2014. 03. 17. 18:37

Elhunyt Nagyváthy Imre a Gárdamotorosok Elnöke

A Gárdamotorosok Elnöke 2014 március 12-én eltávozott közülünk. Kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel búcsúzunk Imrétől, akit 59 esztendősen ragadott el körünkből a halál.

A bánat, amelyet egy hozzánk nagyon közelálló ember elvesztése okoz, a bánatok legmélyebbike.

Nem volt mindennapi ember, hiszen a Családja, a Szentkorona védelme, a Haza szeretet a Gárda Motorosok, a hivatás, a munka játszotta az életében a fő szerepet. Ugyanakkor a barátunk volt, szeretetére, segítségére, támogatására mindig számíthattunk. Sosem tekintett minket kiskorúnak, egyenrangú félként kezelt mindannyiunkat. Imi 60 évesen is fiatal volt mentalitásában, gondolkodásában, nyitottságában, a világhoz való viszonyában.

Aktívan részt vett a Magyar Gárda Mozgalomban a megalakulásában. Majd kinevezték a Gárda Motorosok elnökének, mely tisztséget halála napjáig szívvel-lélekkel látott el.

Családját mindenekfelett szerette, gyermekeit óvta mindentől. Boldog volt, hogy szeretet veszi Őt körül, és ezt százsorosan meghálálta, szeretetével, tiszteletével és odaadásával.

Türelem, jó kedély, kitűnő alkalmazkodó képesség jellemezte, minden korosztállyal megtalálta a kellő hangot. Könnyen teremtett kapcsolatot, optimista természetét, sziporkázó személyiségét a körülötte lévők hamar elfogadták, és akik mélyebben megismerhették, megszerették. Nem tudunk olyan emberről, aki ellensége, haragosa lett volna, és Ő sem tudott tartósan haragudni.

Türelemmel, belső tartással viselte mindazt, amit a sors rámért, sohasem panaszkodott, sőt bagatellizálta a bajokat. Hirtelen, váratlanul tört rá a betegség, s rövid 7 hét leforgása alatt lerombolta szervezetét. Végül nem Ő, hanem a szervezete adta fel a küzdelmet, amikor március 12-én örökre lehunyta szemét.

Imi élete most lezárult, de szerettei őrzik Őt tovább. Őrizzük Őt tovább lépéseinkben, döntéseinkben, emlékeinkben. Már egészen a miénk, mert bennünk hallhatatlan.

Imre hamvasztás utáni búcsúztatója 2014. március 29-én lesz 11 órakor a Hazatérés Templomában.

Kelemen Brigitta

Gárdasmotoros(Elnökasszony)