Andrási Attila

Díjat adnak át az összmagyarság összefogásának és nemzettudatának erősítése érdekében végzett művészeti tevékenységért.
A 20-as évek elejének magyar viszonyairól, bátorságról, hitről, emberségről, hazaszeretetről...
Délvidék szerb bekebelezése és 1941-es felszabadítása között játszódik a Halottak napjától Virágvasárnapig című darab.