Az oroszok nem szlávok?

Meglepő eredményt hozott az Oroszországban elvégzett genetikai kutatás- adta hírül a Glavpost ukrán internetes portál. A vizsgálat szerint az oroszok közelebb állnak a finnekhez és a kis finnugornak nevezett népekhez, mint a szláv beloruszokhoz.

Elavult elméletek tárháza

A meglepő eredményről legelőször az oroszországi Vlaszty magazin számolt be. A modern természettudományos vizsgálatok sokszor ellentmondanak a 19. században kialakított tudományos dogmáknak, nagyon sok megállapítás nem állja meg a helyét a modern korban, ezért sok kérdést újra kell vizsgálni és tárgyalni. Elsősorban a mai Oroszország területén élt népek történelmét kell újra megvizsgálni, a hiteles források, illetve a régészeti leletek alapján, de éppen a genetikusok mutatták ki, hogy a nyelvészeti elméletek megújulásra várnak. A genetika ugyanis megcáfolta azt, hogy létezik egységes szláv nyelv, illetve azt is kiderítette, hogy rosszak a nyelvészeti kategóriák. Az orosz genetikusok legújabb kutatási eredménye alapján kiderült, hogy az oroszoknak semmi közük sincs a mesterségesen kialakított keleti szláv nyelvi csoporthoz, a genetikai állományuk teljesen eltér az oda szintén besorolt beloruszokétól és az ukránokétól. A vizsgálatból kiviláglott, hogy csupán a beloruszok és a lengyelek állnak rokonságban egymással, illetve hozzájuk nagyon közeliek a csehek és a szlovákok. Az oroszok genetikailag sokkal közelebb állnak a finnekhez, mint a fent említett szláv népekhez. Ez az eredmény felülírja azt a több évszázados propangát, miszerint a fehéroroszok, vagyis a beloruszok és az oroszok rokonok. Az ukrán cikk szerint ezt az elméletet még a cári udvarban találtak ki pusztán azért, hogy sikerüljön megszerezniük a fennhatóságot a szomszédos népek – ukránok és beloruszok- felett.

Finnugorok vagy inkább szarmaták?

A genetikai kutatás alapján az oroszok tehát közel állnak a finnekhez és távol állnak az úgynevezett szláv csoportokhoz. A kutatás szerint az oroszok és a finnek között hagyományosan csak 30 egység a különbség, ami nagyon szoros kapcsolatra ural. Még közelebb állnak az oroszok az úgynevezett Volga-vidéki finnugor népekhez (mari, komi, zürjén, mordvin, stb.) közöttük csupán 2-3 egységnyi a különbség, ami azt jelenti, hogy genetikailag azonosak. A nyelvészeti fogalmakkal érdemes azonban óvatosan bánni, hiszen azokról többszörösen is bebizonyosodott, hogy tévesek, hiszen azok 19. századi megalkotói nem végeztek terepmunkát közöttük, nem ismerték jól a fenti népek nyelvét, szokásait és történeti hagyományait, hanem erőszakosan, alapos kutatások híján besorolták őket egy mesterséges nyelvcsaládi rendszerbe. A Volga-vidéki kis népek így lettek finnugorok, holott már a 19. század negyvenes éveiben a köztük megfordult Reguly Antal is felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a népek a szarmaták utódai.

szlávok

Ukránok: tatár kapcsolat?

Ahogyan az oroszok nem keleti szlávok, úgy az ukránoknak sincs sok köze ehhez a mesterséges nyelvcsaládhoz. Keleti szomszédaink is legalább két őstől származnak: a mai Ukrajna keleti felén élők a kis, szkíta utódnépekkel állnak szoros kapcsolatban, akiket ma finnugoroknak neveznek, addig az ország nyugati felén élők legközelebbi rokonai a tatárok, kettejük génállománya nagyon közeli, a távolság mindössze 10 egység. Az ukrán cikkíró szerint a tatároknak is szarmata gyökerei lehetnek. Így a mai Ukrajnának sincs dicső szláv múltja, sokkal jobban kötődnek a sztyeppei szkíta népekhez.

 

OB