Egységes eljárásrenddel kezdhetik meg a felsőoktatási intézmények az idei tanévet

Egységes eljárásrenddel kezdhetik meg a felsőoktatási intézmények az idei tanévet

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az Operatív Törzs ajánlásai alapján dolgozta ki a felsőoktatási intézmények látogatására vonatkozó javaslatokat, valamint a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjét. Ez alapján

minden felsőoktatási intézménynek a járványügyi készültséget kezelő, folyamatosan aktualizált és a fenntartóval is egyeztetett intézkedési tervvel kell rendelkeznie.

 Az épületeket, rendezvényeket, tanórákat a koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személyek látogathatják az egészségügyi szabályok maradéktalan betartásával, vagyis: gyakori, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés. A jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Ha ez nem lehetséges, kötelező a maszk viselete.

Kollégiumok, diákotthonok esetén

a beköltözés előtt egy kérdőív kitöltése és testhőmérés szükséges, amit naponta el kell végezni, a tüneteket mutató személyt pedig azonnal el kell különíteni.

A szobák beosztása során figyelni kell arra, hogy egy-egy szobába azonos csoportokban tanuló, ugyanazon tantermi órákat látogató hallgatókat helyezzenek el.

A gólyatáborok esetén a résztvevői létszámot úgy kell korlátozni, hogy az ne haladja meg az 500 főt: az ITM javaslata szerint a táborok több turnusban is megszervezhetők.

Kitértek továbbá a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjére is az aktuális országbesorolások alapján. Így tehát a felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgató részére, akik az országba való belépést követően 24 órán belül kötelesek felvenni a kapcsolatot felsőoktatási intézményükkel, valamint megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.