Videós beszámoló a népesedési konferenciáról

Október 24-én sikeresen lezajlott a korábban ismertetett népesedési konferencia a budapesti Hazatérés Templomában. A rendezvénynek otthont adó Szabó Dezső színházterem megtelt érdeklődőkkel, fiatalokkal és idősebbekkel, és voltak olyanok is, akik csecsemővel érkeztek.

A konferencia háziasszonya Budaházy Edda volt, aki bevezetőjében kiemelte a magyarság népességfogyásának drámai helyzetét, és annak fontosságát, hogy ez a kérdéskör végre megkapja a megfelelő figyelmet a közéletben és a törvényhozásban. Külön köszöntötte a megjelent nemzeti radikális szervezetek képviselőit is, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Hatvannégy Vármegye Ifjusági Mozgalom, a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Magyar Nemzeti Gárda képviselőit.

Professzor Dr. Pokol Béla „Európa végnapjai” című könyve kapcsán levetítésre került a szerzővel készült rövid film, amelyben a jelenlévők szembesülhettek a szomorú valósággal, miszerint a népességfogyásnak három alapvető oka van: a magyar nők alacsony gyermekvállalási hajlandósága szemben a cigányság rendkívüli mértékű szaporodásával, valamint az, hogy a nyugat-európai országok elszivattyúzzák a magyar munkaképes lakosságot.

Első felszólalóként Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke kért szót, aki előadásában a magyarországi abortuszok magas számát és drámai hatásait részletezte. Véleményében hangot adott az abortusztörvény tarthatatlanságának, embertelenségének.

Ezután a Jobbik országgyűlési képviselője, Dúró Dóra mondta el gondolatait, aki három év alatt három gyermeket szült. Hangsúlyozta, hogy a gyermekvállalásban nagyon fontos a tudatosság és hogy anyaként az élet továbbadását tartja a legfontosabb dolognak.

Bertha Szilvia volt országgyűlési képviselő a család és a karrier összeegyeztethetőségéről beszélt, saját példájával alátámasztva azt, hogy a két dolog nem áll ellentétben egymással, inkább kiegészíti egymást.

A szünet után sor került a nyugat-európai helyzet elemzésére, melyből kiderült, hogy a tömeges muszlim bevándorlók nagy gyermekvállalási hajlandósága miatt ezen országok 20-30 éven belül muszlim országokká válnak. Magyarország tehát egy ilyen Európai Unióba nyert felvételt, amely ránk kényszeríti liberális bevándorlási szokásait és ennek hatását már a magyar lakosság is kezdi érzékelni.

A következő felszólaló Budaházy György volt, aki tisztázta, hogy a fajvédelem nem azonos a fajgyűlölettel, és mi mindannyian fajvédőknek kell lennünk, ha nem akarjuk, hogy a század végére megszülessen az utolsó magyar ember. Kiemelte, hogy gyakorló apaként úgy látja, hogy amint valaki apává vagy anyává válik, már nem is akar mást, és azok akik azelőtt azt gondolták, hogy nekik nem való a szülői hivatás, boldogan nevelnek gyermekeket.

Király Ignác, aki 16 gyermeket adott a nemzetnek beszélt a nagycsalád nehézségeiről és áldásairól, a férfi és nő egymás és Isten iránti hűségéről és a mindent összetartó szeretet fontosságáról.

Dr. Magyar Gábor előadásában a vidék nyújtotta lehetőségekről és a szülői felelősségről beszélt, mondván, ne hagyjuk, hogy mások, idegenek neveljék a gyerekeinket, hanem legyünk előttük mi ott mint élő példák úgy, ahogy öregapáink idejében volt.

Szabó Adrienn szerint kötelességünk a magyar zenei és táncos tudást átadni gyermekeinknek, mert ez az a közös anyanyelv, amely évszázadokon át magyarrá tette a magyart. Felhívta az édesanyák figyelmét a népdalok éneklésének fontosságára, gyermekeiknek való megtanítására.

Végezetül Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke kért szót, aki felhívta a figyelmet arra, hogy amíg a magyar édesanyák átlagosan 30 éves koruk körül várják első gyermeküket, a cigány nőknél ez már 18 évesen bekövetkezik, és emiatt a generációs rés miatt hatványozottan több cigány gyermek születik meg ugyanannyi idő alatt, mint magyar.

Budaházy Edda zárógondolataiban köszönetet mondott az előadóknak az értékes információkért, Hegedűs Lóránt lelkipásztornak és református gyülekezetének a támogatásért és a finom ételek elkészítéséért és kifejtette, reményei szerint ez a konferencia csak az első állomása volt egy konferencia sorozatnak és a kezdete egy radikális civil mozgalom kibontakozásának, amely harcolni fog a magyarság megmaradásáért.

alfahir.hu