Az MSZP számoljon el a pártállami vagyonnal!

szamolasAz MSZP és a Demisz is jogosulatlanul jutott hozzá az MSZMP és a KISZ ingatlanjaihoz, az akkori értéken több milliárdos pártállami vagyonhoz a rendszerváltás idején.

Történelmi jelentőségű, tényfeltáró jellegű sajtótájékoztatót tartott szerdán az állampárt vagyonának ellopásával kapcsolatban Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési képviselő és Minda Zoltán, aki az MSZMP és a KISZ vagyonának átjátszását évek óta kutatja.

A kommunizmus állampártjának, a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP) a vagyonát 1989 októberében játszották át törvényellenesen a magát minden értelemben jogutódnak kikiáltó MSZP-hez, noha a szocialista párt csupán szellemi jogutódnak tekinthető. A  pártállam vagyona akkor 752 ingatlanból állt, értékének összege (akkor) 8,3 milliárd forint volt. Senkit nem vontak felelősségre azóta sem a törvénytelen vagyonátmentésért.

Ugyanez a helyzet a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) mintegy száz ingatlanával, ezek akkori összértéke meghaladta a 3 milliárd forintot. Itt a törvénytelen jogutód a Demisz lett, melynek akkor, 1989 tavaszán Gyurcsány Ferenc volt az alelnöke.

Gaudi-Nagy Tamás szerint kérdés, miért fedezték az akkori jogellenes műveleteket a bíróságok és az az Országgyűlés, amelynek a négyigenes népszavazás után törvényi kötelezettsége lett volna az elszámolás 1990-ben.

Az MSZMP és a KISZ vagyon átmentésének a Jobbik által most kezdeményezett felülvizsgálatának az apropója, hogy a parlament jövő heti ülésén szavaznak az Alaptörvény negyedik módosító csomagjához, ahol rendelkezni terveznek az állampárt (és jogelődje, jogutódja) bűnösségének a kimondásáról, ehhez pedig a Jobbik módosító javaslatokat adott be. A tervezetben az állampárttal való elszámolás kiterjedne személyekre és szervezetekre, valamint kimondatik: az MSZMP és jogelődei több szempontból is bűnöző szervezetek.

A Jobbik azt szeretné, ha bekerülne az Alaptörvénybe nem csupán, hogy a demokratikus átmenet során a jogutódok osztozzanak a pártállam felelősségében, hanem az, hogy az MSZP is, vagyis a szocialista párt felelőssége törvényileg is megállapítható legyen.

Az MSZP magát jogellenesen, vagyoni haszonszerzés miatt tüntette fel jogutódként. A Jobbik szeretné, ha az MSZP-re nézve mindez jogkövetkezményekkel (erről külön törvény születne) is járna, úgy mint az állami támogatás megvonása, a kártérítésre kötelezés, adott esetben akár a feloszlatás.

Az MSZMP 1989-es kongresszusán ugyanis csak a tagság egy része volt az, amelyik megalapította az egyesülési jog értelmében új pártot, az MSZP-t, majd a pártállam vagyonát egy nap alatt a sajátjukká tették.

Az 1990-es elszámolási törvény "megette a csalit", mert ott már jogutódként kezelik a 2006-os terrorpártot.

ketten

Gaudi-Nagy Tamás és Minda Zoltán

Az anomáliákhoz tartozik, hogy 1993-ban az Országgyűlés rendkívüli ülésszakot ült az elszámolás jóváhagyására, ám ennek összehívására (a korabeli dokumentum tanúsága szerint) úgy került sor, hogy a szükséges 77 aláírás helyett csak 74 állt rendelkezésre: több képviselő is kétszer írta alá a dokumentumot. Márpedig a vonatkozó törvény így szólt: "A köztársasági elnök, a Minisztertanács, vagy a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére az Országgyűlést rendkívüli ülésszakra vagy rendkívüli ülésre össze kell hívni."

Az elszámoltatást sürgető Gaudi szerint ki kell mondani, hogy a KISZ vagyont a Demisz jogellenesen szerezte meg és ennek kell jogkövetkezménye legyen: kártérítés, feloszlatás, a vagyon köztulajdonba vétele.

A KISZ 1989. április 22-én szűnt meg, vagyonáról nem rendelkeztek és ahhoz a Demiszhez került, amely csak egy hónappal később jött létre. A Demiszt 44 szervezet alakította meg, melyek egyike sem rendelkezett jogalanyisággal, vagyis fantomszervezetek. Ebből 18-nak napjainkban is ez a jogi állapota.

Minda Zoltán, aki a vagyonok átmentését kutatta, Gaudi gondolataihoz hozzátette: a törvénytelen ügyelteket a bíróságok és az ügyészségek legalizálták. Ehhez - újságírói kérdésre - kiemelt egy konkrét példát is: az Akadémia u. 15. alatti ingatlan ügyét, melyet Horn Gyula korábbi miniszterelnök aláírásával juttattak magánkézbe.

 

Horváth Ádám

alfahir.hu