Nem nácizható a Jobbik (Videó)

A Fővárosi Bíróság ítélete szerint nem nevezhető neonácinak a Jobbik. Karsai László történész még kollégáit is megkérte, hogy írjanak a párt nácizmusáról tanulmányt, ám pert vesztett.

A Fővárosi Törvényszék ítéletében kimondta, Karasai László megsértette a Jobbik személyiségi jogait azzal, hogy a pártot az ATV Start című reggeli műsorában neonácinak nevezte. A bíróság a történészt kötelezte, hogy magánlevélben kérjen bocsánatot a párttól. Emellett az első fokú ítélet alapján a perköltség is Karsait terheli. Dr. Takács Péter Attila bíró indoklásában elmondta, a Jobbik több tudományos értekezés alapján sem nevezhető neonáci pártnak, sőt a szélsőjobboldali kifejezés használatát sem tartja megfelelőnek több történész és kutató, ugyanis véleményük szerint a jogrendi és parlamenti normák betartása mellett tevékenykedő politikai közösségekre az nem alkalmazható.

Az ítélettel összefüggésben elhangzott, hogy Magyarországon tevékenykednek magukat neonácinak vagy hungaristának meghatározó csoportok, ám a Jobbik sem önmeghatározásában, sem célkitűzéseiben, sem szimbólumrendszerében nem sorolható ezek közé. Dr. Takács Péter Attila az ítélet indoklásában kitért arra, hogy Karsai László történész körlevelet intézett több kollégájához, amelyben arra kérte őket írjanak tanulmányt a Jobbik neonácizmusáról, ám Paksa Rudolf történész a felkérést megköszönve visszautasított azt, mondván véleménye szerint nem neonáci a nemzeti radikális párt. Paksa egyébként korábban az általa szélsőjobboldalinak tartott Jobbikról is írt, A magyar szélsőjobboldal története című könyvében. Emellett tanulmányai jelentek meg korábban is a történelmünk során tevékenykedő hazai szélsőjobboldali szerveződésekről, pártokról.

Karsai László, aki Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán oktat, legutóbb a Stop.hu-nak adott interjújában tett meglehetősen érdekes kijelentéseket. Arra a kérdésre, miszerint mit szól ahhoz, egy közvélemény-kutatás szerint az egyetemisták 33 százaléka a Jobbikot támogatja, azt válaszolta: „A fejkvóta-rendszer bevezetésével gigantikus méretű óvodává züllesztették az egész felsőoktatást. Ezen belül is, akik ma a bölcsészkarra mennek, mindennek a legalja. Nem beszélnek nyelveket, frusztráltak, mert nem vették fel őket egy komolyabb - jogász vagy közgazdász - szakra, alulképzettek, motiválatlanok. Épp ezért nagyon fogékonyak a Trianon-szindrómára, a történelmünk előző kétezer évét pedig kitöltik hun-magyar mítoszokkal és sámánizmussal.”

Finoman szólva is visszás kijelentés ez annak a szájából, aki az legaljának hívott fiatalokat oktatja. Eljátszhatunk a gondolattal mi történt volna, ha egy egyetemi oktató, professzor vagy rektor kollektíven hasonló kijelentést tett volna a Hallgatói Hálózat tagjaira. Valószínűsíthetően jogvédők, publicisták, sőt lehet, hogy külföldi szervezetek, diplomaták is követelték volna lemondását.

Karsai László a Fővárosi Bíróság ítéletével kapcsolatban kijelentette, hogy azt meglepőnek tartja és az ellen fellebezni fog.


Argo

alfahir.hu