böjt

Tele voltak a sorok, mindenki Barsi Balázs, a ferences atya jellegzetes, tüzes, lélekemelő beszédéért jött.
Ezért „a böjt, mint olyan, az emberszeretet ébresztőórája.”
Ma van Hamvazószerda, ezen a napon a miséken hamuval kenik be a papok a hívők homlokát, hogy emlékezzenek: „Porból lettél, s porrá leszel!” (Ter 3, 17-19)
Ezen a napon, vagyis nagypénteken emlékezünk meg Jézus kereszthaláláról. Ez a kereszténység gyásznapja és legszigorúbb böjti napja.