A kétfejű sas eredete

A kétfejű sas az újkori magyar történelemben sokszor egyet jelentett a Habsburg uralommal. Vajon hová vezethető vissza ennek az ősi ragadozómadár jelkép használatának az eredete? A germáohoz vagy még ősibb civilizációkhoz?

Sumér leletek

A nemzetközi szakirodalomban nagyon sok elképzelés született ennek az eredetéről, szerencsére a régészeti leletek pontosították az elgondolásokat. Az első régészeti emlék, ahol feltűnik ez a különös madár, a sumér civilizáció, ahol már Kr. e. 3000 körül Lagas istenének a jelképéül szolgált és számos leleten bukkant fel alakja. Az ősi Folyóközi hagyomány nem tűnt el, hanem továbbélt a sumér kultúrkört átörökítő utódnépek között, így például a hettitáknál, akik a mai Törökországban alapítottak birodalmat maguknak a bronzkor folyamán.

Hettita birodalom

A kisázsiai hettita szobrokon és domborműveken sokszor tűnik fel a kétfejű sas, mint a legjelentősebb állami hatalmi jelkép, ami talán abból a felfogásból eredt, hogy a madarak az ég küldöttei, amelyek az emberek felé közvetítik az isteni üzeneteket, talán a királyok azt akarták jelezni a sassal, mint hatalmi jelképpel: ők az égi világ küldöttei.

A hettita fővárosban, Bogazköj területén nagyon sok ősi pecsételőhengeren találtak kétfejű sas ábrázolást, ahol a madarak kiterjesztették szárnyaikat. Sokan úgy vélték, hogy a jelkép fokozatosan eltűnt ennek a nagy birodalomnak az életéből, mivel kevés lelet maradt meg a késő-hettita korból, viszont kimutatható, hogy a jelkép túlélte az évszázadokat. Miután a szimbólum továbbélt a sztyeppei lovasoknál, ez a feltételezés nem valószínű. A Kr. e. 3. századtól a pártusok is használták ezt, az Arméniát uraló Arszak-dinaszita egészen a Kr. u. 9. századig megőrizte a jelképet.

Európai minták

Az európai kontinensre csak későn ért el ez az ősi jelkép. Először a bizánciak, a római birodalom örökösei kezdték el alkalmazni ezt a különleges, mitikus madarat. Míg a római birodalom idején egységesen egyfejű sast használtak, az önállósodott Bizánc, vagyis a Kelet-római Császárság csak későn, körülbelül a 10. Században kezdte el használni ezt a különleges szimbólumot, talán Arméniából másolták ezt az ősi kisázsiai hagyományt, de elképzelhető, hogy Kisázsiában, a hettiták egykori birodalmi központjában nem tűnt el ennek a használata.

Irány Európa

A heraldika iránt érdeklődők úgy vélik, hogy a kétfejű sas jelképe a szentföldi harcok révén jutott el Európába, hiszen ott csak a 13-14. század folyamán jelent meg a címertanban, először a würzburgi várgrófok és a szavójai grófoknál találjuk meg, érmén pedig először 1330-ban Bajor Lajosnál fordul elő. A német birodalmi címerben Zsigmond császár óta szerepel. Mivel a Habsburgok megszerezték maguknak a császári címet, így került hozzájuk ez az ősi, Mezopotámiában gyökerező ősi jel.

OB