2015. 04. 21. 17:19

Ki fogja ápolni a magyar lakosságot?

Ezzel a címmel jelentetett meg nyílt levelet Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke. Íme a levél:

A Magyar Egészségügy évek óta minden tekintetben, de a szakdolgozói területen  egyre aggasztóbb humán erőforrás válsággal küzd. A válság okai között az anyagi megbecsülés hiánya mellett az is közrejátszott, hogy a kétezres évek első harmada óta a szakdolgozói képzés intézményrendszerének leépítése folyik. Leépítették az önálló állami egészségügyi szakképzést, megnyitották a képzési piacot az oktatási vállalkozások előtt. 
 
Mindezek következményeként a gyakorlati képzőhelyek is elsorvadtak, a jól képzett szakoktatók nagy része elhagyta a pályát és ez minőségében is rontotta a képzést. A 2010-es kormányváltás után az akkori egészségügyi kormányzat megértette a probléma súlyát és bár a centralizált szakképzési szemléleten nem tudott változtatni legalább tárgyalta a kérdést.
 
A 2012-ben megkezdett reformok biztatóak voltak, az ápolóképzés visszakerült az iskolarendszerbe, de ennek ellenére nem javult a helyzet. Az szakképzésért felelős kormányzati szervek az helyett, hogy az ápolóképzést az egészségügyi szaktárcához integrálnák, olyan megoldásokkal állnak elő, amely nem csupán rájuk nézve szégyenteljes, de az egészségügy szakdolgozói humán erőforrás fejlesztését sem szolgálják. Mindezt az egészségügyi kormányzat szótlanul tűri, a NEFMI pedig még támogatja is.
 
Becslések szerint a szakdolgozói hiány a tízezres nagyságrendhez közelít és ez a szakdolgozói demográfiai adatotok alapján rövidesen robbanásszerűen megnövekszik. Ebben a helyzetben, amikor felmerül a kérdés; ki fogja ápolni a betegeket 5-10-15 év múlva, bejelentik, hogy ismét megszüntetnek egy nagy múltú egészségügyi szakképző intézetet.
 
A Magyar Ápolási Egyesület úgy értékeli, hogy ez az a lépés, amivel átléptünk egy határt ahol a kérésnek már nincs helye és létjogosultsága, itt már követelni kell; és pedig azonnali beavatkozást. Itt már nem csupán az ápolókról van szó, hanem a teljes Magyar Népességről, akiért a Magyar Kormány felelőséggel tartozik, mert nem uralkodásra, hanem szolgálatra kapott felhatalmazást.
 
Követeljük, hogy az egészségügyi szakképzés haladéktalanul kerüljön vissza az egészségügyi ágazati irányítás felügyelete alá, ahol érdekelt, hozzáértő és számon kérhető szakemberek alakíthatják a jövő betegeit ápolni képes szakdolgozók képzését, annak intézményrendszerét és képzési struktúráját.
 
Bízom abban, hogy ebben a kritikus helyzetben a felelős minisztériumok és államtitkárságok, de leginkább a Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés megfelelő súllyal képes kezelni a helyzetet és a jövőben is megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező szakdolgozókkal kívánja a Magyar Lakosság egészségügyi ellátását biztosítani.