Erdő Péter húsvétkor: Fogyatkozóban vagyunk, az emberek körében csökken a hit

Erdő Péter húsvétkor: Fogyatkozóban vagyunk, az emberek körében csökken a hit

A bíboros úgy fogalmazott, hogy minden látszólagos kudarc, a hívő közösség minden szenvedése, megpróbáltatása ellenére tartsunk ki a Krisztus iránti szeretetben és egymás testvéri szeretetében.

Krisztus feltámadása a mi örök üdvösségünk ígérete és első bizonyossága. Ha ő, aki valóságos ember volt, feltámadt a halálból, akkor mi is feltámadhatunk – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján Budapesten, a Szent István-bazilikában.

Erdő Péter a zsúfolásig telt székesegyházban arról beszélt: húsvét hajnalán nem a Feltámadottba vetett hit indította az asszonyokat, hogy Jézus sírjához menjenek, hanem a halott Krisztus iránti mérhetetlen szeretet.

Erre a hűséges szeretetre válaszol elemi erővel a feltámadás nagyszerű eseménye, mert az asszonyok nem a halott Krisztust találják a sírban, hanem az angyalt, aki azért jött, hogy az örök életet hirdesse. Krisztus örök életét és a mi örök életünket - mondta a bíboros.

„Ne féljetek” – mondja az angyal az asszonyoknak, hiszen nincs mitől félni. A szeretet hozta őket Krisztus sírjához, a szeretet pedig erősebb, mint a halál. A szeretetben nincs félelem

– tette hozzá.

Ezért az "üres sír" ünnepe az öröm, a bátorság és a szeretet ünnepe - hangoztatta Erdő Péter.

A bíboros úgy fogalmazott: „Krisztus iránti szeretetünk minket is arra kötelez, hogy minden látszólagos kudarc, a hívő közösség minden szenvedése, megpróbáltatása ellenére tartsunk ki a Krisztus iránti szeretetben és egymás testvéri szeretetében”. Akkor is, ha úgy tűnik, hogy

fogyatkozóban vagyunk, hogy az emberek körében csökken a hit, hogy a keresztényeket kudarcok és üldöztetések érik szerte a világon.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvét. Az ünnep azt hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghív az örök életre.

(MTI)

(Címlapkép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be a húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2024. március 30-án. MTI/Hegedüs Róbert)