Páncélosok: Gyűjtői különlegesség a legsikeresebb második világháborús magyar fegyvernemről

Olvasási idő kb 5 perc
Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír
tari.tamas [at] alfahir.hu

Szerencsére az utóbbi tíz-tizenöt évben egyre több könyv lát napvilágot a Magyar Királyi Honvédség két világháború közötti, illetve második világháborús teljesítményéről, megpróbáltatásairól. A korszak társadalmi feldolgozását, megértését és hadtörténeti szempontból való feltárását elősegítő irodalom azonban minőségét tekintve meglehetősen vegyes, a borsos árak miatt pedig többnyire igen csak meg kell fontolnia a történelem szerelmeseinek, hogy mely kiadványokra szeretnének áldozni.

Mujzer Péter, angolul és magyarul is alkotó amatőr hadtörténész legújabb könyve, a magánkiadásban, korlátozott példányszámban megjelent Páncélosok mindenképp egy megfontolásra érdemes mű – mert több szempontból sem amatőr munka.

Ahogy a könyv alcíme is utal rá, a kötetben a magyar páncélos fegyvernem és a rohamtüzérség történetét követhetjük nyomon, de sokkal többet kapunk ebből, mint a borítón feltüntetett 1938-1945-ös időintervallum elsőre sugall.

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

A témában megjelent történelmi munkák zömével ellentétben a Páncélosok nem csupán egy-két bekezdést szentel a fegyvernem magyar vonatkozású kialakulásának. Példátlanul részletes képet kapunk a trianoni békeszerződés korlátait és az első világháború utáni anyagi nehézségeket leküzdeni igyekvő korai Horthy-korszak hadseregfejlesztéssel kapcsolatos politikájáról és módszereiről.

A könyv azokkal a közkeletű tévhitekkel is igyekszik leszámolni, melyek lenézik vagy megmosolyogják a magyar hadvezetésnek a második világháborút meghatározó, fegyvernem-kombináción alapuló harcászathoz való hozzáállását. A Magyar Királyi Honvédség korántsem volt tájékozatlan a modern haditechnika és annak aktuális alkalmazása terén, a magyar tisztek szinte a világégés előtti összes fontosabb hadszíntéren megfordultak megfigyelőként, és levonták a megfelelő következtetéseket az ott tapasztaltakból.

Az már nem rajtuk múlt, hogy a gazdaságilag nagyon korlátozott lehetőségekkel bíró és elsősorban a kisantanttal való háborúra készülő ország hadereje nem állta meg a helyét a világ egyik legerősebb nagyhatalmával szemben.

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

Mujzer a háborút közvetlenül megelőző időszakot is szakszerű alapossággal mutatja be a páncélos alakulatok felépítésétől, a legénység kiképzésén át, egészen az erdélyi és a délvidéki hadműveletek tapasztalataiig.

A könyv azonban a Szovjetunió elleni hadba lépéssel és a doni harcok lefestésével kezd csak igazán izgalmassá válni.

Ezekben a fejezetekben egyre több személyes visszaemlékezéssel tarkítva jelennek meg előttünk azok a keserves harcok, melyeket a magyar páncélos és rohamtüzér egységek voltak kénytelenek vívni a szovjetekéhez képest már 1941-re is elavultnak számító felszerelésükkel a T-34-es és a különféle KV harckocsik ellen.

A Páncélosokat épp a felvonultatott harctéri napló- és visszaemlékezés-részletek teszik kifejezetten élvezetessé, melyek megtörik a gazdagon adatolt, szerteágazó, önmagukban is érdekes, de természetükből fakadóan nem mindig a legolvasmányosabb, tényszerű közléseket.

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

A Don-menti harcok, az ukrajnai megszálló alakulatok, az összeomlást követő galíciai, Dél-erdélyi, majd végül magyarországi összecsapásokat szinte mi is egy-egy tank "nyergében" követhetjük végig.

Olyan izgalmas harctéri történetekbe kapunk bepillantást, mint például a magyar hadi gépek és tüzérség első találkozása a szovjet hadseregben is használt, egyébként amerikai gyártmányú M4 Sherman-ekkel, vagy mondjuk a 2. kassai felderítő zászlóalj kötelékében hadnagyként szolgáló Maléter Pál – a későbbi '56-os forradalom és szabadságharc egyik főszereplője – szovjet hadifogságba kerülése.

A mellékletekről külön érdemes szót ejteni, hiszen ott olyan különleges dolgokról esik szó, mint az oroszok által zsákmányolt és hadrendbe állított magyar tankok története, a magyar páncélos alakulatok álcázó festése és jelzésrendszere, a magyar állományban szolgáló páncélvonatok és sok-sok más izgalmas adat.

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

A könyv legnagyobb és leglátványosabb erőssége mégis az általa felvonultatott rendkívül gazdag képanyag. Az A4-es formátum adta lehetősége között kiválóan érvényesülő fotók között, bár találkozhatunk a hadtörténetben járatos olvasók számára más könyvekből vagy az internetről már ismerős fotókkal, ezek képviselik a kisebbséget.

A legtöbb felvétel eddig csak ritkán vagy egyáltalán nem publikált gyűjteményekből származik, ami önmagában is értékessé teszi a kiadványt. Külön üdítő a kötet végén található melléklet, ami színes formátumban, különböző álcafestésekkel ábrázolja a magyar hadrendben szolgáló páncélozott gépjárműveket.

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a könyv sajnos sok esetben nem tudja megugrani a magánkiadás számlájára írható buktatókat. Olvasás közben elég zavaróak a lépten-nyomon fel-feltűnő helyesírási hibák, szerkesztési következetlenségek. A hadműveleteket bemutató térképvázlatok is lehetnének jóval informatívabbak, de akadnak olyan fotók is, melyek felbontása látványosan nem passzol a könyv formátumához, így eléggé pixelesen maradtak a kötetben. (A puha borító sem áll feltétlenül a legjobban a kiadványnak, bár ez már inkább személyes preferencia kérdése.)

Páncélosok
Tari Tamás / Alfahír

Azonban ezeket a kisebb kellemetlenségeket többnyire feledtetni tudja a fantasztikusan részletgazdag és izgalmas tartalom, amihez foghatót igen régen vehetett kezébe a magyar olvasóközönség. Akárhol is nyitjuk ki a közel 300 oldalas művet, garantáltan nem fogunk unatkozni, ahogy az is biztos, hogy minden egyes fejezet képes újdonságokkal szolgálni, még a témában járatos olvasó számára is.

Aki lelkesedik a második világháborús magyar hadtörténetért és a tankokért, vagy gyűjti a korszakkal foglalkozó szakirodalmat, annak mindenképp érdemes a szerzőtől megrendelnie a Páncélosokat, kifejezetten megéri.

Karácsony Gergelynek szeretettel: Irodalomtörténeti mérföldkövekkel jelenik meg az új Wass Albert-sorozat

Karácsony Gergelynek szeretettel: Irodalomtörténeti mérföldkövekkel jelenik meg az új Wass Albert-sorozat