Egy cseppnyi igazság: felmentették Ifj. Hegedűs Lorántot

A Budapest-Déli Református Egyházmegye Bírósága 2014. október 8-án jogerősen felmentette ifj. Hegedűs Loránt református lelkészt abban a fegyelmi eljárásban, mely Csepregi János Botond, a reformatus.hu főszerkesztőjének panaszára indult azért, mert a lelkész egy környei jobbikos lakossági fórumon ki merte fejteni álláspontját, a hazánkat egyre súlyosabban érintő bevándorlás és a cigány kisebbség elmaradt társadalmi integrációja kapcsán – jelezte szombaton kiadott közleményében Hegedűs Lorántné jobbikos parlamenti képviselő.

Az egyházmegyei bíróság ítéletében kimondta, hogy a lelkészek jogállásáról szóló törvény nem teszi lehetővé, hogy társadalmi kérdésekben történő szabad véleménynyilvánításért bármely lelkipásztort fegyelmi eljárás keretei között elmarasztaljon.

Nem ez volt az első, szintén jogerős felmentő ítélet, melyet ugyanez a bíróság hozott ifj. Hegedűs Lorántra nézve, ugyanis a zsinati elnökség hivatalból kezdeményezett eljárást vele szemben a tavaly, a magyar fővárosban tartott Zsidó Világkongresszus idejére a Hazatérés Temploma elé általa meghirdetett antibolsevista és anticionista népgyűlés miatt, melyet végül nem ő, hanem felesége, e közlemény jegyzője szervezett meg, nem a templom elé, hanem a Vértanúk terére. Az egyházmegyei bíróság 2014. május 5-i ítéletében megerősítette az egyház eddigi fegyelmi eljárási gyakorlatát, miszerint meg nem valósult cselekmény során kizárólag a szándékot büntetni lelkész esetén sem lehet.

Ifj. Hegedűs Loránt ellen még egy fegyelmi eljárás folyamatban van, miután az általa vezetett Hazatérés Temploma előterében, tavaly november 3-án felavatták a gyülekezet- és templomalapítóként tisztelt Horthy Miklós kormányzónak a templomi alapkőletétel 75. évfordulójára bronzba öntetett mellszobrát, mely alkalmat a Hit Gyülekezete által szervezett demonstrálók zavartak meg. Ennek ellenére a lelkipásztor ellen indított Szabó István dunamelléki református püspök hivatalból vizsgálatot, melyhez érdekes módon panaszosként csatlakozhatott Csepregi János Botond, s első fokon a Budapest-Északi Református Egyházmegye Bírósága a lelkészt írásbeli megrovásban részesítette.

Ezt követően döntően a lelkész fellebbezését helyben hagyva, másodfokon a Tiszáninneni Református Egyházkerület Bírósága a lelkészt elmarasztaló ítéletet, az azt meghozó bíróság és jogtanácsosa, Horváth György elfogultsága miatt hatályon kívül helyezte, s már az előkészítő szakasztól megismétlendő új eljárást rendelt el az ügyben. Az ennek lefolytatására kijelölt Egervölgyi Református Egyházmegye jogtanácsosa a jövő héten fogja meghallgatni ifj. Hegedűs Lorántot, aki a Hazatérés Temploma gyülekezete nevében, a Presbitérium felhatalmazásával világi bíróságon jelentette fel a napokban a Hit Gyülekezetét, egy történelmi keresztyén felekezet úrnapi, ünnepi istentisztelete elleni provokatív, rendzavaró fellépése miatt – áll a közleményben.

alfahir.hu