Jászberény: eltiltották a további hazudozástól Pócs Jánost és Szabó Tamást

Jászberény
Pócs János (balra) és Szabó Tamás
Facebook

Példaértékű határozatot hozott a Jászberényi Helyi Választási Bizottság (HVB), ugyanis nemcsak azt állapították meg, hogy a térség fideszes országgyűlési képviselője, valamint a város szintén fideszes polgármestere

"valótlan tartalmú tényállításai"

alapján fennáll a jogszabálysértés ténye, de

a testület el is tiltotta Pócs Jánost és Szabó Tamást a további jogsértésektől - azaz a hazudozásoktól.

Ahogy az ismert, hiába győzött az ellenzék által támogatott Budai Lóránt október 13-án, a Fidesz nem volt képes elfogadni a polgármester-választás eredményét, így november 10-én ismét az urnákhoz kell járulnia a jászberényi polgároknak.

A megismételt kampányban a két kormánypárti politikus ugyanakkor azzal állt elő, hogy a megismételt választásokat az ellenzéki csalások miatt kell megtartani - de ez már a HVB-nek is sok volt, és Budai Lóránt érdemi kifogásainak helyt adott.

Részlet a HVB határozatából


Az ellenzéki polgármester-jelölt egy városszerte kiszórt szórólapra és egy Facebook-ra feltöltött videóra hivatkozott. Az előbbi kapcsán Budai Lóránt egyrészt felveti, hogy azon nem szerepel sem a kiadó, sem a kiadásért felelős személy, holott azt a vonatkozó törvényi szabályozás előírja, valamint arra is figyelmeztet, hogy a szórólapon az a semmilyen hatóság által ki nem jelentett hazugság áll, hogy az ellenzék képviselői, illetve személyesen ő bement a szavazókörökbe, és ott jogellenesen befolyásolta a választás eredményét.

A szórólap
Facebook

Forrás: a fideszes Szabó Tamás FB-oldala

A videóval kapcsolatban kifogásolta, hogy a fideszesek azt állították, hogy a Szegedi Ítélőtábla szerint az ellenzék részéről olyan mértékű csalások következtek be, amelyek miatt meg kell ismételni a választásokat - pedig ilyen sem történt a valóságban.

 
A hazugságot tartalmazó videó
 
A HVB helyt adva a kifogásoknak, egyrészt tehát megállapította, hogy a szórólap választási plakátnak minősül, így azon szerepelnie kellett volna a kiadónak, és a felelősöknek. Emellett rögzítették, hogy
 
"a szórólap vonatkozásában a jogsértők személye megállapítható, mivel azon Dr. Szabó Tamás és Pócs János neves és aláírása szerepel".
 
A HVB arra is felhívta a figyelmet, hogy bár folytatható negatív kampány, azonban
 
"nem lehet más személyt olyan cselekmény elkövetésével megvádolni, amelyről semmiféle hatósági eljárásában elmarasztaló megállapítás nem született."
 
Éppen ezért a Bizottság elfogadta azt érvelést, mely szerint nem lehet oly módon gyakorolni a kampányt, hogy
 
"egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni".
 
Ez alapján kimondták, mivel a szórólapon szereplő eseményekről nem készült semmilyen jegyzőkönyv, jelzés, ezért ezekről az állítólagos ellenzéki  jogsértésekről döntés sem született,
 
"a szórólap tartalma valósnak nem fogadható el, és alkalmas lehet a választók megtévesztésére".
 
Hasonló elvek mellett foglalkoztak a Pócs-Szabó videó állításával is: itt is kimondták, hogy
 
a videofelvételen közölt tényállítás sérti a választási törvény alapelvét.
 
Az Ítélőtábla ugyanis nem vizsgálta érdemben a videóban elhangzott ténymegállapítást, illetve azok
 
"azt a téves benyomást keltik, hogy az Ítélőtábla, mint igen magas jogi fórum is a Területi Választási Bizottság döntését jóváhagyta, hogy azzal azonosult, mert azt jóváhagyta, ezért ez az állítás szintén alkalmas a választópolgár megtévesztésére, befolyásolására".