Kövér László: "kommunista találmány", hogy a politika és a vallás két különböző dolog

Kövér László

A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között - mondta az MTI beszámolója szerint Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtök este Balatonszárszón.

A fideszes házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján Trócsányi László európai parlamenti képviselővel és Bogárdi Szabó Istvánnal, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökével beszélgetett a kereszténydemokráciáról és az egyházak közéleti szerepvállalásáról.

Kövér László szerint a kereszténydemokrácia olyan fogalompárokkal írható le, mint

  • egyén és közösség,
  • szabadság és rend,
  • jog és kötelezettség.

Az európai civilizáció ezek egyensúlyban tartásának köszönhette "világraszóló sikerét", és most "halálos veszedelme is ennek az egyensúlyrendszernek a megbomlásából fakad" - fogalmazott.

Megítélése szerint a liberális demokrácia ott lépett tévútra, amikor totálissá tette az egyéni szabadságjogokat. Kövér szerint, ha mindenkinek mindenhez joga van, az káoszhoz vezet. A közösség felszámolja önmagát, mert ha

"semmilyen közös meggyőződés nem tart össze bennünket, akkor nem vagyunk még horda sem, akkor magányos hiénák vagyunk, akik bármikor hajlandók átharapni saját fajtársaink torkát is"

- mondta.

Hozzátette: mára "odáig jutottunk", hogy mindent, így a "biológia törvényeit is szabadságunkban áll megtagadni".

Kövér László az állam és egyház szerepéről szólva

"kommunista találmánynak" nevezte, hogy a politika és a vallás két különböző dolog.

Megítélése szerint sem a politika, sem az egyházi vezetés nem találta meg az elmúlt 30 évben azt a normális együttműködési módot, amely talán a két világháború között többé-kevésbé megvolt. Akkoriban ugyanis a történelmi egyházak egyértelmű igazodási pontot jelentettek a társadalom számára politikai hovatartozástól függetlenül.

Az már valahogy nem került szóba, hogy ma pedig a politika igyekszik becsicskítani az egyházakat, akár anyagi támogatásokkal, akár az ezekkel való zsarolással vagy konkrét politkai izmozással.

Beer Miklós szájbefogós interjúja világosan megmutatja, hogy Orbán nem új Horthy-korszakot épít, hanem valami sokkal rosszabbat

Az elmúlt évek egyik liberális evergreen slágere a "Horthy-korszak restaurációja" című depressziós dark rock himnusz, amelynek refrénjéből soha nem maradhat ki az "egyházak kiváltságos szerepe." Hogy ez mekkora ordas nagy mellényúlás, azt Beer Miklósnak a hvg-hu-n megjelent nyilatkozatánál talán semmi sem mutathatná meg jobban.

Ironikus módon Kövér épp azt fejtegette, hogy jelenleg "meg kell tanulnunk egymás mellett, egymásért dolgozva a saját szerepünket kialakítani", anélkül, hogy az állam beleavatkozna az egyházak belső életébe (:D :D :D). Ugyanakkor az egyházaknak is meg kell tanulniuk "értelmesen segíteni azon célok megvalósulását, amelyeket ők is magukénak vallanak".

"Az egyházak értékrendi szempontú kritikájára szükség van, és sokszor nem mennek el addig sem a kritikában, ameddig az segítség lenne"

- mondta a fideszes politikus, paradox módon épp azt a kritikát számonkérve, amit a NER működéséből fakadóan nem visel el és nem is tolerál, még az egyházak részéről sem.

Hozzátette: van, amikor betöltik ezt a funkciójukat,

a bevándorlás kérdése körül kibontakozó vita például hasznos volt azokkal az egyházi vezetőkkel is, akik a kormány politikájával ellentétes, a Vatikán hivatalos álláspontjához igazodó nézőpontot fogalmaztak meg.

Trócsányi László szerint az egyházak a társadalomba ágyazottan élnek, és felelősségük, hogy figyeljék a világi rend működését, és jelezzék, ha a világi rend képviselői nem lépnek, amikor kellene, vagy nem megfelelően lépnek egy adott helyzetben.

Kiemelte: állam és egyház nem helyettesíthetik egymást, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy párbeszédet folytassanak.

Bogárdi Szabó István felidézte: a kilencvenes évek elején 14 református lelkész ült az Országházban, és egy kivételével valamennyi parlamenti pártban volt lelkész. Mivel pedig az egyházban úgy gondolták, a lelkészek politikai hovatartozásának sokfélesége tükrözi a gyülekezeti tagok sokféle pártállását, 20-25 évig nem beszéltek köreikben politikai kérdésekről, nehogy megbántsanak valakit. Így a pártállami rendszerben kialakult reflexiókat a rendszerváltók nemzedéke továbbörökítette.

A református püspök hozzátette: nem drukkol annak, hogy minden gyülekezetben minden pártnak legyen aktivistája. De a politika a mulandóságok világába tartozik, és addig jó az egyháznak, amíg a mulandóságok világában tagjainak lehet és szabad sokfélének lenni.

Irány az '50-es évek? Politikus szólt Beer püspöknek, hogy „fogja be a száját"

Hajléktalanmentő misszióba vagy cigányság-felzárkóztató programba vágna bele a most nyugalmazott Beer Miklós váci püspök, aki interjút adott a hvg.hu-nak. Mint a római katolikus főpap fogalmazott, azon spekulál, hogy hozzanak létre egy alapítványt, vegyenek egy házat, ott lehetne egy munkaterápiás felzárkóztató programot csinálni, a cigánysággal kapcsolatban pedig úgy véli, egy mintaprojektet el lehetne indítani, vagy csatlakozni egyhez, ami már működik.