Magog, a szkíták ura

A hazai történészek többsége megkérdőjelezi Anonymus művének a hitelességét, holott a benne lévő adatok nagyon sok ókori és középkori krónikában megtalálható. Vegyük vizsgálat alá Magóg király nevét. Vajon mit tudnak róla az ókori források?

asMagóg, a szkíták ura

A Gesta Hungarorum első fejezetében a következő mondat szerepel: „Szcítiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.”

Ki is volt Magóg? A korai mezopotámiai forrásokat magába olvasztó Biblia megőrizte a közel-keleti eseményeket, így abban is olvashatunk Magóg királyról. A Genezis könyvében ő Jáfet egyik fia, testvérei pedig Madai és Gómer. Birodalmuk az északi térségben heyezkedik el, a bibliai adatok alapján a kutatók úgy vélik, hogy központjuk a mai Törökország területére esett, de széleskörű régészeti és történeti elemzések alapján sokkal valószínűbb, hogy a félelmetes lovas népek, a szkíták elődei az egész Fekete-tengeri térséget uralták, csak egyes, idegen történetíróknak nem volt erről tudomása.

Az utolsó idők

Ezékiel próféta könyvében találkozunk ismét Góg és Magóg nevével a következő mondatban: „Vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle.” A leírás úgy folytatódik, hogy az utolsó napokban majd ők lesznek a legfőbb ellenfelek, a nagy mitikus harc tétje az lesz, hogy le tudják-e gyűrni a félelmetes lovas népet és szövetségeseiket! Az ősi mezopotámiai mondákat megörökítő Korán pedig úgy tudja, hogy Kétszarvú, vagyis Nagy Sándor nem bírt velük, ezért egy hatalmas fal mögé záratta őket.

sd

Szkíták lakhelye

A Bibliában Josephus Flavius történetíró viszonylag pontosan jegyezte fel a lovas népek lakóhelyét. Ő is a korábbi, mezopotámiai és görög történeti forrásokból dolgozott. Művéből kiolvashatjuk, hogy Jáfetnek hét fia volt, akik a Taurus és Anan-hegyeitől kezdve Ázsiában a Tanais-folyóig laknak, Európában pedig Gadesig (ma: Cadix). Ez nagyjából pontos meghatározás, hiszen a mai törökország déli részén húzódó Taurusz-hegység a lovas népek határa volt, azonban a Tanais-foyó, vagyis a Don, nem volt a lovas népek végső lakóhelye, hiszen attól keletre és nyugatra is szkíta népek lakták be a pusztaságokat.

Flavius hozzáteszi: „Elfoglalván a földet, melyet találtak a melyet azelőtt senki sem lakott, saját neveik után nevezik vala a népekez. Ugyanis az úgynevezett gomarokat, kiket a görögök galatáknak neveznek, Gomer alapítá, Magog pedig a tőle elneveztetett magogokat alapítaná, kik magukat szkítáknak nevezik.” Ebben a részben egyértelműsíti, hogy Magóg valóban a szkíták ura volt. Flavius ugyanis csak azt írta le, ami akkoriban a lovas népekről ismert volt a Földközi-tenger medencéjében.

OB