A nők pozitív diszkriminációját támadják a deviánsok

képAz alapvető jogok biztosa kimondta: nem számít diszkriminációnak, ha egy szórakozóhelyen a nőknek ingyenes a belépés. Az ügyet az ombudsman elé vivő Teczár Szilárd az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult, és most azzal érvel, hogy a nemi identitás vizsgálata „sérti az emberi méltóságot”, és problémás lehet például a transzneműek esetében.

A Hallgatói Hálózatból ismert Teczár Szilárd idén májusban fordult az alapvető jogok biztosához. Levelében a budapesti Doboz nevű VII. kerületi szórakozóhely példáját említi, ahol neki ezer forint belépőt kellett fizetnie, míg a társaságának nőtagjait ingyen beengedték. Teczár szerint ez a gyakorlat sérti Magyarország Alaptörvénye XV. cikkének (2) és (3) pontját, mivel egyes személyeket pusztán nemük, illetve "feltételezett nemük" miatt ér anyagi hátrány.

Az alapvető jogok biztosa jogosultság hiányában elutasította Teczár beadványát, mondván a szóban forgó szórakoztatóipari szolgáltatás nem tekinthető sem hatósági, sem közszolgáltatói tevékenységnek.

A HaHa-s aktivista fenntartotta álláspontját, hogy az eljárás „diszkriminálja a férfitársadalmat és a nőket passzív alanyként kezeli”, ezért az Egyenlő Bánásmód Hatóságához (EBH) fordult.

A prostitúció bujtatott formája

Az EBH megkeresésére a Doboz azzal védekezett, hogy esetükben nem negatív, hanem pozitív diszkriminációról van szó, ami Európában és az Egyesült Államokban is bevett gyakorlat. A megkülönböztetés bevezetését azzal indokolták, hogy a férfiak „fizikai erejüket kihasználva” gyakran előretolakodtak a sorban, és ha a nők ezt szóvá tették, akkor „nyomdafestéket nem tűrő hangon” beszéltek velük. Miután 2012. júliusban bevezették a nők ingyenjegyét, a probléma megszűnt.

Teczár SzilárdAz Indexnek nyilatkozó Teczár szerint a férfiak és nők ilyen megkülönböztetése csupán súlyosságában tér el attól, amikor cigány származású vagy vallási jelképeket viselő fiatalokat nem engednek be egy buli helyre. „Ez a gyakorlat azt üzeni, hogy a férfinak fizetnie kell azért, hogy a szórakozóhely által ’összegyűjtött’ nők közé bejuthasson, tehát megerősíti azt a nézetet, miszerint szerelmi/szexuális téren a férfi az aktív, a nő pedig a passzív szereplő. Sarkosan fogalmazva a gyakorlat a prostitúcióra való felhívás bújtatott formája, ahol a férfiak a szórakozóhelynek fizetnek a nők jelenlétéért” – fogalmazta meg a beteges, szélsőliberális gondolatmenetet Teczár.

A Doboz szerint a férfi állításai annyira távol állnak a valóságtól és az életszerűségtől, hogy azok számunkra értelmezhetetlenek. A prostitúcióra való felhívásról szóló érvelés mindenesetre sértő a női nem számára - tették hozzá.

Diszkriminált transzneműek

Teczár azt is nehezményezte, a vendégek nemét a szórakozóhely személyzete dönti el, ennek során „nyilvánvalóan a külső, fizikai jellemzőket vizsgálják, és nem az illető identitását veszik figyelembe”. (Vagyis a nőket nőnek, a férfiakat férfinak nézik. Még ilyet! – a szerk.) A beadványozó szerint ez a gyakorlat sértheti az emberi méltóságot, és problémás lehet a transzneműek esetében is.

Dombos Tamás, a Háttér Társaság a Melegekért jogi programjának munkatársa korábban elmondta, „a nemi identitás meghatározása és az annak megfelelő megjelenés kialakítása a személyes autonómia szerves része. Az állam, vagy például a vendéglátóhelyek nem gördíthetnek akadályokat a személyesen megélt nemi identitás elismerése elé.”

Biológiailag gyengébbik nem

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyszer már „szemet hunyt” egy hasonló eset felett. 2006-ban nem találták diszkriminatívnak, hogy egy fitnessz-stúdiót csak nők látogathattak. Az EBH indokolása szerint „a nők biológiai adottságai, különösen az anyaság biológiai és pszichikai dimenziója, továbbá a nők kisebb fizikai ereje folytán bizonyos környezeti ártalmakra hamarabb és súlyosabb következményekkel reagálnak. Ugyanaz a tevékenység, amely a férfi számára egészségkárosodáshoz nem vezet, a nő egészségét károsíthatja.”

Az Index megemlíti Peter Lloyd, a Daily Mail újságírójának esetét is, aki azon akadt ki, hogy szintén egy fitnessz-stúdióban bizonyos órákban csak nők mehetnek be a terembe. A sportcentrum szerint ez azért van, mert egyes nők nem szeretnek férfiak társaságában edzeni, és kényelmetlenül érzik magukat.

Index nyomán: alfahir.hu