A Jobbik megvásároltatná a magyar állammal Kölcsey Ferenc romániai szülőházát

A Jobbik megvásároltatná a magyar állammal Kölcsey Ferenc romániai szülőházát

A Jobbik a Himnusz 200. évfordulójának való méltó megünneplése, valamint a nemzeti egység kifejezése érdekében megvásároltatná a magyar állammal Kölcsey Ferenc jelenleg Romániában található a szülőházát. Ennek érdekében határozati javaslatot nyújtott be a konzervatív párt parlament elé. Ennek elfogadása esetén az Országgyűlés felkérné a Kormányt, hogy a lehető leghamarabb tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Kölcsey Ferenc sződemeteri szülőháza a Magyar Állam tulajdonába kerüljön azért, hogy az épületben méltó emléket lehessen állítani hazánk egyik legnagyobb költőjének és politikusának.

A javaslat indoklásában kitérnek a történelmi háttérre is. mint írták, Kölcsey Ferenc szülőháza
Sződemeter központjában a görög katolikus templom melletti telken található. A ház eredetileg
Kölcsey anyai dédnagyanyja, Bideskúti Zsigmondné (született Péchy Júlia) egykori kúriája volt,
melynek építési időpontja nem ismert. A ház jelenleg egy román görög katolikus parókus szolgálati lakása, hiszen az ingatlan a görög katolikus egyház tulajdona, amelyhez a XX. század első felében cserével jutott hozzá az egyház, majd a kommunizmus államosítása után 1989-ben újra megkapták a tulajdonjogot. A ház belső teraszán egy márvány emléktábla látható, amelyet a költő születésének 100. évfordulója alkalmából 1890 augusztusában a zilahi székhelyű Szilágyvármegyei Wesselényi Egyesület állított Kölcsey emlékére.

Ennek látogatása azonban az itt lakó parókus jóindulatának függvénye.

Az épület folyamatos átalakításokon ment át az utóbbi évtizedekben, és úgy tudni, további
munkálatokat is terveznek. Az ingatlan ezért mára már teljesen elveszítette udvarház jellegét - olvasható a dokumentumban. 

"Ezen folyamatok késztetnek bennünket, egy konzervatív jobboldali politikai közösség tagjait, hogy kérjük a magyar kormányt: vásárolja meg és állítsa helyre ezt a magyarság számára fontos, elvi jelentőséggel bíró ingatlant"

- hangsúlyozza a Jobbik. 

Bár a sződemeteri református templom kertjében 2016-2019 között megépült a Kölcsey Ferenc
Egyházi és Kulturális Központ magyar kormányzati forrásból, mégis alapvető fontosságúnak
tartják, hogy egy ilyen kiemelkedő személyiség szülőháza magyar állami tulajdonban legyen, és
látogatni is lehessen. A szülőházban egyéb Kölcsey-relikviák mellett elhelyezésre kerülhetne a
Kölcsey-család – jelenleg a református templomban lévő – padja.

A Jobbik szerint a Himnusz születésének 200. évfordulóját méltóképpen ünnepelhetné meg
Magyarország ezzel az elvi jelentőségű kormányzati intézkedéssel, amelyhez a párt minden támogatást megad.

Egyébként tegnap arról számolt be a Jobbik, hogy a magyar kultúra napján a párt képviseletében Potocskáné Kőrösi Anita, Adorján Béla és dr. Gyüre Csaba elhelyezték az emlékezés koszorúját Szatmárcsekén, Kölcsey Ferenc sírjánál.