Fidesz: elítéljük a fajgyűlölet és az antiszemitizmus minden formáját

Mondotta a kormánypárt a holokauszt magyar áldozatainak emléknapján, egy gyűlöletkampány közepén.

Mert a kettő együtt nem megy, valamelyiknek hazugságon kell alapulnia. Na de lássuk a szövegeket, hogy miért is mondom ezt.

"A mai napon a Holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség fejet hajt a döntő többségükben zsidó származású magyarok emléke előtt, akiknek életét a náci megszállók és a velük együttműködő magyar nyilasok vették el.

Elutasítjuk és elítéljük a fajgyűlölet és az antiszemitizmus minden formáját.

A Fidesz-kormány továbbra is mindent meg fog tenni azért, hogy senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés származása vagy vallási hovatartozása miatt. Ma Magyarországon a Fidesz jelenti a garanciát arra, hogy a hazai zsidóság békében és biztonságban élhet hazánkban.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség"

A miniszterelnökség kiemeli, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a holokauszt megismerésére és azt, hogy a vallási türelmetlenség Európa nyugati felére jellemző.

"A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Miniszterelnökség kegyelettel emlékezik a közel hatszázezer magyar, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra.

Erkölcsi kötelességünk az emlékezés, a mártírok és az embermentő hősök szellemének ébren tartása és a jövő nemzedéke elé példaként való állítása.

Egész Európa és benne Magyarország egyaránt közös felelősséggel tartozik azért, hogy a ma élő és az utánunk jövő nemzedékek tanuljanak a múlt bűneiből, megértsék azoknak hátterét és elgondolkozzanak a következményeken. Különösen is fontos szerepet játszik ebben a tekintetben az oktatás, amelyhez jelentős forrásanyagot nyújt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség által kidolgozott oktatási irányelv.

Ez a nap arra is hív minden jóakaratú embert, hogy erősítsük a szolidaritás és az összetartozás érzését, az egymás iránti türelem gyakorlását. Különösen is fontos ez napjainkban, amikor az Európát fenyegető vallási türelmetlenség – amely a felelőtlen brüsszeli uniós bevándorlási politika egyenes következménye – eddig soha nem látott erőszakos méreteket ölt a kontinens nyugati felében.

Az aggasztóan erősödő antiszemita megnyilvánulásokkal szemben csak egyetlen út létezik: Európának vissza kell térnie a zsidó-keresztény hagyományokból táplálkozó értékrendhez, a politikailag korrektnek hazudott beszédet pedig, amely bénultságba és tehetetlenségbe sodorja civilizációnkat, fel kell váltania a problémákkal való őszinte és felelős szembenézésnek.

Magyarország Kormánya ennek a felelősségnek a jegyében hozta meg korábban azokat a döntéseket, amelyek eredményeképpen Hazánk ma Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. Magyarországon senkinek nem kell tartania attól, hogy vallása, származása, világnézete miatt hátrányt kell szenvednie, vagy akár fizikai támadás érné.

A Holokauszt Magyarországi Áldozataira a 2000. esztendő óta emlékezünk, minden év április 16. napján. Ezen a napon, 1944. április 16-án kezdődött meg Kárpátalján a zsidók gettókba zárása, majd deportálása.

Ez a nap legyen a csendes emlékezés és a közös ima napja. Ima az áldozatokért, az embermentő hősökért. Válasszuk a szolidaritást és az egymás elfogadását hirdető cselekvő szeretetet, hogy képesek legyünk a sebeket begyógyítani, a rosszat jóra fordítani, ahol békétlenség van, ott békét teremteni, ahol rombolás, ott építeni."