Szerencs környékén szexuális felvilágosítással kapcsolatos érzékenyítő előadásokra is futja a Fidesz-kötődésű cégnek juttatott 18 millióból

pénzszórás

Pedagógus-továbbképzések, tanulói készségek és képességek fejlesztése, valamint a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások mellett iskolai kortárs kiközösítésellenes érzékenyítő előadásokra, valamint drogprevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés és szexuális felvilágosítással kapcsolatos érzékenyítő előadásokra kiírt közbeszerzési eljárást nyert el az OKT-FULL Tanácsadó Kft. 17 millió 982 ezer forint értékben szeptemberben – olvasható a Közbeszerzési Értesítőben.

A tendert a Szerencsi Szakképzési Centrum írta ki, ami azért fontos, mert a térségben a hétvégén időközi országgyűlési választást tartanak, a térség eddigi fideszes képviselője, Koncz Ferenc ugyanis júliusban tragikus körülmények között elhunyt.

A nyertes OKT-FULL Kft.-t még 2011-ben alapította Rácz Szilvia, aki az ADAPTATIO-M Tanácsadó Kft.-nek volt ügyvezetője, ennek tulajdonosa pedig a közismerten fideszes kötődésű ADITUS Zrt. (Az ADITUS tulajdonosa és ügyvezetője Gombi Attila, a Fidesz korábbi kispesti frakcióvezetője.) Az OKT-FULL azóta tulajdonost és ügyvezetőt váltott, jelenleg mindkét tisztséget Örsi Gábor József tölti be, aki a Fidesz-szövetséges MDF ifjúsági tagozatának, az Ifjúsági Demokrata Fórumnak budapesti elnöke volt, de publikált a Méltányosság Politikaelemző Központnak is.

A közbeszerzés szerint az OKT-FULL Kft.-nek a tanárok és diákok körében az alábbi munkákat kell elvégeznie a szerencsi körzetben:

Pedagógus-továbbképzések:

 • Korszerű ismeretek és lehetőségek a természettudományos oktatásban 45 fő (2 csoportban), 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (2 képzés).
 • Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • Tehetséggondozás gazdagító programokkal 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • Mérés-értékelés képzés 11 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra.
 • Konfliktuskezelés, mediáció a köznevelés világában 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • Tanulási motiváció távoktatási képzés 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • A felnövekvő generáció egészségtudatos életmódjának kialakítása az egészségre nevelés eszközeinek segítségével 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • Vezetők, változások – Változásmenedzsment, új intézményi szerepkörök – vezetői, irányítási feladatok 10 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).
 • Korszerű digitális oktatási tartalomfejlesztési ismeretek 14 fő, 5 alkalommal, alkalmanként 6 óra, összesen 30 óra (1 képzés).

Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő szolgáltatások:

 • Az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakításának módszertana.
 • A tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési rendszer módszertan, a GINOP 6.2.2. szakmai koncepciójával összhangban.
 • Az integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek.
 • Digitális napló adatain alapuló beavatkozási terv, értékelési rendszer kialakítása.

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek:

 • Iskolai kortárs kiközösítésellenes érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program 28 db program.
 • Drogprevenciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés és szexuális felvilágosítással kapcsolatos érzékenyítő előadások megtartása 7 intézményben, intézményenként 4 program (összesen 28 db program) a tevékenység keretében a 2020/2021 tanévben minden tagintézményben négy olyan érzékenyítő program kerül megrendezésre, ami a diákok számára értelmezhető üzeneteken keresztül ad át információkat, és teremti meg a párbeszéd lehetőségét a szakterület szakértőivel. Kiemelt témák: droghasználat, egészségmegőrzés, mentálhigiéné, szexualitás.

A cég nem először szerepel sikeresen a közbeszerzéseken. A 24.hu gyűjtése szerint 2013-ban az Edutus Főiskola tananyagfejlesztésébe szálltak be 9,1 millióért (az egyetemet fenntartó nonprofit zrt. tulajdonosa akkor még az ADITUS volt), Kecskemét Önkormányzatának dolgoztak 7,9 millióért, majd a School of Business Szeged Üzleti Szakképző Iskolát segítették 22,7 millió forintért. 2014-ben a kispesti Deák Ferenc Gimnázium Természettudományos oktatás fejlesztése című projektben 10,4 milliót számláztak rendezvényszervezésért (mint írtuk, az ADITUS tulajdonosa és ügyvezetője a kispesti Fidesz korábbi frakcióvezetője), egy másik vállalkozással együtt egy győri gimnáziumot segítettek 10 millióért. Még ebben az évben közbeszerzést nyertek el a Klebelsberg Intézményfenntartótól (Klik) 12 millió forintért, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-től 12,5 millióért, szövegszerkesztési feladatokért pedig közel 12,6 milliót kértek Kőbányától. A cég 44,4 millióért dolgozott az Új Nemzedék Központnak, 15,5 millióért pedig a Bethlen Gábor alapkezelőnek.