Attila vagy Atilla?

Hagyományőrző körökben éles viták vannak arról, vajon hogyan kell írni Attila nagykirály nevét.

A hivatalos helyesírási szabályzat szerint két t-vel és egy l-lel kell írni a ma is népszerű férfinevet, ezzel szemben sokan ragaszkodnak az egy t-vel és két l-lel való íráshoz. Vajon kinek van igaza?

A név eredete

Az egyik magyarázat szerint az Atilla változat az eredeti hun alak, az Attila pedig a gót. Sajnos ennek az elméletnek nincs történeti alapja. Azt tudjuk, hogy a görög és a latin források a hun uralkodót rendszerint Attilának nevezik, de sajnos éppen az eredeti hun írásmód nem maradt ránk. Az viszont leszögezhető, hogy a név nem gót, hanem hun eredetű. A bizonyítékok a következők: a magyar nyelvben megvan az „atya” szó apa értelemben, ugyancsak a török nyelvben találkozunk az „ata” szóval.  Másrészt, nem valószínű, hogy Európa és Ázsia nyugati felének urai nem hun nevet adtak volna jövendő uralkodójuknak, hanem egy szolga nép nevét kölcsönözték volna. A latin „nomen est omen” vagyis „neved a végzeted” mondást a keleti népek is jól ismerték és megválasztották, hogy kit hogyan, kiről nevezzenek el, ez különösen fontos volt az uralkodói családban. Harmadik érv, hogy a gótok között nem volt ismert Attila név. Mai napi Nyugat-Európában Attila neve egyet jelent a pusztítással. Ellenben közöttünk, hun utódnépek között nagyon ismert és népszerű férfinév.

Atyla, Atyla

A személynevek helyesírása folyamatosan változik, így van ez a hun nagykirály nevével is. A jelenlegi leírás módja pusztán a modern kori helyesírásbeli kérdés, semmit sem változtat Attila nagyságán az, hogy nevét hány t-vel és l-lel írják le. A vita egyébként azért is felesleges, mert a legkorábbi történeti krónikákban, a 14. században elkészült Bécsi Képes Krónikában a nagykirály egységesen Atyla néven szerepel, amit a fordítók hol Etelének, hol Attilának ferdítettek el. Sajnos, ennél korábbi forrásadat nem áll rendelkezésre. Oláh Miklós, esztergomi érsek a 16. században szintén a fenti módon- Atyla- írta le nagykirályunk nevét. Csak később, a magyar nyelv helyesírás állandósításával jött létre mindkét, fent említett modern forma, az Attila és Atilla.