Antall-kormány

Igen rövidre sikerült Matolcsy György pályafutása az Antall-kormányban.