Szebb Jövőért Magyar Önvédelem néven folytatja az SZJPE

Az SZJPE a továbbiakban  Szebb Jövőért Magyar Önvédelem név alatt működik. Tevékenységüket nem adják fel, megküzdenek a nehézségekkel. Alább László Attila, a szervezet elnökének közleményét olvashatják.

A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület megalakulásától kezdve folyamatosan a hatalom által intézett támadások kereszttüzében végzi vállalt feladatait. Ez várhatóan nem lesz másképpen 2013-ban sem.

A szervezetünk célirányos ellehetetlenítésére megalkotott törvényi változtatások és az ehhez kapcsolódó rendőrségi zaklatások következtében több változtatást volt kénytelen alkalmazni, megmaradása érdekében.

A 2013-as év is mindjárt egy változással kezdődik az egyesület életében.

Mivel már az elmúlt évben sem fejtettünk ki polgárőr tevékenységet, ezért a szervezetünk ettől az évtől már semmilyen formában nem használja a polgárőrség kifejezést sem. Az egyesület névváltoztatási és alapszabály-módosítási kérelme a bíróság előtt van folyamatosan. A polgárőr törvény módosításának következményeként, csak az OPSZ (Országos Polgárőr Szövetség) tagjai végezhetnek polgárőr tevékenységet.

Tudjuk, hogy számtalan tenni akaró tagja is van az OPSZ-nek, tudjuk, hogy köztük több elkötelezett hazafi is, ennek ellenére nem akarunk egy olyan szervezet egyik tagszervezetévé válni, amely meglátásunk szerint a papíron létező nagy létszámú tagság és közel egymilliárdos állami támogatás ellenére messze nem valósítja meg azt a célt, amire létrehozták. Továbbá egyesületünk már egy lényegesen szerteágazóbb tevékenységet végez, egy szélesebb társadalmi szerepvállalást valósít meg, mint a meglévő polgárőr egyesületek.
Ezért szervezetünk ettől az évtől kizárólag a már elmúlt évben bevezetésre került és címerében már használatos Szebb Jövőért Magyar Önvédelem elnevezést rendszeresíti és használja minden külső megjelenésében.

Ezáltal egy üzenetet is kívánunk tolmácsolni, minden Magyarországon élő vagy élni akaró honfitársunknak, hogy továbbra is számíthatnak ránk. Mi nem hátrálunk meg! A magyar érdekeket háttérbe szorító hatalom erőfitogtatásai soha nem lesznek erősebbek a magyar haza felemelkedésébe vetett hitünknél!

Továbbá üzenni kívánunk a nyíltan rasszista, magyarellenes támadások elkövetőinek, a kizsákmányoló és ártó szándékkal hazánkban élőknek, vagy hasonló szándékkal itt élni kívánóknak: ez itt a mi hazánk, a magyaroké, továbbá mindazoké, akik magyarnak vallják magukat és úgy is élnek. Mi meg fogjuk védeni magunkat, és egymást is! Nem engedhetjük meg egy percre sem, hogy elkényelmesedjünk, hiszen egyesületünkhöz folyamatosan érkeznek a panaszok, segítségkérések.

Ahhoz viszont, hogy el tudjunk jutni a bajba jutottakhoz, és folyamatában segíteni tudjunk a kiszolgáltatottaknak, félelemben élőknek, éhezőknek, fagyoskodóknak, nekünk is segítség kell.

Mivel anyagi forrásaink meglehetősen szűkösek, ezért kéréssel fordulok mindazokhoz akik azonosulni tudnak céljainkkal és olyan helyzetben vannak, hogy tudnak áldozni szervezetünk működőképességének a fenntartásában, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy mi is segíteni tudjunk.

Természetesen nem csak kimondottan anyagi segítségre gondolunk.

Tűzifára, tartós élelmiszerre folyamatosan igény van. Ezek célzott eljuttatásához, illetve az egyéb gyors reagálást igénylő megjelenésünkhöz pedig üzemanyagra.

Aki pedig anyagilag tudja támogatni munkánkat az alábbi számlaszámunkon készpénzbefizetéssel megteheti.

Belföldi számlaszám: 10918001 - 00000081 - 23200000
IBAN: HU49 1091 8001 0000 0081 2320 0000
SWIFT: BACXHUHB
UniCredit Bank

Központi telefonszámunk: 06 70 558 69 30.

László Attila
Szebb Jövőért
elnökbarikad.hu