A Merovingok hun múltja

ezAz elmúlt években sorra jelentek meg olyan bestsellernek kikiáltott könyvek külföldön és idehaza, ahol a Merovingokat különleges képességű, ősi dinasztiának állították be. A korabeli történeti források alapján a frankok ősei a hunok szolgái voltak.

A modern történeti összefoglalókban csak jót és szépet olvashatunk a nagynak kikiáltott Merovingokról, gondosan eltitkolva azok eredetét és korai történetét. A legtöbb kutató nem teszi fel a kérdést, hogy a dinasztia első uralkodója miért csak 457-ben ül trónra, Childerik személyében, mit csinált előtte például Attila korában? A hiteles, korabeli adatok tudni vélik, hogy még az 5. század közepén sem teljhatalmú uralkodók voltak, hanem inkább kis tartományuracskák, akik előbb a hunoktól, majd a rómaiaktól függtek.

Türingiai múlt

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi történt a frankok alapítóival a 450-es években vagy azelőtt? Hogyan viszonyultak Európa uraihoz, a hunokhoz? Erről csak homályos feljegyzések szólnak, a francia történészek igyekeznek eltitkolni az igazat. A korabeli, töredékes feljegyzések arról tudnak, hogy Childeriknek valószínűleg Merovech volt az apja, róla kapta a dinasztia a nevét. Az úgynevezett Fredegar Krónika egy rövid részletet elárul a sötét múltból, eszerint Merovech felesége (talán özvegye) és fia, Childerik hun fogságban volt. Arról azonban nem esik szó, hogyan kerültek oda és meddig tartózkodtak ott. Gregorius Turonensis a történetet egy kicsit kiszínezve arról ír, hogy Childerik Türingiába menekül és ott Bysin királynál nyolc évig rejtőzik. Majd onnan visszatérve, sikerül apja királyságát visszaállítani. A tudós egyházi személy megpróbálja elbagatellizálni a nyolc éves fogságot és a hosszú távollét okát abban látja, hogy azért kellett a frank fejedelem fiának elmenekülnie, mert sokat hajkurászta a lányokat. Az igazság azonban az, hogy a Merovingok túszok voltak a hunok szövetségeseinél és nem alapítottak önálló államot egészen 457-ig. Ahogyan néhány magyar történész kimutatta, még akkor sem voltak képesek államot létrehozni, csupán bizonyos területek felé terjesztették ki uralmukat. Királyság helyett legfeljebb fejedelemségről beszélhetünk.

Attila árnyékában

Bóna István hunokról szóló könyvében úgy foglalja össze a történeteket, hogy Childerik a hunok elől menekülve valószínűleg Türingiában kapott menedéket, akik egyébként Attila egyik legfőbb szövetségesei voltak. Talán ott raboskodott Childerik. Nem tudhatjuk ennek az okát, mert nem állnak rendelkezésre források.Valószínűleg Merovech nem volt a hunok és Attila kegyeltje, mert nem kaptak lehetőséget arra, hogy Gallia bizonyos részeit vezessék.  A türingiai évekről és a tartózkodás jellegéről sincsenek forrásaink. Annyi ismert, hogy Türingia Atila egyik fő szövetségese volt, ezért megkapták azt a lehetőséget, hogy előkelő hun asszonyokat vegyenek feleségül. Még azt sem lehet tudni, hogy vajon mely időszakokban rejtőzött a „nagy” frank ott, de annyi bizonyos, hogy Attila galliai hadjáratában nem esik só róla. Sőt 451-ben Attila Catalaunumnál legyőzte az egyesült római-vizigót seregeket, majd elfoglalta Gallia városait. A Merovingok akkor sem kerültek szóba, nem siettek egyik település védelmére. Amikor ezek után az Isten ostora Türingiában udvart tartott és kinevezte új helytartóit a nyugati részekre, a Merovingok ott sem jelentek meg. Nincs tudomásunk, hogy Childeriknek a nagy hun király juttatott volna valamit.

Attila után

A Merovingok lassú felemelkedése csak Attila halála után és a galliai római uralom megszűnése után következhetett be, de hosszú ideig nem érték el azt a szintet, hogy igazi királynak nevezhették őket. Valószínűleg a sok kis fejedelemség egyike volt. Amikor Childerik 481-ben meghalt, még egykori urai, a hunok divatja szerint temették el.

OB

alfahir.hu