Ismét kigyúltak a székely őrtüzek az autonómiáért

székely zászló

Több mint nyolcvan székelyföldi településen gyúltak ki vasárnap este az őrtüzek a székelyföldi autonómiaigény jeleként – közölte az MTI-vel Gazda Zoltán, a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) irodavezetője.

Székelyföld autonómiájának napján délelőtt a templomokban, délután pedig az őrtüzek magaslatain gyűjtöttek aláírásokat az SZNT által elindított, nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári kezdeményezéshez.

Valamennyi őrtűz mellett a helyi szervezők felolvasták azt a petíciót, melyben ismételten kinyilvánították igényüket a székelyföldi autonómiára. A dokumentum szerint

az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog „merev és elavult” értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg.

Hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a börtönt találja Spanyolország is és Románia is az egy tömbben élő nemzeti közösség legitim törekvéseire adandó megtorló válaszként. Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését, és határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az Európai Unió államaiban ismételten az állami terror politikai perekben marasztaljon el ártatlan embereket

– olvasható az MTI-hez eljuttatott dokumentumban.

Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett kiáltvány leszögezte, az őrtűzgyújtások résztvevői abban a formában igénylik Székelyföld területi autonómiáját, amelyben azt az SZNT autonómiastatútuma megfogalmazta.

Amint a dokumentum az autonómiastatútumból idézte:

a történelmi régió lakossága a szubszidiaritás elvének megfelelően át kívánja venni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását.

Mindezt egy az állam és a közösség közötti választott testülettel kívánja megvalósítani, mely az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

(MTI)