Izraeli ügynökök markában Amerika

Szerdai cikkünkben tettünk egy rövid kitekintést, hogy más országok hogyan viszonyulnak saját vezetőik kettős állampolgársághoz. Mostani összeállításunkban bemutatjuk, a befolyásos amerikai-izraeli kettős állampolgárok milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államoknak és a világnak.

A kettős vagy többes állampolgárság a világ számos országában bevett dolog, és bár időről időre felvet munkaügyi, szociális, etnikai és határrendészeti kérdéseket, a legtöbb helyen mára kialakult szabályozás szerint utazhatnak vagy telepedhetnek le különböző nemzethez tartozó emberek. (Kelet-Közép-Európa persze ez ügyben is sajátos kivételt képez.) Sokkal kevésbé egyértelmű a helyzet, ha megvizsgáljuk, az egyes országok milyen mértékben engedik a politikai, katonai, hírszerzési vezetés közelébe a többes állampolgárokat.

Óhatatlanul felmerül ugyanis a kérdés, hogy két ország vagy nemzet érdekeinek ütközése esetén egy mindkét részről érintett kettős állampolgár döntési pozícióban hova áll, kinek a javára, védelmében cselekszik. Nehezen képzelhető el például, hogy a második világháború idején, mondjuk Pearl Harbor után a Pentagonban ne néztek volna ferde szemmel egy amerikai-japán vezérkari főnökre, de az is joggal keltett volna gyanakvást, ha a hidegháború éveiben amerikai-szovjet kettős állampolgárok szaladgáltak volna a Fehér Ház folyosóján.

Amerika élén Amerika ellenében

Maradva az Egyesül Államoknál, a 21. század legsúlyosabb, beláthatatlan mértékű katonai konfliktussal fenyegető zónája a Közel-Kelet, azonban belül is az arab tenger közepén úszó Izrael. Amerika Izrael feltétlen elkötelezettsége a zsidó állam irányába közismert, a téma azonban új megvilágítást kapott 2007-ben, amikor a chicagói és a harvardi egyetem két professzora, John Mearsheimer és Stephen Walt kiadta Az Izrael-lobbi és az Egyesült Államok külpolitikája című vaskos tanulmányát. A könyv – mintegy igazolva létjogosultságát – hatalmas felzúdulást váltott ki az amerikai zsidó szervezetek és a média részéről. A neves szerzőpáros egyik fő megállapítása, hogy a masszív izraeli befolyás miatt Amerika a saját érdeke és biztonsága ellenében politizál, és ez különösen igaz a közel-keleti konfliktusra.

A Viewzone amerikai alternatív honlap 2010-ben részletes leltárt készített azokról a politikai tisztviselőkről és tanácsadókról, akik amerikai-izraeli kettős állampolgárok, és döntő szerepük van abban, hogy az Egyesült Államok Izrael érdekeinek élharcosa a világban, sőt, többen közülük ötletgazdái és kivitelezői voltak azoknak a koholt vádaknak, amelyekre hivatkozva 2003-ban az USA megindította az Irak elleni háborút.

Jórészük nem választott politikai tisztségviselő, befolyásukat nem fenyegeti az esetleges választási kudarc, különböző tanácsadó intézetek és agytrösztök révén mindig a tűz közelében vannak. Az elmúlt évek legnagyobb kémbotrányainak felidézése előtt a „nagy elődök” munkáiból szemezgettünk.

Ügynökök a hadseregben és a tudományos életben…

PollardA sort minden izraeli kémek atyjával, Jonathan Jay Pollarddal érdemes kezdeni, aki az Egyesült Államok tengerészeti hírszerzésének elemzője volt, és több titkos dokumentumot lopott el a zsidó államnak, mint bármelyik más titkos ügynök. Erkölcsi skrupulusai soha nem voltak, elfogása után bevallotta, hogy mindig saját hazája (értsd: Izrael) érdekét tartotta szem előtt. 1987-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.

Pollard „munkáját” az amerikai haditengerészetnél Ariel J. Weinmann folytatta, aki rendszeresen szállított szigorúan titkos információkat osztrák és mexikói kapcsolatain keresztül Izraelbe. 2006-ban kémkedés és dezertálás gyanújával tartóztatták le, beismerő vallomása után 25 éves börtönbüntetését 13 évre csökkentették. A vallomás részletei a mai napig nem ismertek, és az Egyesült Államok történetében eddig egyedülálló módon nem hozták nyilvánosságra, hogy Weinmann mely ország ügynöke volt. (Túl nagy fantázia azonban nem kell hozzá.)

Ben-Ami KadishBen-Ami Kadish gépészmérnökként szolgált az amerikai hadseregnél, és a 80-as években számos szigorúan titkos adatot továbbított izraeli kapcsolattartóinak az USA rakétáiról és nukleáris fegyverzetéről. Kadisht 2008-ban (!) találták bűnösnek összeesküvés vádjában, az ítélet kihirdetésekor a bíró úgy fogalmazott, „rejtély, hogy a kormánynak miért tellett 23 évébe, hogy vádat emeljen Kadish úr ellen”. A bírósággal való együttműködése és beismerő vallomása miatt az ítélőszék „nem látta értelmét” börtönnel sújtani az idős (85 éves) ex-kémet, aki végül megúszta 50 ezer dollár pénzbüntetéssel.

2009 októberében tartóztatták le csalás és kémkedés gyanújával Stewart David Nozette tudóst, akit egy magát Moszad-ügynöknek kiadó beépített FBI-ügynök buktatott le. Nozette az Egyesült Államok energia- valamint külügyminisztériumának alkalmazottja volt, de a NASA-nál is dolgozott. A férfi bizalmas és titkos adatokat akart eladni Izraelnek az USA műholdjairól, védelmi és riasztó rendszeréről, cserébe kétmillió dollárért és egy izraeli útlevélért. 13 év börtönbüntetést kapott helyette.

… és a nagypolitikában

Jane Harman2006 októberében a Time magazin hatalmas botrányt robbantott ki, amikor Jane Harman demokrata párti kongresszusi képviselőt befolyással való üzérkedéssel gyanúsították meg. A politikus állítólag ígéretet tett arra, hogy az Igazságügyi Minisztériumban lobbizni fog két kémkedéssel vádolt zsidó, Steve J. Rosen és Keith Weissman (mindketten a befolyásos izraeli lobbi csoport, az AIPAC tagjai) érdekében, hogy ejtsék az ellenük felhozott vádakat. Jó tett helyébe jót várj alapon az AIPAC megígérte, hogy Harmant a választások után a Fehér Ház hírszerző bizottságának (sic!) elnöki székébe juttatják.

Az érintettek természetesen mindent a leghatározottabban tagadtak, a botrány azonban arra elég volt, hogy a képviselő ne tölthesse be az áhított pozíciót. 2009-ben aztán információk láttak napvilágot, miszerint a Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) az esetet bizonyító hangfelvétel birtokába jutott, ennek ellenére a kémkedéssel vádolt zsidók ügyét különösebb indoklás nélkül lezárták. Jane Harman 2011 februárjáig megtartotta képviselői mandátumát, jelenleg egy Woodrow Wilson elnökről elnevezett kutatói központ vezetője.

Egy másik emblematikussá vált kémsztori Lawrence Franklin nevéhez kötődik, akit 2004-ben buktatott le a CBS News televízió. Franklin a hadügyminisztérium iráni politikáért felelős hivatalában dolgozott, és a már korábban említett két AIPAC-tagnak, Steve Rosennek and Keith Weissmannek adott át titkos dokumentumokat a perzsa országról. Az információt természetesen Izraelnek továbbították. „Larryt” a botrány kirobbanása után sem bocsátották el, csupán lefokozták, míg nem bíróság elé állították, és 2006 január 20-án 12 év 7 hónap börtönre ítélték. Az ítélet ellenére Franklinnek nem kellett rabruhát húznia, mivel részt vett a két AIPAC-lobbista elleni perben, akiket – mint említettük – végül 2009-ben felmentettek. Franklin közel 13 éves börtönbüntetését végül 10 hónap (!) házi őrizetté enyhítették.

Richard PerleA zsidó lobbi másik emblematikus figurája a republikánus Richard Perle, aki politikai pályafutását a 70-es években Henry Jackson szenátor mellet kezdte, ám kiderült, hogy szigorúan bizalmas nemzetbiztonsági dokumentumokat továbbított az izraeli kormánynak. Kirúgás helyett csak figyelmeztetést kapott, majd rövid kitérő után – amikor is az izraeli fegyvergyártó cégnél, a Soltamnél helyezkedett el – Ronald Raegen kormányában is szerepet vállalt a hadügyminisztériumban. 1987 és 2004 között politikai tanácsadó volt a Pentagonnál. Perle számos Izrael-párti agytröszt befolyásos tagja, gyakran ad hangot szélsőséges nacionalizmusának a médiában, és döntő szerep volt abban, hogy a Bush-kormány 2003-ban lerohanta Irakot. 2006-ban Moammer Kadhafi líbiai diktátor politikai tanácsadója volt.

Douglas J. FeithPerle közeli munkatársa volt a hadügyminisztériumban a szintén republikánus Douglas J. Feith, aki George W. Bush kormányában államtitkári pozíciót töltött be 2001 és 2005 között. Feith szoros kapcsolatot ápol a szélsőséges Amerikai Cionista Szervezettel (ZOA), és ügyvédi irodát működtet Izraelben, amely saját bevallása szerint az izraeli fegyvergyártók érdekeit képviseli. Fieth a már említett Franklin felettese volt a bizalmas információk kiszivárogtatásának idején, ezért FBI-vizsgálat indult ellene, és le kellett mondania a Nemzetbiztonsági Tanácsban (NSC) betöltött tisztségéről. Douglas J. Feith az egyik fő felelőse az amerikaiak Afganisztán és Irak ellen hergelésének, valamint a két vétlen ország megtámadásának. Ennek érdekében 2001 októberében egy Stratégiai Befolyás Hivatala (OSI) elnevezésű részleget hoztak létre, amely a „terrorizmus elleni háború” megideologizálásában, az al-Káida démonizálásában és egyéb hírhamisításokban szerzett elévülhetetlen „érdemeket”.

Dov Zakheim Érdemes kitérni pár szó erejéig a New York-i Yeshiva zsidó egyetem docensére, Dov Zakheim rabbira is, aki George W. Bush külpolitikai tanácsadója és a Külkapcsolatok Tanácsának tagja volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy a hadügyminisztérium számvevőjeként 2001 és 2004 között nem sikerült kinyomoznia, hová tűnt 2,3 trillió dollár a Pentagonból. 2001. szeptember 11-én a romok ezt is maguk alá eltemették – élcelődnek azóta is az amerikaiak. Zakheim 2010-ben vonult vissza, de a neve 2011-ben Mitt Romney republikánus elnökjelölt tanácsadói között is felmerült.

Irve Lewis Libby, alias „Scooter”Irve Lewis Libby (avagy ismertebb nevén „Scooter”) Dick Cheney republikánus alelnök személyzeti vezetője volt 2001-től 2005-ös lebukásáig. Az Irán-ellenességéről és Izrael-pártiságáról hírhedt Libby már ügyvédként is izraeli kémeket védett, az általa pártfogolt, adóelkerüléssel és illegális kereskedelemmel is vádolt Marc Richnek Bill Clinton kegyelmezett meg elnöksége utolsó napjaiban. A befolyásos politikus-ügyvéd aztán 2005-ben hamar a tárgyalóterem másik székében találta magát, miután kiderült, hogy bizalmas információkat szivárogtatott ki egy Valerie Plame nevű fedett CIA-ügynökről a New York Times-nak. Valerie-nek az volt a bűne, hogy a férje az iraki háborúhoz vezető hazugságokról írt leleplező könyvet, ezt bosszulta meg „Scooter”, akit a bíróság 2007-ben 30 hónap börtönbüntetésre, 250 ezer dollárra és 400 óra közmunkára ítélt. Bush elnök személyes közbenjárásának hála az ő büntetését is jelentősen könnyítették, de a sokáig remélt teljes elnöki kegyelem ezúttal elmaradt.

Bencsik János

barikad.hu