Lassan öt éve hiába várnak megoldást a kistarcsaiak a fojtogató, veszélyes bűz miatt, nyílt levélben kérnek segítséget

kistarcsa
Fotó: Jó levegőt Kistarcsának! Facebook csoport

Időszakosan érezhető, orrfacsaró bűz keseríti meg évek óta a helyiek életét Kistarcsán, Csömörön és Kerepesen. A három település elkeseredett lakosai február 24-én több, mint 800 lakos aláírásával nyílt levelet írtak Vécsey László fideszes országgyűlési képviselőnek, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottnak, a Pest megyei Kormányhivatal elnökének, dr. Bándi Gyulának, az alapvető jogok biztosának, Rácz András környezetügyért felelős államtitkárnak, valamint az egészségügyi államtitkárnak, Horváth Ildikónak, hogy segítséget kérjenek az egészségüket régóta veszélyeztető probléma megoldásában.

A hányingert, fejfájást okozó, torokkaparó, záptojáshoz vagy csatornabűzhöz hasonló szagot Zsófialigeten, Móraligeten, Homokdűlőn, a Simándy-ligeten, Kerepes-Széphegy, illetve Csömör egy részén is érezni lehet. A kistarcsai lakosok, tartva attól, hogy a környezet- és egészségkárosító bűz életminőségük romlásához vezet, nemrégiben nyilvános, online aláírásgyűjtésbe kezdtek Jó Levegőt Kistarcsának! címmel, amit végül közel 900 ember szignózott.

Minden 2016 nyarán kezdődött

Mint nyílt levelükben írják, a történetük még 2016 nyarán kezdődött: a lakosok Kistarcsa északi oldalán, az úgynevezett Zsófialiget és Móraliget környékén ekkor kezdték el érezni a korábban ismeretlen büdös szagot. Később sikerült “beazonosítani” a forrást: a helyiek úgy vélik, a Kistarcsa és Csömör határán fekvő, Ker-Hu Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóból árad a bűz. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a cég főtevékenyéségébe a "nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása" tartozik.

A Ker-Hu Kft. telephelye
Fotó: Csömöri önkormányzat honlapja

A Telex arról írt, korábban több dolog is utalt arra, hogy a bűz oka a magas metántartalmú, mérgező gáz, a depóniagáz is lehet, ami a hulladéklerakón a szerves hulladék bomlása során keletkezik. Ami biztos, hogy

2018 nyarán a csömöri önkormányzat saját költségén egy akkreditált külsős céggel végeztetett méréseket, amelyek Csömör és Kistarcsa területén több ponton is a depóniagázt mutattak ki. Az eredményeket azonban a Környezetvédelmi Hatóság valamiért nem fogadta el.

Sőt, az is kiderült, egy időben nem volt megoldott a Ker-Hu telepén a depóniagáz elvezetése.

Természetesen a kibírhatatlan szag miatt a lakosok panasszal éltek a kistarcsai és a csömöri önkormányzatnál, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályánál, ám eredményt nem sikerült elérniük, noha a Környezetvédelmi Hatóság többször is végzett helyszíni vizsgálatokat. Hiába tartottak anno tüntetést és kapott hírverést az ügyük, a bűz nem szűnt meg, annak ellenére sem, hogy a Csömör nagyközség honlapján található cikk szerint "2019. március 7-én az önkormányzat ellenőrzést tartott a KER-HU-ban, ahol határidőre megoldották a depóniagáz elvezetését."

Idén januárban felerősödött a szag, online bűzbejelentő oldalt készítettek

Az elkeseredett lakosok, akik immáron 4 és fél éve kénytelenek elviselni a szagot, nyílt levelükben hangsúlyozták, idén januárban ismét rendkívül erősen lehetett érezni a záptojáshoz, csatornaszaghoz hasonló bűzt, amire válaszul

lakossági összefogás keretében létrehoztak egy online bűzbejelentő oldalt, amin a lakosok a bűz érzékelésekor kevesebb, mint 1 perc alatt tudnak bejelentést tenni a Környezetvédelmi Hatóság felé.
 

A helyiek által létrehozott online szagbejelentő oldal
Fotó: Jó levegőt Kistarcsának!

Mint írják, idén január 17. óta 442 db bejelentéssel éltek a lakosok, akik egyébként egy bűztérképet is készítettek.

"Tudatos, emberi beavatkozáshoz köthető, szakaszos környezetszennyezés áldozatai"

A helyiek levelükben arra is rámutattak, hogy tapasztalataik szerint a szaghatás változó intenzitású és periodikus, amiből arra következtetnek, hogy

"tudatos, emberi beavatkozáshoz köthető, szakaszos környezetszennyezés áldozatai."

Állítják, a bűz miatt romlik az életminőségük, így egészségükért is aggódnak, pedig az egészséges környezethez való jogot még az Alaptörvény is rögzíti.

Kiemelték azt is, hogy ugyan a súlyos problémáról az érintett önkormányzatokon kívül a Környezetvédelmi Hatóságnak is tudomása kell, hogy legyen, hiszen évek óta folyamatosan érkeznek lakossági panaszbejelentések, érdemi, hosszú távú változást mégsem tapasztaltak.

A kistarcsai lakosok által készített bűztérkép
Fotó: A kistarcsaiak nyílt levele

A Jó levegőt Kistarcsának! nevezetű zárt Facebook-csoportban közzétették Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő válaszát, aki a következőt írta:

"Tisztelt kistarcsai, csömöri és kerepesi lakosok! Köszönöm, hogy alaposan dokumentált nyílt levelükkel megkerestek.Fölvettem a kapcsolatot a lakossági szempontból leginkább érintett település polgármesterével, ifj. Juhász István úrral, illetve a hatósági oldalról az illetékes Megyei Kormányhivatal vezetőjével, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrral. Beszéltem továbbá a Ker-Hu telep vezetőjével és a telep környékén élő, személyes ismerőseimmel is. Az ügyben hatáskörrel rendelkezőket felkértem a tűrhetetlen állapot felszámolására. Helyszíni bejárás nyomán megkezdődtek a vizsgálatok. Kértem tőlük, hogy ezek állásáról, eredményéről és a szükséges intézkedések megtételéről tájékoztassák Önöket és engem is. Tartsuk a kapcsolatot!"

A témával a Telex is foglalkozott, megkeresésükre az Alapvető Jogok Biztosának helyettese, dr. Bándi Gyula közölte, hogy „a probléma ismert”, már több panasz is érkezett a bűz ügyében, és indokolt a kérdéskör környezetvédelmi szakmai vizsgálata, ami jelenleg is folyamatban van, de a vírushelyzet ezt is megnehezíti.

Egy helyi lakos szerint komolyan megkérdőjelezendő a hatóságok hozzáállása

Az Alfahírnek egy helyi lakos arról mesélt, azt értékeli, hogy legalább egy valaki válaszolt a levelükre, ugyanakkor Vécsey Lászlótól arra a kérésükre vonatkozóan nem kaptak semmiféle reakciót, hogy egy folyamatos bűz- és szállópor mérés megvalósulhasson. Hiába futják évek óta a köröket az önkormányzatokkal és az illetékes hatóságokkal, semmi nem történik, nem jutnak előrébb.

Mint mondta, nagyon komolyan megkérdőjelezendő a hatóságok hozzáállása. 

A 2018-as, csömöri önkormányzat által végeztetett bűzméréssel kapcsolatban kifejtette, noha mondvacsinált ürüggyel végül nem fogadta el a hatóság az eredményeit, saját elmondásuk szerint nekik "nincsenek erre megfelelő eszközeik, amivel mérni tudnák".

Szerinte ép ésszel felfoghatatlan, hogyan lehetséges ez, mai napig nem kaptak választ arra, hogy akkor a helyi lakosok, vagy maguk a hatóságok mégis mivel tudják bizonyítani azt, hogy mivel állnak szemben. Elmondta, a hatóság valamiért régóta azon van, hogy "csatornaszaggal" magyarázzák a fojtogató bűzt. Korábban a Pest Megyei Kormányhivatal még a Katasztrófavédelmet is felkérte arra, hogy Kistarcsa-Csömör-Kerepes területén lévő csatornaszaggal foglalkozzanak.

Forrásunk azonban határozottan cáfolta, hogy ez csatornaszag lenne, az érvelés már csak azért sem lenne helytálló, mert Csömör és Kistarcsa nem is egy hálózaton van, arról már nem is beszélve, hogy a területileg illetékes vízművek részéről egyetlen ilyenfajta mérés sem történt.

Régebben a fideszes alpolgármestert is nagyon zavarta a bűz

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Dőringer Károlyt, Kistarcsa jobbikos önkormányzati képviselőjét, aki lapunknak elmondta, ő a szemétlerakótól elég messze, a település másik részén lakik, így nem érzi a bűzt, ugyanakkor a probléma többszáz embert érint. Kifejtette, még a 2019-es helyi önkormányzati választás előtt keresték meg a szag miatt, ekkor csöppent bele a történetbe. Az akkori alpolgármestert (ma már a település fideszes vezetője), ifj. Juhász Istvánt a választás előtt még nagyon zavarta a szag és szívén viselte az ügyet, így demonstrált is a helyiekkel, sőt az akkor ott induló fideszes jelölt is "kiment parolázni."

A Jobbik Pest megyei alelnöke felidézte, anno még a Kossuth rádió is riportot készített a helyiekkel, a demonstráción Dőringer is részt vett, aztán amikor a riporter megkérdezte a nevét, az adásból "véletlen" kimaradt.

Dőringer szerint habár egy akkreditált labor méréseket végzett régebben, annak eredményeit nem fogadta el egyik zöldhatóság sem, mindössze annyit értek el, hogy kimondták, a szemétlerakónak meg kell oldania a depóniagáz elvezetését. Mint mondta, habár volt egy viszonylagos szünet és nyugalom, nemrégiben újra felerősödtek a szagok, ezért is hozták létre helyiek a Jó levegőt Kistarcsának! Facebook-csoportot, amiben a fideszes Juhász István polgármester is benne volt egészen addig, amíg nem kapott egy-két negatív hozzászólást, ami után sértődötten kilépett.

Úgy látja, a fő probléma az, hogy 

"csak az egymásra mutogatás megy, de valószínű, hogy a szemétlerakónak olyan cégháttere van, hogy nem nagyon tudnak vagy akarnak a hatóságok mit kezdeni a bűzzel."

Megjegyezte, a lakók nem azt akarják, hogy bezárjon a lerakó, hanem hogy élhető legyen a környezet.

A csömöriek Tuzson Bencét is megkeresték

A legfrissebb információk szerint a csömöri lakosok kistarcsai és kerepesi sorstársaikkal kiegészülve a nyílt levelet március 5-én elküldték a Pest megyei 5. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjének, a fideszes Tuzson Bencének is. Ebben arra kérték az államtitkárt, hogy olvassa el a Jó Levegőt Kistarcsának! lakossági csoport korábbi levelét, annak mellékleteit, valamint felhívták a figyelmét arra, hogy 

"a szagot szinte kizárólag munkaidőn kívül érezni, a hatóság azonban egyetlen alkalommal sem végzett ellenőrzést munkaidején kívül. Nem tudunk a hatóság által elrendelt mérésekről, az eljárásokról sem a lakosság, sem az önkormányzat nem kap tájékoztatást. Elégedetlenek vagyunk a hatóság munkájával, ellentmondásos kommunikációjával."

Mint írják, "belátjuk, hogy az önkormányzatok lehetőségei környezetvédelmi kérdésekben korlátozottak, de szeretnénk elérni, hogy a jelenleginél hatékonyabb jogi lépéseket tegyenek."

Csampa Zsolt, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a zárt Facebook-csoportban arról posztolt, hogy a csoportból kilépett polgármester helyett ő fog tájékoztatást adni a fejleményekről. Mint írta, Juhász István polgármester szerint a korábban megígért bemérések kapcsán bekért ajánlatok megérkeztek, így hamarosan kiválasztják azt a céget, akivel elvégeztetik a munkát. A mérés időpontja azonban titokban fog maradni, mivel nem akarják, hogy a cég esetleg "felkészülhessen" rá.

Csömör első embere a kistarcsai polgármesterrel közösen tenne lépéseket

Csömör polgármesterével, a független Fábri Istvánnal váltott levelezéséből kiderült, összehangoltan szeretne fellépni az ügyben, amire 2019-ben kísérletet is tettek, ám akkor az együttműködés nem jött létre. Fábri arra kérte kollégáit, hogy záros határidőn belül állítsanak össze egy anyagot az önkormányzatuk által tett lépésekről, amit aztán elküldenek Kistarcsa első emberének, a fideszes Juhász Istvánnak.

Az általunk megkérdezett helyi lakos szerint óvatosan kell kezelni Csampa szavait, mert mint mondta, az elmúlt években sem igazán "tette oda magát ebben a történetben". Szerinte azért került most megint elő, mert érezte a nyomást, hogy valamit lépnie kell, ráadásul nemsokára választások lesznek, így jól jön, ha azt tudja mutatni, hogy a civilek összefogásában tevőlegesen részt vett, ugyanakkor akik valóban évek óta együtt harcolnak, azok tudják, ez nem igaz.