéses felvétel jelenleg egy külföldi fájlmegosztó rendszeren található meg, amely oldal arról nevezetes, hogy ott illegális tartalmakkal van telítve, tehát az ügyészség egy illegális oldalról szedte le a videót... Az alperesi oldalon állók mindegyike a zárt tárgyaláson történő teljes anyag levetítését preferálják, de csak abban az esetben, ha a bíróság feltétlenül ragaszkodik a vetítéshez. Dr. Gaudi reflektál a technikai felvilágosításra, miszerint ennek tudatában egyáltalán nem biztos, hogy eredeti felvételről van szó.

11.00 Dr. Gaudi már tegnap is elmondta, hogy az alperes nem járul hozzá, hogy egy nyilvánvalóan jogellenesen közzétett anyagot vetítsen le a bíróság bizonyíték gyanánt, azonban ha mégis levetítik, akkor a teljes (kb. 8 órás) felvételt mutassák be, de csak zárt tárgyalás keretében.

10.55 A szünet után a bíró élcelődik, az ügyész és a védők késése kapcsán: „Tudom, hogy a jogászok nem a matematikában jeleskednek, de 20 perc helyett 35 perc kicsit sok.” Most a szeptember 14-i kapitányi értekezlet anyagának megtekintéséről folyik a vita. Az ügyész indítványozza a felvétel zárt ülésen történő megtekintését, a személyiségi jogok védelmében. Dániel úr (MKP) szerint nyilvános tárgyaláson is meg lehet nézni, de még mindig nem érti meg, hogy a Magyar Gárda Mozgalom hivatalos honlapja a www.magyargarda.hu, nem pedig egy olyan, amiről azt sem lehet tudni, hogy ki szerkeszti. Dániel úr kicsit értetlen, a bírónak kell elmagyaráznia. Száva Vince szerint is nyilvánosan vetítsék le a videót.

10.00 A Gárda ellen lévők elkezdik tételesen sorolni, hogy a Gárda hány olyan megmozduláson, demonstráción vett részt, melynél cigány volt az áldozat, illetve nem cigányok voltak az elkövetők. Az ügyész úgy beszél, mintha a Mazsihisz még mindig részt venne a perben. Gaudi ügyvéd ezt nem hagyja szó nélkül, felvilágosítja az ügyészt a tényről, amit a bíró is megismétel. Vajon miért hátráltatja az ügyész a tárgyalás menetét?

9.55 Száva Vince elismerte, hogy Kiskunlacházán cigányok ölték meg H. Nórit. Legalábbis felszólalásából ez derül ki. Száva azt a kérdést tette fel, hogy vajon vonult-e a gárda olyan helyszínre, ahol az elkövetők nem „roma” származásúak voltak, mert ő nem tud ilyenről...

9.40 Az ügyész szerint a felvétel egyetlen dolgot bizonyít, hogy a Mozgalom és az Egyesület ugyanaz, és „csak egy jogi trükk, amit az alperes alkalmaz”. Az ügyész össze-vissza beszél, szerinte a videóban Vona Gábor a „Gárda elnökeként” nyilatkozott és a cigányokban a félelmet nem az egyesület tíz tagja kelti, hanem a gárdisták. Vonának arról kellett meggyőznie a cigányokat, hogy nem a gárdisták jelentenek veszélyt. Gaudi szerint az ügyészség szereptévesztésben van, hiszen tegnap azt akarták meghatározni, hogy a Gárda mit tehet, és mit nem, ma pedig azt akarják meghatározni, hogy Vona Gábor mit tehet...

9.30 Száva Vince néha nem érti, hogy a bíró mit kérdez, teljesen másról kezd el beszélni. Dr. Pataki ezt nem veszi jó néven.

9.20 Bár a teljes felperesi oldal elismerte, hogy nőtt a gárda népszerűsége, a bíró mégis úgy dönt, hogy meg kell nézni a Vaján készült felvételt, melyet Dr. Gaudi indítványozott.

9.15 Száva Vince szerint is nő a Gárda népszerűsége. Mi folyik itt ma? Még a végén kiderül, hogy mindenki szimpatizál a Gárdával?

9.09 Mivel hivatalos hangfelvétel nem készül, ezért az egyik beavatkozni kívánónak a videófelvételét kell a bírónak visszanézni. Magyarország 2008.: Az MKP képviselője, Dr. Dániel Péter szerint a Magyar Gárda támogatottsága ROHAMOSAN nő(!!!) Majd közli, hogy a "náci Németországban a náci párt hatalomra kerülését megelőzően rohamosan nőtt a náci párt népszerűsége...", mire a bíró rendre utasítja, hogy a színpadias jeleneteket felejtse el. Majd Dániel Péter gratulál a Gárda népszerűségéhez(!!!) Ezután kezdődik a cirkusz...

9.05 Az ügyész elismerte, hogy a Gárda elfogadottsága bizonyos helyeken igen erős, ezért nem kérik a Dr. Gaudi által bemutni kívánt felvételt, melyen Vona Gábor Vaján cigányvezetőkkel tárgyalt.

8.55 A bíró ismerteti a tárgyalás menetét. Első körben végzésben döntöttek Dr. Tóth Géza az eljárás megszüntetésére irányuló indítványátnak elutasításáról. Ezen nem lepődünk meg.

8.50 Pataki Árpád bejelentette, hogy a Mazsihisz részéről Egri Oszkár megjelent a tárgyaláson, és közölte, hogy a tegnapi végzés kapcsán a Mazsihisz nem kíván fellebbezéssel élni, tudomásul vették a perből történő kizárást. Végre egy jó hír!

8.45 Feltűnően nagy a csönd a tárgyalóteremben. Tudósítónknak feltűnik, hogy a tegnapi zavarkeltő cigányok még nem érkeztek meg, valószínű, hogy még nem ébredtek fel.

barikád.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse az alfahir.hu Facebook-oldalát is!

FRISS HÍREK