Ángyán József kilépett a Professzorok Batthyány Köréből

Ángyán József otthagyta a Professzorok Batthyány Körét (PBK) annak hétfői, a kormány által kiírt kvótareferendum mellett kiálló "megdöbbentően szervilis”, "önző és a keresztény értékrendtől messze távol álló" közleménye miatt. A második Fidesz-kormány leköszönt agrárállamtitkárának a döntése azontúl, hogy rámutat a kormányzati kommunikáció minőségére, a hazai apatikus helyzetre is felhívja a figyelmet.

Miközben a Habony-művek több milliárd forintnyi közpénzből szórja tele "Tudta?" óriásplakátokkal az országot, aközben ugyanez a "cég" elhitette a társadalommal, hogy a magyar föld sorsa nem kiemelten fontos, hogy az nem sorskérdés.

Nyilván, Ángyán József személye köti össze most (egy pillanatra legalábbis) a két témát. A professzor az Orbán-kormányban egyedüliként szállt szembe azzal, hogy a Fidesz az állami termőföldek privatizálásával, pályázaton kívüli bérbeadásával hatalmas vagyonú földbárókat emeljen a rendszer fölé, kiépítve ezzel egy agrárhátországot (is).

Ki véd meg micsodát?

A kormánypártok agrárpolitikájával szembeni kritika nemcsak amiatt fogalmazódott meg, mert most Mészáros Lőrincben kell tisztelnünk a legsikeresebb magyar vállalkozót, hanem amiatt is, mert a XXI. század kihívásaival szemben nem tud fellépni érdemben egy olyan közösség, amely nem képes az önellátásra.

Hiába a kormányból való távozás, a földrablásokról szóló részletes kimutatások, a várt ribillió elmaradt. Sőt, 2016-ra odáig jutottunk, hogy 200 ezer érvényes aláírás sem gyűlt össze földreferendum kiírásának érdekében.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a korrupciós ügyeket (is) elfedni hivatott kvótareferendum kapcsán egyes felmérések már arról írnak, hogy meglesz a 4 millió szavazat is.

S hogy mi bosszantotta fel Ángyán Józsefet?

Íme a PBK hétfői közleménye:

„Tudta?

 

Tudta-e, hogy az Európai Unió felelőtlen politikusai a népvándorlás kezelésében elkövetett balfogásaik terhét akarják szétteríteni egész Európán? Tudta-e, hogy ezt hatalmuk jogilag kétes kiterjesztésével próbálják elérni? Tudta-e, hogy Európa védelmében eddig Magyarország tette a legtöbbet? Tudja-e, hogy a magyar példán egyre több európai polgár bátorodik fel és tér észhez? Hogy a mi népszavazásunk döntően befolyásolhatja a tagállamok és az EU központjának jövőbeli viszonyát? Tudja-e, hogy Magyarország és egész Közép-Európa önvédelmi ösztöne a keleti inváziókkal szemben évszázadok alatt alakult ki, és ennek elfojtása mindig is végzetes következményekkel járhatott volna? Legyen tisztában vele, hogy a népvándorlással szembeni kemény fellépés és a kampánykérdésekbe ágyazott leegyszerűsítő állítások ellenére az igazi menekültek befogadásra találnak Magyarországon! A kampány bizonyosan nem találkozik mindenki ízlésével, de ettől tekintsünk el!
Értsük meg, hogy a részvétel a népszavazásban sorsdöntő jelentőségű, és a helyes válasz: NEM!"

Íme az agrármérnök válasza (via Magyar Narancs)

„Tisztelt Elnök Úr! Kedves Professzortársak!

 

Egy erdélyi családi pihenésről hazatérve most olvastam az októberi népszavazással kapcsolatos belső vitát és az ennek ’eredményeként’ megszületett – számomra megdöbbentően szervilis, a megítélésem szerint önző és a keresztény értékrendtől messze távol álló (t. i. aki egy szűk, bennfentes kört gazdagítva fizet, legyen bár haramia, jöhet, de a többi, menekülő nyomorultból nem kérünk) kormányzati álláspontra, valamint az ezt közvetítő ostoba és hazug propagandára is rálicitáló, csúsztatásokat és féligazságokat tartalmazó – sajtónyilatkozatot. Ez megerősítette azt a régóta érlelődő elhatározásomat, hogy a világról és benne a felelős értelmiség feladatairól alkotott, egymástól egyre távolodó, mára már paradigmatikusan eltérő véleményünk okán – szomorúan reménytelennek látván és feladván az ezzel kapcsolatos belső vitát – kilépek a Professzorok Batthyány Köréből.

 

Kérem ezért Elnök Urat, hogy nevemet a PBK tagjainak sorából haladéktalanul töröltetni szíveskedjék. A kezdeti közös hiteket, reményeket és szép emlékeket is hordozó, együtt töltött évekért köszönetet mondva, a PBK-nak – mint magát felelős keresztény, nemzeti értelmiségi tömörülésként meghatározó körnek –, valamint tagjainak személy szerint is eszmélést és sok sikert kívánva, búcsúzó üdvözlettel:

 

Ángyán József”.