Az Európa Tanács választ vár Lengyelországtól az emberi jogi egyezményben rögzítettek végrehajtásáról

Európai Unió
pixabay.com

Marija Pejcinovic Buric, az Európa Tanács főtitkára Zbigniew Rau lengyel külügyminiszternek írt, kedden közzétett levelében arra kért magyarázatot Lengyelországtól, hogy 

"alkotmánybíróságának nemrégiben hozott ítéletével összefüggésben miként kívánja biztosítani az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerinti kötelezettségeinek hatékony végrehajtását".

A 47 tagországot számláló strasbourgi szervezet közleménye szerint Marija Pejcinovic Buric levelében arra reagált, hogy a lengyel alkotmánybíróság november 24-i ítéletében megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikkének (1) bekezdése, amely - mint idézték - a tisztességes eljáráshoz való jog biztosítását írja elő, bizonyos körülmények között nem felel meg a lengyel alkotmánynak.

Az Európa Tanács főtitkára az ítéletet példátlannak minősítette, amely - véleménye szerint - komoly aggályokat vet fel.

Buric levelében - a lengyel külügyminiszternek szegezett kérdésében - elsősorban a független és pártatlan bíróság általi tisztességes eljáráshoz való jog törvény általi biztosítására, valamint az Európa Tanács felügyelete alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) szerepére hivatkozott az emberi jogi egyezmény értelmezésében.

Emlékeztetett továbbá: az emberi jogi egyezmény 52. cikke szerint 

az Európa Tanács főtitkárának kérelme esetén minden aláíró fél magyarázatot köteles adni arra vonatkozóan, hogy belső jogrendje miként biztosítja az egyezmény rendelkezéseinek hatékony végrehajtását.

Lengyelországnak 2022. március 7-ig kell válaszolnia a feltett kérdésekre - közölték.

A varsói alkotmánybíróság november 24-én hozott ítéletében alaptörvénybe ütközőnek találta azt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) megvizsgálta és kétségbe vonta a lengyel alkotmánybírák megválasztásának jogszerűségét.

A testület azért tűzte napirendre a témát, hogy megvizsgálja, az EJEB a lengyel alaptörvénnyel összhangban értelmezte-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény egyik előírását. Egy hozzá benyújtott ügy kapcsán az EJEB ugyanis éppen az említett előírásra hivatkozva májusban kétségbe vonta az egyik lengyel alkotmánybíró megválasztását, ennek nyomán pedig Lengyelország számára kedvezőtlen ítéletet hozott.

Ítéletében a varsói testület ismételten a lengyel alkotmány előírásainak elsőbbségét mondta ki a nemzetközi bíróságok ítéleteivel szemben. Október elején a lengyel joggal összeegyeztethetetlennek minősítette az uniós alapszerződés egyes előírásainak azon értelmezését, amely korábban az Európai Unió Bírósága bizonyos, a lengyel igazságügyi reformot érintő ítéleteiben jelent meg.

(MTI)