Népszavaznának az új európai szerződésről a nemzeti radikálisok

GollnischUniós szintű népszavazást akar az új uniós szerződésről az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetsége (AENM) - mondta a szervezet - amelynek tagja a Jobbik is - kétnapos hédervári kongresszusát záró sajtótájékoztatón Bruno Gollnisch, a francia Nemzeti Front európai parlamenti képviselője, akit a következő tanácskozásig újraválasztottak a szervezet elnöki tisztségére.

A cél az, hogy a tagállamok - eddig a témában meg nem kérdezett - polgárai mondhassanak véleményt az uniót "egyfajta szuperállam" megteremtése felé vivő szerződésről, amelyre az Európai Parlamentben képviselettel rendelkező nemzeti radikális szervezeteket összefogó AENM határozottan nemet mond - tette hozzá az MTI kérdésére a politikus.

Lényeges érvként említette, hogy a szerződés eredményeként mind több döntési jog kerül nem választott tisztségviselők, hanem a nyilvánosság számára sokszor ismeretlen bürokraták kezébe.

Mint mondta, az egyes államok saját jogrendjétől függ, hogy mikor tarthatnak népszavazást a kérdésben, noha arra számítanak, hogy a hatalom igyekszik majd nem teret adni ennek a kezdeményezésnek; a felvetéssel ennek ellenére vitát generálhatnak az ügyben.

csucs2

Csoportkép az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének kongresszusa után a résztvevőkről, a hédervári kastély udvarán 2012. október 21-én. - MTI Fotó: Krizsán Csaba

Tagszervezeteik álláspontja nem egységes arról, kell-e, s ha igen, milyen megállapodásnak az uniós szerződés helyébe lépnie - mondta az MTI kérdésére a politikus, megjegyezve: az európai közösség vezetői mindig újabb és újabb szerződésekkel próbáltak úrrá lenni a problémákon, jelen esetben a pénzügyi-gazdasági válságon.

Bruno Gollnisch hangsúlyozta: nincsenek ellene az együttműködésnek, de fontosnak tartják a nemzeti identitások megőrzését, az egyes államok gazdasági érdekeinek érvényesítését.

A Jobbik 2009. október 24-én, Budapesten hozta létre négy külföldi párttal az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségét. Az egyezményt a Jobbik mellett a francia Nemzeti Front, az olasz Fiamma Tricolore, a svéd Nemzeti Demokraták, illetve a Belga Nemzeti Front írta alá. A szervezet "hivatalos, európai nemzeti szintű párttá" válik, amelyet várhatóan Belgiumban vagy Strasbourgban jegyeznek be – ígérték akkor, jelezve: több további párt jelezte csatlakozási szándékát.

csucs

Balról: Kovács Béla kincstárnok (a Jobbik EP-képviselője), Valerio Cignetti főtitkár, Bruno Gollnisch elnök és Luca Romagnoli alelnök az AENM vezetőségének tagjai sajtótájékoztatót tartanak a hédervári kastély konferencia termében 2012.október 21-én. Héderváron tartotta kongresszusát az európai parlamenti képviselettel rendelkező nemzeti radikális pártok szervezete, az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetsége (AENM), amelynek tagja a Jobbik is.  - MTI Fotó: Krizsán Csaba

"Az a küzdelem ugyanis, amit mi vívunk itt Magyarországon, nem csupán Magyarországé, hiszen ugyanazokért a célokért és ugyanazon ellenségekkel szemben kell másnak is harcolnia. Ez a megállapodás valójában már nagyon régóta a levegőben lógott, s bízom benne, hogy a változó világ egy új Európának teremtheti meg az alapjait - egy olyannak, amely nem a Lisszaboni Szerződésben foglaltak szerinti Európai Egyesült Államok Európája lesz, hanem a nemzeteké. Remélem egyúttal, hogy a kontraktus révén a Jobbik elszigeteltségével kapcsolatos mindenféle mendemondák is immár bekerülnek a történelmi mesekönyvekbe" - jelentette ki Vona Gábor, a Jobbik elnöke 2009-ben az egész napos rendezvény keretén belül lezajlott ünnepélyes megalakulás kapcsán.

Az alapítók által aláírt, kilenc pontos politikai nyilatkozat egy szabad, független és egyenlő nemzetek Európájának létrehozásáról szólt, elutasítva minden olyan kezdeményezést, amely egy európai nemzetek feletti állam létrehozására irányul. Egyben kifejezte aláíróinak szándékát, hogy Európát meg akarják védeni az olyan fenyegetésektől, mint a terrorizmus, valamint a vallási, politikai, gazdasági vagy pénzügyi imperializmus". A nyilatkozatban egyúttal azt javasolták az AENM alapítói, hogy a kontinens népei közösen harcoljanak a szociális árudömping, valamint a globalizáció romboló hatásai ellen".

POLITIKAI NYILATKOZAT - EURÓPAI NEMZETI MOZGALMAK SZÖVETSÉGE

Európa nemzetei, valamint az általuk képviselt kulturális és nyelvi sokszínűség iránt érzett közös felelősségünk tudatában, szem előtt tartva a keresztény civilizáció, a természetjog, az európai béke és szabadság elidegeníthetetlen értékeit, azon veszély ismeretében, amelyet a globalizáció erői jelentenek ezen felbecsülhetetlen értékű örökségre nézve, az európai nemzeti mozgalmak és pártok képviselőiként a következőket követeljük:

1. Szabad, független és egyenlő nemzetek Európájának létrehozását, egy szuverén nemzetállamokból álló konföderáció keretében, amely tartózkodik olyan kérdésekben való döntések meghozatalától, amelyekben helyesen az Államok feladata dönteni;

2. Minden olyan kezdeményezés elutasítását, amely egy európai nemzetek feletti állam létrehozására irányul;

3. A szabadság, emberi méltóság és egyenlő jogok előmozdítását minden állampolgár számára, és a totalitarianizmus bármely formájának való ellenszegülést;

4. A népek, illetve a választott képviselőik általi közvetlen szavazás elsőbbségét a közigazgatási vagy hivatali testületeket érintő kérdésekben;

5. Európa hatékony védelmét olyan új fenyegetésekkel szemben, mint a terrorizmus, valamint a vallási, politikai, gazdasági, vagy pénzügyi imperializmus;

6. A bevándorlási probléma békés és humánus rendezését többek között nemzetközi együttműködés útján, amelynek célja a harmadik világbeli országok fejlődés és önellátás felé való segítése;

7. A családok támogatására irányuló határozott politikát, amely az európai demográfiai deficit javítását célozza és a társadalomban a hagyományos értékeket erősíti;

8. A sokféleség megőrzését Európában, amely az identitások, a hagyományok, nyelvek és az őslakos kultúrák különbözőségében gyökeredzik;

9. Az európai népek közösen harcoljanak a szociális dömping és a globalizáció romboló hatásai ellen.

Bruno Gollnisch, Franciaország legerősebb nemzeti radikális pártjának, a Front Nationalnak (Nemzeti Frontnak) az európai parlamenti képviselője, valamint az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének (AENM) elnöke is felszólal a Jobbik október 23-i megemlékezésén.

 

MTI nyomán – barikad.hu