Ander Balázs szerint az ország a demográfiai összeomlás szélén áll

A Jobbik alelnöke, Ander Balázs szerint hamarosan olyan össztársadalmi problémák elé nézhet az ország, amelyet, ha nem sikerül néhány éven belül rendezni, akkor szinte megoldhatatlan lesz.

Ander hozzátette, hogy hazánk számára a 21. század legfontosabb kihívása a demográfiai problémák lesznek. A társadalom elöregedése, a népesség fogyása és az etnikai átrendeződés néhány éven belül, ha nem kerül megoldásra, nem lesz olyan kormány, aki képes lesz orvosolni a helyzetet.

A képviselő arról beszélt: ma Magyarországon párhuzamos társadalmak élnek egymás mellett, és ha a rossz korfájú többségi társadalomnak nem sikerül integrálnia a növekvő létszámú cigányságot,

"ennek az országnak vége, és ez a népesedési összeomlás maga alá fog temetni mindenkit."

Az úgynevezett korai iskolaelhagyók aránya a cigányság körében már 63 százalékra emelkedett. A korai iskolaelhagyók alatt azokat a személyeket értjük, akik 18 és 24 év között nem szereznek középfokú végzettséget, illetve semmilyen képzésben nem vesznek részt. Magyar viszonylatban kijelenthető, hogy a szakképesítés nélküli általános iskolai végzettség magában hordozza a munkaerőpiacról való kiszorulás és a társadalom peremére sodródás kockázatát.

2006 óta nem volt ilyen nagy a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon | Alfahír

A korai iskolaelhagyók alatt azokat a személyeket értjük, akik 18 és 24 év sem szereznek középfokú végzettséget, illetve semmilyen képzésben nem vesznek részt. Magyar viszonylatban kijelenthető, hogy a szakképesítés nélküli általános iskolai végzettség magában hordozza a munkaerőpiacról való kiszorulás és a társadalom peremére sodródás kockázatát.

Néhány év múlva azoknak a romáknak a vállára nehezedne a társadalom zömét alkotó idősek eltartására, amelynek jelentős hányada a rendszerváltás óta szintén segítségre szorul.

Ander úgy fogalmazott, hogy

lehet, van olyan, akinek ez szentségtörés lehet, de jómagam mindig amellett kardoskodtam, hogy a Jobbikon belül se kövessük el azt a hibát, hogy egy kalap alá vesszük a rendkívül heterogén cigányságot.

Ez a heterogenitás a magyar nemzethez való viszonyulásban is megnyilvánul. Lehet, furcsa, de igenis vannak közöttük olyanok, akik csakis és kizárólag a magyar nemzethez tartozónak érzik magukat. Ezért az etnikai megbélyegzés növeli a közegellenállást, hiszen kényszerű azonosságtudatot épít ki azoknál, is, akiknél ez nem immanens szükségszerűség. Végzetes hiba összetartozó kisebbséggé tenni a szociológiai, etnikai, nyelvi, kulturális értelemben távolról sem homogén cigányságot.

A Jobbik képviselője úgy zárta gondolatmenetét, hogy sürgős megoldást kell találni a problémák orvoslására. A kormány újabban, a felmerülő munkaerőhiányt török, ukrán és indiai bevándorlókkal próbálja megoldani, pedig meg volna a lehetőség arra, hogy idehaza orvosoljuk a hiányt, például az elmúlt 10 évben kivándorolt több mint 700 ezer magyarral vagy a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásával.