Hiánypótló könyv a kettőskeresztről

A napokban jelent meg a Kettőskereszt című tanulmánygyűjtemény. A maga nemében egyedülálló könyvről van szó, hisz az ország címerében is látható kettőskeresztről ilyen átfogó és alapos elemző munka még nem született. A tanulmánygyűjteményt 20 különböző szakterületen tevékenykedő szerző jegyzi.

A kettőskereszt a magyarság identitása szempontjából elsőrangú jelképnek tekinthető. Mégis, mintha nem ismernénk igazán. A felületes romantikus nemzeti és vallási értelmezésen túl ugyanis a jelkép sokkal mélyebb jelentéssel bír, és egy eszmeiség, egy gondolkodásmód lényegére mutat. Arra a gondolkodásmódra, amelynek középpontjában a teljesség egyetemes eszménye áll. Ez a szemlélet a magyarság őskultúrájában is jelen van, így nem véletlen, hogy ősírásunkban is megjelenik a kettőskereszt, mint az „Egy” jele. 
 
A kettőskereszt értelmezése tekintetében sokan sokféleképpen írtak már különféle fórumokon, főleg az ezredfordulót követően. Mégis annak lényegi, mély azonosítására eddig még nem került sor. Holott a köztudatban az egyik legkevésbé tisztázott és kutatott állami jelképünkről van szó, mely a 13. század óta az ország hivatalos címereinek meghatározó része.
 
Mivel a kettőskereszt egyetemes jelkép, annak azonosítása többirányú megközelítést igényel. Így merült fel a gondolat, hogy több tudományág szakterületéről származó magyar értelmiségiek fogalmazzák meg gondolataikat a kettőskeresztről. Az AMAMA Művészeti Alapítvány 2013-ban több mint 180 felkérést juttatott el határon innen és határon túl magyar szellemi emberek irányába, hogy a kettőskereszt átfogó azonosítására sor kerülhessen. A személyes felkérésre 2015 elejéig 19 tanulmány érkezett a tanulmánygyűjtemény kiadását gondozó alapítványhoz. Az AMAMA Alapítvány a könyv szellemi lektorának Dr. Gyárfás Ágnest, a Miskolci Bölcsész Egyesület elnökét kérte fel. A tanulmánygyűjtemény szerzői: Dr. Gyárfás Ágnes bölcsész tanár, Rostás László Miskolc város főépítésze, Ybl díjas díjas építész, Marton Veronika sumerológus, Jankovics Marcell művelődéstörténész, Dr. Mireisz László buddhista filozófus, Dr. Csámpai Ottó etnoszociológus, a Nagyszombati Egyetem docense, Dr. Cser Ferenc a kémiai tudomány kandidátusa, Dr. Darai Lajos, a filozófiai tudomány kandidátusa, Pitlu János, a Miskolci Bölcsész Egyesület tanára, Dr. Lónay Gyula nyelvkutató, Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, Dr. Grandpierre Atilla, csillagász, zenész, író, Juhász Zsolt író, Szilágyi László költő, Dr. Héjjas István mérnök közíró, Rokaly József gyergyószentmiklósi történész, Szondi Miklós rovásoktató, Vári Jenő építész, Born Gergely jelképkutató, Orosz László Wladimir filozófus, hermetikus.
 
A szerzők többek között arra is keresik a választ, hogy mi az a szakrális létszemlélet, mely a kettőskereszt eszmeiségében megnyilvánul, s annak egyetemes királyi mértéke mit üzen mai anyagelvű világunk számára. A kérdés természetesen az is, hogy napjaink megtévesztett és összezavart embere tud-e kezdeni valamit a kettőskereszttel? Vajon a magyarság, ha felismeri kettőskereszt-identitása lényegét, el tudja választani az ocsút a búzától, a hamist a valótól? Ez jelentené ugyanis a szebb jövőt egyéni és közösségi életünkben egyaránt. 
 
A könyv már kapható Budapesten számos könyvesboltban, valamint jövő héttől országszerte, Erdélyben és Felvidéken is.