Áder a tisztavatáson: a járványidőszak ostromállapot volt

augusztus 20., tisztavatás, hadsereg, katonaság
Balogh Zoltán / MTI

A nemzeti ünnepek évtizedek, évszázadok távlatából is a magyarok összetartozását hirdetik – mondta a köztársasági elnök pénteken, az államalapítás évfordulója alkalmából tartott ünnepi tisztavatáson, az Országház előtti Kossuth téren. Áder János hangsúlyozta, az elmúlt több mint másfél esztendő nehézzé tette a közös emlékezést, mivel a járvány idején alig felfogható veszteségek értek sokakat, több mint harmincezer magyar lett a koronavírus-járvány áldozata.

A járványidőszak ostromállapotában, amikor nap mint nap újabb erőpróbákat kellett kiállnunk, amikor hullámtól hullámig küzdve éltünk, fényévnél is távolabbinak tűnt az ünneplés felszabadult öröme

– fejtette ki az államfő.

Áder János úgy fogalmazott, „ez idő tájt aligha láttuk meg magunkban a dicső múlt folytatóit, sokkal inkább hasonlítottunk a számtalan balsorsban megpróbált őseinkre”.

A köztársasági elnök szerint azonban az „elmúlt hónapokban, amikor annyi mindenről le kellett mondanunk, kiderült, hogy mennyi mindenbe kapaszkodhatunk”.

„Kiderült, hogy a félelmek, a fájdalmak végső határán, de még azon is túl van valami, ami visszahúz minket az örvény pereméről, (…) hogy vannak erőtartalékaink magunkban és a közösségben” – mondta.

Kiemelte,

kiderült, hogy tudunk önzetlenek, segítőkészek, figyelmesek és fegyelmezettek lenni, hogy tudunk türelemmel várni, alkalmazkodni, odafigyelni.

Áder János beszédében külön megemlékezett a közelmúltban véget ért tokiói olimpia résztvevőiről is. Elmondta, a magyar olimpikonok örök emléket hagytak a szívekben, évek múltával pedig ugyanúgy jelképpé válnak, mint a győztes csaták, a szabadságért kirobbant forradalmak, amelyek szintén magyarok álmaiból, tetteiből, magyarok harcaiból és győzelmeiből váltak jelképpé.

Az államfő szerint a járvány arra is rámutatott, „hogy vannak a biztonságunkért éjt nappallá tévő honfitársaink a kórházakban, az idősotthonokban, a mentőautókban és vannak magyar honvédek, akik naponta értünk szolgálnak”.  Amikor esküt tettek a haza védelmére, arra kérem Önöket, ne csak a távoli hősökben, ma inkább a saját bajtársaikban lássák meg a példaképet – mondta.

„Mindazokban, akik az elmúlt hónapokban megmutatták, mit is jelent a hűség, a haza szolgálata” – tette hozzá.

A köztársasági elnök aláhúzta,

a járvány idején kiderült, hogy nincs kis feladat, nincs alacsonyabb rangú szolgálat.

„Csak parancs van, küzdelem van, helytállás van” – mondta, majd példaként említette, hogy a katonáknak biztosítaniuk kellett a kórházak rendkívüli működését, az oltópontokon irányítani a tanácstalan embereket, ellenőrizni a tilalmak betartását, összességében „óvni-védeni egy láthatatlan ellenséggel harcoló hazát”.

Áder János arra kérte az újonnan avatott tiszteket, ne feledjék, hogy az „egyenruhájukban, rajta a zászlóval, a címerrel, mindannyian a bátorság, a hűség és az áldozatos szolgálat jelképévé válnak”.

„Több mint ezer éve ez a bátorság, ez a hűség és ez az alázat visz minket tovább az úton” – jelentette ki a köztársasági elnök.

„A járvány feletti győzelemnek is ára volt: megküzdöttünk, megszenvedtünk érte. A mi nemzedékünknek jutott ez a feladat” – emelte ki Áder János.

Hangsúlyozta, „nekünk kellett alkalmazkodni, túlélni, újrakezdeni, csakúgy, mint elődeinknek oly sokszor az elmúlt ezer évben”.

Alkalmazkodni, túlélni, újrakezdeni, hogy mi, magyarok – szenvedéllyel élők, szabadságszeretők, hűséggel építők – megmaradjunk itt, Európa szívében, hogy gyógyuló, bizakodó, gyarapodó, erősödő élet legyen itt, a Kárpát-medencében

– fogalmazott az államfő.

A honvédelmi miniszter korszerű hadsereget szeretne

A kormány elkötelezett az erős Magyar Honvédség létrehozásában – mondta a honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében pénteken Budapesten, az Országház előtt. Benkő Tibor hozzátette: céljuk a korszerű haditechnikai eszközökkel felszerelt, kiválóan kiképzett és felkészített, a hazájuk iránt elkötelezett és lojális katonákból álló haderő létrehozása.

Ezt a célt szolgálja a kormány által elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program, amely biztosítja a katonák erkölcsi és anyagi megbecsülését, a megélhetésükhöz, boldogulásukhoz szükséges feltételrendszert – mondta.

Benkő Tibor gratulált a végzett tiszteknek diplomájuk és első tiszti rendfokozatuk megszerzéséhez.

„Életük fontos állomásához érkeztek” – fogalmazott a miniszter, aki a katonáktól azt kérte:

legyenek példamutatók, tanuljanak, törekedjenek arra, hogy mindig a legjobbak legyenek, és mutassanak példát hazaszeretetből, a haza iránti hűségből, bajtársiasságból.

Kövessék bátran „katonahőseink” példáját! – hívta fel a fiatal katonákat.

Harcoljanak, és őrizzék, védjék meg az elődeik által megalkotott vagy kiharcolt nemzeti kultúrát, a nemzeti értékeket. „Álljanak élére ennek a küzdelemnek!” – mondta Benkő Tibor. Hozzátette:

emeljék oly magasra a nemzet lobogóját, hogy aki elhivatottságot és elkötelezettséget érez hazája, nemzete sorsa iránt, felsorakozhasson alatta.

A miniszter azt kérte tőlük: segítsék a katonai pályára készülő fiatalokat, hogy jó katona váljék belőlük, ezzel együtt tiszteljék és becsüljék a nyugállományú katonákat, akik átadják a stafétát.

A honvédelmi miniszter köszönetet mondott a katonáknak, amiért esküt tesznek arra, hogy akár életük feláldozásával is megvédik Magyarország békéjét, a magyar emberek biztonságát. Benkő Tibor köszönetét és elismerését fejezte ki azért is, mert a fiatal tisztek „vállvetve” küzdöttek, harcoltak a koronavírus elleni küzdelemben a többi katonával. Köszönetet mondott továbbá a szülőknek és hozzátartozóknak, amiért úgy nevelték gyerekeiket, hogy vállalják a haza fegyveres szolgálatát.

A Parlament előtti Kossuth Lajos téren csaknem nyolcvanan tették le a tiszti esküt. A honvédtisztjelöltek – folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt – fogadalmukat kardrántással, „a hazáért mindhalálig!” felkiáltással erősítették meg.

Az avatás végén egy három Gripen vadászgépből álló kötelék húzott át a tér felett, majd megkezdődött a Magyar Honvédség légiparádéja az Országház előtti Duna-szakaszon.

(MTI)