2014. 12. 08. 10:28

Modern rabszolgaság Magyarországon

A közelmúltban volt a rabszolgaság felszámolásának világnapja, amely kapcsán Sneider Tamás közleményt adott ki. A Walk Free Foundation 2014-es, 167 országra kiterjedő tanulmánya szerint Magyarországon 35 600-an számítanak modern kori rabszolgának, ezzel az európai országokra készített rangsorban a harmadik helyet foglaljuk el. A modern rabszolgaság megszüntetéséről, az Alaptörvényben foglalt emberi méltóságról és elidegeníthetetlen alapvető jogok védelméről kérdezte Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám a kormányt.

„A rabszolgaság egy olyan társadalmi viszony, amelyben egy személy egy másik személynek a tulajdona. A rabszolgát jogi szempontból ingó vagyontárgynak tekintették, és megfosztották azoknak a jogoknak a nagy részéről, melyekkel a szabad emberek többnyire rendelkeznek (pl. a helyváltoztatás joga, a házastárs, valamint a megélhetési mód megválasztása. (…) Rabszolgaság az írott történelem csaknem teljes időszakában létezett. Rabszolgára sokféle módon lehetett szert tenni. A leggyakoribb út a kényszerítés volt: a szabad emberek hadifogolyként váltak rabszolgává, elrabolták őket, vagy üzletszerű rabszolgaszervező portyának estek áldozatul. Rabszolgává tehettek valakit bűncselekmény büntetéseként, adósság törlesztése végett; sokakat a szüleik, gyámjuk, nemzetségük vagy törzsfőnökük adott el (Britannica Hungarica Világenciklopédia, XV. kötet; 15. kiadás).” Hosszan folytathatnánk a fogalom definiálását, de talán a közgondolkodással ellentétben ez a pár sor is jól érzékelteti, hogy nem rég letűnt korok megoldott problémájáról van szó. Ha a kor viszonyaihoz alkalmazkodva is, de az emberi méltóság biztosítása vonatkozásában bizony vannak korunk társadalmának is súlyos hiányosságai - írják a jobbikos honatyák.

Január elseje - a béke világnapja

A közelmúltban boldoggá avatott VI. Pál kezdeményezésére ünnepeljük 1968 óta minden év január elsején a béke világnapját. A soron következő béke-világnap témájául a katolikus egyházfő is a rabszolgaságot választotta üzenetének témájául. Napjainkban a 2011-es KSH adatok szerint Magyarországon 3,9 millió fő vallotta magát katolikusnak, így ezért is oda kell figyelni a Szentatya szavaira, aki több alkalommal felhívta már a világ figyelmét a modern rabszolgaság különböző formáira: emberkereskedelem, prostitúció, rabszolgamunka, kizsákmányolás, rabszolgatartó mentalitás a legkiszolgáltatottabbakkal, így elsősorban idősekkel, nőkkel és gyermekekkel szemben, hogy csak a legelterjedtebbeket említsük.

Hazánk viszonyaira is jellemző, hogy százezrek élnek fizetéstől fizetésig vagy éppen nyugdíjtól nyugdíjig. Megtakarítással nem rendelkeznek, viszont sok esetben a hitelek törlesztése olyan terheket ró a vállukra, amelytől képtelenek szabadulni. Széles tömegek számára elképzelhetetlen messzeségbe került a nyaralás vagy éppen a kultúra, hiszen a havi jövedelmük az életben maradáshoz elég, éppen úgy, mint a rabszolgáknál.

A rabszolgaság számos megoldásra váró megnyilvánulása közül az egyik konkrét formája a magyar állampolgárok prostitúcióra kényszerítése, kizsákmányolása. Időről időre ismét felbukkanó sajtóhírek szerint több nyugat-európai városban magyar szótól hangosak a kéjnegyedek. A zürichi Strichplatz mellett Amszterdam és Prága is el van árasztva magyar állampolgárságú prostituáltakkal. A prostitúció köré szerveződött bűnözés kapcsán pedig jóformán akkor szólal meg a magyar rendőrség, ha tragédia történik, és egy meggyilkolt vagy az önkezével az életét kioltó személyről derül ki a magyar állampolgársága - fogalmaznak Sneiderék.

Mint a jobbikos képviselők írják, rendre napvilágot látnak azok a beszámolók, amelyek a csábító fizetéssel kecsegtető, szexmentesnek hirdetett munkákra jelentkezők írnak, sok esetben a hazaérkezésük után évekkel. Emberkereskedelem, fogva tartás, gyermek kizsákmányolás, zsarolás, bántalmazás, kényszerítés, kábítószer-kereskedelem, hogy csak a legjellemzőbbeket említsük azoknak a bűncselekményeknek, amelyek összefonódtak a prostitúcióval. Európai nagyvárosokat említettünk, de az Országháztól egy kilométerre lévő Nyugati aluljáróban is testüket áruba bocsátó fiatal lányok és fiúk állítják meg a gyalogosokat. Hogy ezt mennyire önként teszik, azt csak találgatni lehet.

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallása szerint is emberi létünk alapja az emberi méltóság. Az Alaptörvényben foglaltak szerint az emberi méltóság sérthetetlen (II. cikk), az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak védelme pedig az állam elsőrendű kötelezettsége (I. cikk). Mit tesz Magyarország kormánya a modern rabszolgaság megszüntetéséért, az Alaptörvényben foglalt emberi méltóság és elidegeníthetetlen alapvető jogok védelme érdekében? - zárul Sneider Tamás és Mirkóczki Ádám közösen benyújtott írásbeli kérdése, amelyre Pintér Sándor válaszolt.

A belügyminiszter szerint megengedhetetlen, hogy magyar állampolgárok, illetve az ország területén tartózkodó személyek emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozatává váljanak. Ennek megelőzése érdekében minden rendelkezésre álló törvényes eszközt be kell vetni, és határozottan fel kell lépni ezzel a bűnözési formával szemben. Hogy a Pintér által említett megelőzésen van mit fejleszteni, azt mutatja a napokban elfogott gengszterrapper, "Carlo Biznisz Escobar" esete (aki egyeébként önkormányzati képviselő szeretett volna lenni Püspökladányban, de erre nem volt elég a megszerzett 4 szavazat). A Police.hu híre szerint ő és egy társa a gyanú szerint magyar nőket dolgoztatott ausztriai bordélyházakban. A sértettek egyike még nem töltötte be a 18. életévét.

A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak a prostitúciós bevételekből származó négy nagy értékű - egyenként 15-20 millió forintos - autót, több tízmillió forint értékben órákat és arany ékszereket, valamint 7 millió forint készpénzt.

Mint a példa is mutatja: a napjainkra jellemző rabszolgatartásból jól meg lehet élni.

alfahir.hu