2014. 11. 28. 12:35

Elbukta az OKF a Jobbik-pert

A katasztrófavédelem ismét jogalap nélkül követelt egymillió forint kártérítést - írja a langlovagok.hu. 

A lap beszámolója szerint Buda Környéki Törvényszék elutasította az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) keresetét Bertha Szilvia ellen. A Jobbik országgyűlési képviselőjét egy 2012-es sajtótájékoztatóján elhangzott kritika okán jó hírnév megsértése miatt perelte be a Bakondi György vezette szervezet.

Aggódott a képviselő

A képviselő a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok államosítása után felszínre került problémák miatt a belügyminiszterhez intézett írásbeli kérdést. Erről Bertha Szilvia sajtótájékoztatót is tartott, melyen elmondta, hogy "nagymértékű szakmai romlás következett be, mostanra komoly veszélybe került a lakosság ellátása az átalakítások miatt". Ugyanakkor az egységes irányítású katasztrófavédelemről ezt is közölte: "Kialakítottak egy olyan rendszert, amiben lecsökkentették a gyakorlati embereknek a számát, tehát a vonulós tűzoltókét, megnövelték az adminisztrátorok számát, és összességébe véve egy nagyobb, költségesebb és sokkal rosszabb hatékonyságú rendszert hoztak létre. Ami immár országos szinten veszélyt jelent."

Az OKF álláspontja szerint ezen valótlan kijelentések azt a látszatot keltik, hogy a felperes úgy végezte el a rendszer átszervezését, hogy az már nem biztosítja a lakosság védelmének biztosítására alkalmas létszámot, és ezzel veszélyezteti a lakosság biztonságát. Az OKF úgy vélte, a nyilatkozat kétségtelenül megingatja a feltétlen segítségbe vetett hitet, a tűzoltókba vetett bizalmat, kétségessé teszi a lakosság azon meggyőződését, hogy bármikor hathatós segítséget kaphat veszély esetén. Mindezekért a főigazgatóság egymillió forint nem vagyoni kártérítést követelt.

A bíróság az igényérvényesítési jog hiánya miatt a keresetet megalapozatlannak tartotta. Az alperes jogi képviselője már az első tárgyaláson kifejtette, hogy a szervezeti átalakítás jogszabály útján történt, a kritika sokkal inkább Pintér Sándor belügyminiszternek szólt, nem Bakondi Györgynek, aki a végrehajtásért volt a felelős. A bírónál az i-re a pontot végül egy másik perben hozott jogerős ítélet tette fel, ott az OKF a gépfegyveres tűzoltózás miatt szintén sikertelenül, jogalap nélkül perelte a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének elnökét.

Kiteregették a szennyest

Az egy éven át tartó per arra viszont alkalmas volt, hogy kiteregessék a katasztrófavédelem szennyesét. A bíró ugyanis kíváncsi volt, a képviselő kitől és milyen információkat szerzett, amely megalapozta a sajtótájékoztatón elhangzottakat. A tanúk pedig jöttek sorra, és egyebek között elmondták, hogy az új riasztás rendszer miatt később indulnak el segítséget nyújtani a tűzoltók, a tartalékfecskendők eltűntek, a fővárosi leépítésnél a tapasztalt vonulós tűzoltóknak lehetetlen szolgálati helyeket ajánlottak fel, hogy leszereljenek.

A november 26-án kihirdetett, első fokú ítélet szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak 50 ezer forint perköltséget kell fizetnie az alperes részére. Ha az OKF fellebbez, és másodfokon jogerősen elveszti a pert, akkor még ennél is magasabb lesz az összeg, amit az egymilliárdos adósság dacára közpénzből ki kell gazdálkodnia.

langlovagok.hu nyomán - alfahir.hu