2009. 12. 08. 21:00

Békesség a keresztállításon Jászkiséren

December elsején délután négy órakor emberek gyülekeztek Jászkisér főterén. Az eső vigasztalanul esett, ám ennek ellenére a megjelentek arcán mostanság oly ritkán látható mosoly, hangjukban barátság volt.{/B} A városháza előtt ünnepi kivilágításban az est főszereplője, az Ádventi Kettőskereszt. Madarász Sándor, a Jászkiséri Jobbik szervezetének elnöke köszöntötte a kb. 25 fő megjelentet. Beszédében ádvent fontosságát hangsúlyozta a keresztényi élet területén. Kiemelte, hogy a pénz és globalista világunkban mennyire fontos az összetartás, a szeretet és egymás megbecsülése. A keresztet, mint szimbólumot tekintve összeköti embert Istennel, embert emberrel. A keresztet, illetve valamennyi megjelentet, a várost és egész magyar nemzetünket vitéz Somodi Lajos nagytiszteletű lelkész úr áldásban részesítette. Pál apostol Rómaiakhoz írott leveléből idézte: „A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.” Isten erejét kérve imádkoztuk végig Urbán Károly gárdista tolmácsolásában Vitéz Somogyváry Gyula Magyar miatyánk 1919-ben című gyönyörű versét. E felemelő ünnepség a magyarság összetartozását jelképező Székely himnusz közös eléneklésével ért véget. Szinte kuriózum, aminek inkább természetesnek kellene lenni: a helyi Jobbik által szervezett rendezvényen részt vett a város polgármestere, az úton haladók megálltak, volt néhány cigány származású vendég is, akik együtt énekeltek és imádkoztak a többiekkel. Sem az előkészítés, sem a megemlékezés alatt egyetlen rendőr sem volt a közelben. Adja Isten, hogy az elkövetkezőkben minden jobbikos rendezvényt ilyen összefogással és békésen tarthassunk meg! Adjon az Isten - Szebb Jövőt! Jobbik Jászkiséri Szervezete