2015. 04. 03. 10:29

Elvehetik a gumicsontot az uniós polgároktól

Úgy néz ki, megszűnik az európai polgári kezdeményezés intézménye, amellyel az Európai Unió demokratikusságának látszatát akarták fenntartani a lisszaboni szerződés áterőszakolása után.

Korábban Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) „minőségi jogalkotásért és alapvető jogokért” felelős alelnöke ígért reformot a polgári kezdeményezés ügyében Carsten Berg, az Európai Polgári Kezdeményezés (EPK) Kampány vezetőjének lesújtó kritikája miatt. Berg kijelentette, a bizottság egyenesen a szólás szabadságát korlátozza, hiszen az utóbbi időben annyi polgári kezdeményezést dobott vissza. A számok őt igazolják:
2012 és 2014 között az EB 19 esetben utasította el a kezdeményezés nyilvántartásba vételét, s csupán kétszer válaszolta meg a már lezárult javaslatot.
Timmermans szerint fontos lépcső a kezdeményezés „a demokratikus deficit elleni küzdelemben”, és „kulcsfontosságú, hogy legyen bizalom a közösségi intézmények iránt”, ezért komoly reformot ígért.
 
Nos, a reform olyan nagyívű lehet, hogy az EB eheti jelentése már elveti a polgári kezdeményezés újragondolását. A kitekinto.hu cikke szerint a dokumentum értelmében bár a „végrehajtás nem hibátlan”, az EPK kapcsán még túl korai lenne annak teljes felülvizsgálatát kezdeményezni. Azt a jelentés is rögzíti, hogy megannyi technikai probléma van, amelyek szinte kivitelezhetetlenné teszik a polgárok jogalkotási folyamatba való bevonását.
Ilyen például, hogy az összegyűjtött információk tárolására nem hoztak létre külön adatbázist, így ideiglenesen – idestova 3 éve (!) – a bizottsági szervereken tárolják milliók adatait. Problémaként merült fel az is, hogy mire a támogatói nyilatkozatok gyűjtésére alkalmas online rendszert felállítják, az aláírások megszerzésére rendelkezésre álló egy év gyakorlatilag eltelik.
A civil társadalom uniós aktivizálódását szolgáló jogi eszköz elvi célja az, hogy a politikai döntések széles társadalmi bázis bevonásával szülessenek meg. Egy adott kezdeményezéshez a tagállamok negyedéből minimum egymillió állampolgár aláírása szükséges. Ám még ha sikerül is ennyi támogatót megnyerni valamely ügynek, akkor sem egyértelmű, hogy a kérdéssel foglalkoznak az unió döntéshozói – az is előírás ugyanis, hogy az adott kérdés az EB hatáskörébe tartozó terület legyen. 

A lisszaboni szerződés margóján

A polgári kezdeményezés körüli dilemma a cikk szerint Timmermans hitelességét is alááshatja, ugyanis a holland politikus korábban egyértelműen helyt adott az EPK-t ért kritikáknak, azonban ma már ő sem mutat hajlandóságot a kezdeményezés megreformálására.
 
Az ügy lényege ugyanakkor nem Timmermans vagy a bizottság teszetoszasága. A polgári kezdeményezés ugyanis valójában az uniós országok állampolgárai elé dobott gumicsont volt. Feltehetően az unió döntéshozói is tisztában voltak azzal, hogy illuzórikus dolog a „részvételi demokrácia”, holott ennek biztosítására szánták a kezdeményezést.
 
A jogintézményt azzal a lisszaboni szerződéssel hozták létre, amely alapvető fontosságú kérdésekben szűkítette a tagállamok mozgásterét – utat nyitva az Európai Egyesült Államoknak.