Wales érseke szerint az egyháznak a homoszexuális kapcsolatot kell propagálnia

Barry Morgan, nyugdíjazás előtt álló walesi érsek szerint a szeretetteljes homoszexuális viszony "természetes" és kifejtette, hogy azok a keresztények, akik támogatják az egyneműek párkapcsolatát, "nem fordulnak el a Bibliától". A vezető egyházi személyiség ezzel valószínűleg újból felszítja az Anglikán Egyházban a téma kapcsán dúló vitát, írja a Breitbart.

Az angol egyházi személyiség - aki teljes búcsúkinyilatkoztatását ennek a témának szentelte - szerint a bibliai passzusokat újra kellene vizsgálni, és át kellene értelmezni annak érdekében, hogy a magyarázatok teljes mértékben elfogadók legyenek a homoszexuális életvitellel szemben.

Morgan megnyilvánulása valószínűleg újra felszítja majd az Anglikán Egyház berkeiben dúló ádáz vitákat, melyek az utóbbi időben végletesen megosztották a szervezetet.

A Morgan-éhoz hasonló, liberális álláspont hívei ugyanis minden áron rá akarják bírni a papságot, hogy az egynemű párok elfogadása mellett prédikáljanak, míg a konzervatív egyházi tisztségviselők hallani sem akarnak erről.

A véleménykülönbség annyira elmérgesedett az elmúlt évek során, hogy már-már konkrét egyházszakadással fenyeget.

A most nyugdíjba vonuló walesi érsek gondolatai tovább táplálhatják a konfliktus lángjait:

"Teljességgel elfogadhatatlan, hogy leegyszerűsítő módon idézzünk passzusokat a Bibliából, a kontextusukra való utalás nélkül. Egységben kell kezelnünk a Szentírást, és gyakran történeteken keresztül kell meglátnunk az irányt, mely felé vezet."

A homoszexualitás bibliai értelmezését a rabszolgatartás interpretációjához hasonlította, melynek gyakorlatát szerinte régen védelmébe vette az egyház.

Morgan úgy véli, hogy az azonos neműek viszonyáról való vélekedésnek ugyanúgy kell megváltoznia, ahogy a rabszolgatartással kapcsolatos felfogás változott az idők során.

"Remélem ma nincs olyan keresztény, aki azt vallaná, hogy a rabszolgatartás helyes, de tizenkilenc évszázadig az egyház elfogadta és védelmezte azt."

- mondta az érsek.

A Breitbart azonban emlékeztet, hogy az érsek okfejtése téves, mivel például VIII. János pápa 873-ban rendeletben tiltotta meg, hogy a keresztények más keresztényeket rabszolgaként tartsanak.

A hírportál hivatkozik a szász törvénykezés alapjául szolgáló, 1220 körül keletkezett iratra, a Sachsenspiegel-re is, mely szerint a rabszolgatartás "az ember Istenhez való hasonlatosságának megcsúfolása".

De példaként említik a keresztény gyökerű kvékerek köréből kiindult rabszolgafelszabadító mozgalmat is, ami a 19. század végére teljesen felszámolta a rabszolgaságot a nyugati társadalmakban.

Az oldal felidézi, hogy a homoszexualitás elfogadtatásának közel sincs ekkora hagyománya, és a keresztényégen belül csak a 20. század második felétől figyelhető meg hasonló törekvés.

Ezek ellenére a leköszönő érsek ragaszkodik hozzá, hogy a Biblia homoszexualitásra vonatkozó passzusait többféleképpen is lehet értelmezni, és a jövőben az egyháznak az "elkötelezett, hűséges, szeretetteljes egynemű kapcsolatok" pozitív megítélését kell propagálnia.

"Nem elfordulunk tehát a Bibliától, hanem oly módon próbáljuk értelmezni, ami egybeesik Jézus tanításával, aki mindent megtett azért, hogy felkarolja azokat, akiket kora társadalma kirekesztett, háttérbe szorított és magukra hagyott (...), nemük, koruk, értékrendjük, vagy szexualitásuk miatt."

Van egy olyan érzésünk, hogy Christoph Schönborn, bécsi érsek pontosan a hasonló jelenségekre utalt múlt vasárnap, amikor kijelentette, hogy nem az iszlám gyengítette meg Európát és sodorta veszélybe az öreg kontinens keresztény örökségét, hanem mi, európaiak...

Forrás
Breitbart
Láttál valami izgalmasat?
Küldd be nekünk!

Friss

A pénzintézet nyugdíjbiztosítottjai között több mint 6 százalékkal nőtt a 35 év alatti fiatalok aránya.
László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke beszélt az Alfahírnek a rabszolgatörvényről.