„Azt is tudnunk kell, a politikát akár szeretjük, akár nem, mindannyiunkról szól”

Balázs Bettina
Balázs Bettina
Harmati András / Alfahír

Fiatal, ambiciózus nő, aki jogi tanulmányai alatt a munka világában is tapasztalatot szerzett, idén pedig egy választási igazgatási képzésbe kezdett bele, főként a 2022-es választások miatt. Megszerzett tudásával a Jobbik kampányát szeretné segíteni a delegáltak felkészítése mellett. A néppárt szakpolitikusával, Balázs Bettinával beszélgettünk a család fontosságáról, a politika szerepéről. Interjú.

Nemrégiben közös határozati javaslatot nyújtott be több képviselő a négy hetes apasági szabadság magyar jogrendbe történő átültetése végett. Miért fontos ez?

Ha Magyarországon gyermeke születik egy párnak, az apa mindössze 5 plusz szabadnapot kap azért, hogy otthon maradjon az anyukával és a gyermekkel. Az európai uniós irányelv 10 napot jelöl meg ebben az esetben, a legtöbb országban pedig minimum ezt az időt biztosítják is. Rendkívül lényeges, hogy erősítsük az apaszerepet. A kormány ugyan szereti magát családbarát kormányként aposztrofálni, de be kell látnunk, egy gyermeknek az anyjára és az apjára is ugyanúgy szüksége van! Nem elég, hogy az anyuka otthon marad, ez már nagyon maradi gondolkodásmód. Éppen ezért lenne fontos növelni azt az időt, amit az apa otthon tölthet. Számos kutatás is bebizonyította, amennyiben a gyermek születését követően az apa több időt tölt otthon a családdal, az egyrészről hosszútávon a család egyben maradását is szolgálja, másrészről, ha mégis válásra kerülne a sor, az apa támogatóbban részt vesz a gyermek életében később is.

Ugyanezen javaslathoz kapcsolódik az apák diákhitel-törlesztésének felfüggesztése is, a nőkéhez hasonlóan. Erről mi a véleménye?

Fontos, hogy egyenlő jogokat biztosítsunk a nőknek és a férfiaknak, ebből a szempontból pedig az anyáknak és az apáknak. Jelenleg csak a nőknek van lehetősége arra, hogy amennyiben gyermekük születik, az első gyermeknél a diákhitel-törlesztésüket felfüggesztik, második gyermek esetén a maradék hitel felét elengedik, három gyermek vállalásakor pedig a diákhitel eltörlésre kerül. Sokszor az anya nem rendelkezik diákhitellel, így nem is tudja ezt a kedvezményt igénybe venni, vagy nem akarja, hiszen például már csak egy hónapot kell törlesztenie. Ebben az esetben az apának is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy élhessen ezzel a kedvezménnyel. Ez számos családnak hatalmas segítség lenne.

Mondhatjuk, hogy hiányt pótolnak a javaslatok ma Magyarországon?

Égető hiányt, ezért fontos lenne minél hamarabb elfogadni. Az apaszabadság kapcsán egy kampány is indult a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női tagozatának szervezésében, hamarosan pedig online petícióba kezdenek az időtartam növelése kapcsán. Ők 10 napos szabadságot irányoztak, a többi képviselő által benyújtott határozati javaslat pedig 20 napot ajánl. Ez nem egyedülálló, hiszen például Ausztriában lehetőségük van közel egy hónapot is otthon maradni az apáknak.

Ezek fényében mennyire tűnik családbarátnak a kormány? Miben kellene erősödniük?

Elvitathatatlan, hogy vannak jó intézkedéseik a családpolitika kapcsán, azonban a kedvezmények jó részét a nagycsaládosok kapják. Sokan például egy gyermeket vállalnak, a Jobbik ezért olyan családpolitikai intézkedéseket szeretne bevezetni, hogy adott esetben ők is bátrabban tudjanak vállalni második gyermeket, az egy- és kétgyermekes családokat pedig ugyanúgy támogatni kell. A kormány megfeledkezik az egyszülős családokról, azonban számuk nem elhanyagolható, körülbelül fél millió Magyarországon. A Jobbik erre a családmodellre, és a speciális problémákra is megoldást kíván találni.

Svájcban nemrégiben népszavazáson döntöttek 60 százalékos többséggel arról, hogy az apák kapjanak a gyerek születése után kéthetes fizetett szabadságot. Mennyire lehetünk elmaradva más országokhoz képest?

Van néhány ország, ahol Magyarországhoz hasonlóan 5 napot adnak az apáknak, de többen vannak azok, akik 10-et vagy annál többet. A skandináv országok élen járnak abban, hogy akár jogszabályokkal is elősegítsék az apák minél hosszabb idejű otthonmaradását. Sőt, tovább is mentek, hiszen ún. apakvótát vezettek be, ami egy olyan időszak a gyermek születését követően, amit csak az apa vehet igénybe. Hazánk ettől nagyon távol áll. Egy apakvóta bevezetése itt lehetetlen lenne már csak a nemek közötti bérkülönbségek miatt is, hiszen sok család nem engedheti meg magának, hogy az apa otthon maradjon úgy, hogy ilyen hosszú távra kiessen a munkából. De a társadalomban jelen lévő sztereotípiák, attitűdök sem kedveznek ennek.

Milyen indíttatásból jelentkezett 2014 őszén a Jobbik gyakornoki programjába?

Joghallgatóként részletesen megismerhettük a Parlament működését, a törvényhozás folyamatát, a parlamenti bizottság munkáját. Fontosnak tartottam, hogy elméleti mellett gyakorlati tudásra is szert tehessek: például láthassam, hogy működik egy parlamenti plenáris ülés, vagy épp egy törvénymódosító javaslatot hogyan kell elkészíteni, benyújtani.

Miket tapasztalt, mikkel gyarapult a tudása az elmúlt 6 évben? Mit adott a program?

Rendkívül hasznos volt a gyakorlati idő, de az, amit a leginkább kiemelnék, a kapcsolatépítés fontossága. Megannyi szakértővel, a politikusok háttérben dolgozó munkatársaival találkozhat az ember, ezzel pedig nagyon jó kapcsolatokat alakíthat ki amellett, hogy nagyobb rálátást kaphat számos szakterületre.

Balázs Bettina
Harmati András / Alfahír

Milyen pozíciót tölt be jelenleg a pártpolitika területén?

Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő helyi asszisztense vagyok, emellett a Jobbik Család- és Nőügyi Kabinetének tagja, valamint egy nemrégiben újraszerveződő, budapesti jobbikos csapat munkájában is részt veszek. Ezeken túl sokszor megkeresnek felmerülő jogi kérdések kapcsán is, legyen az akár kutatómunka, háttérmunka készítése.

Mennyire áll közel Önhöz a női kabineti munka?

Nőként a nőpolitika mindig is vonzott, a kabinet vezetője pedig Beleznay Zsuzsi, akivel korábban a kodifikáción nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. Természetes volt számomra, hogy szívesen részt vennék a munkájukban.

Véleménye szerint mi a Jobbik erőssége?

A szakmaiság. Ha megnézzük a korábbi választásokat, a Jobbik mindig le tudott rakni az asztalra egy teljes programot arról, milyen elképzelései vannak egy esetleges kormányváltás esetén. Jelenleg is egy nagyon erős szakmai, konstruktív munka folyik a párton belül.

Mit nyújthatnak ők például a fiataloknak?

Úgy látom, az utóbbi években az Ifjúsági Tagozat nagyon sokat fejlődött, ezzel pedig képes a fiatalabbakhoz is egyre közelebb vinni a politikát. Emellett sok, a fiatalokat érintő javaslata és programja is van a pártnak: akár a lakhatással, akár a személyijövedelemadó-mentességgel kapcsolatban.

Nőként és fiatalként politikai utat választott. Eddigi tapasztalatai alapján mennyire ütköznek akadályokba a nők e téren?

A nők nagyon alulreprezentáltak a politikában, még a „kritikus tömeg” sincs meg. Azt mondják, 30 százalék reprezentáltság szükséges ahhoz, hogy egy csoport érvényesíteni tudja az érdekeit. Ha megnézzük, a magyar politikában hány nő van, láthatjuk, hogy a 30 százaléknak a közelében sincsenek. Egy férfi politikus esetén pedig férfi minősége nem igazán jelentős, míg egy női politikusnál sokszor nem az számít, mit mond, milyen tudás van mögötte, hanem a külső adottságaira helyezik a hangsúlyt. Az igény azonban látszik az iránt, hogy minél több nő legyen a politikában, a legutóbbi választások is ezt bizonyítják.

Mi az a hang, amivel Balázs Bettina rendelkezik, amit képviselni szeretne fiatal női szakpolitikusként?

Nagyon fontos lenne legyőzni az érdektelenséget itthon. Tudom, hogy sokaknak elegük van abból, ami a politikai közéletet jellemzi: mocskolódás, fakenews, alaptalan rágalmak. Viszont azt is tudnunk kell, a politikát akár szeretjük, akár nem, mindannyiunkról szól. Ha nem veszünk részt benne, nem foglalkozunk vele, nem is tudunk tenni az ellen, hogy ez az egész megváltozzon. Így annak ellenére, hogy nehéz közeg, attól én még bíztatok mindenkit, vegyen részt a politikai életben, olyan helyekről tájékozódjon, ami megbízható forrásnak számít, és ki kell alakítani egy olyan alternatívát, ami a kormányváltást is elősegítheti! Ha pedig a nőpolitikát nézzük, szeretnénk a nők valós problémáira olyan javaslatokat kidolgozni, hogy érezzék, ez az ő érdekük is, és minél többen fordulhassanak így a politika felé azt látva: van megoldás arra, hogy változtassunk, csak tenni kell érte.