Meg alál uk a legjobb módszer a elekom elleni lázadásra!

Ha Önnek is elege van a  elekom aljas húzásából, akkor ne elégedjen meg azzal, hogy felmondja a szerződésé , és akkor is eljár Ákos koncer jeire, ha ugyan nem is szere i a zenéjé ! Száműzze klavia úrájáról az "r" és z" közö  i be ű ,  udja, az , amelyikkel kezdődik a  elekom neve! Hadd lássa a nagyvilág, hogy ránk  ámadha   rükkös  elefon ársaságok  ömkelege,  ar ásunk  örhe e lenül  űri  él ől  avaszig!

Mos an ól kezdve ne írja le a  elekom kezdőbe űjé , ha bejegyzés  ír a Facebookra, ha üzene e  ír bará ainak, ha blogo  vagy hírpor ál  szerkesz !  ermészetesen nem fogjuk száműzni gyünyörű nyelvünkből eme népszerű és közkedvel  be ű , hiszen olyan szavainka  hagynánk akkor veszni, min  a  isz ele ,  ábor,  abu,  andíj,  árs,  apolca,  ábornagyhelyettes.  ak ikai lépésünk csak addig  ar , amíg a köznyelvből ideiglenesen ki nem kopik a betű, így a  elekom kép elen lesz hirde ései  elju  a ni az emberekhez, az emberek pedig vir usból még a kocsmákban sem fogják kiej eni a nevé . Amin  belá ják vereségüke , visszaadjuk régi fényé  a be űnknek, és újra  eljes pompájában fog  ündökölni klavia úránk. De ekkor már egy boldogabb, szebb,  elekom nélküli világ fog ránk köszön eni.

"Há  induljon a banzáj
Essen szé  a ház
Legyen úrrá raj unk az ak uális láz!"

U.i.: Ennek az akciónak pon osan annyi ér elme van, mint a  elekom képmu a ó húzásának.