"A béruniónak össze kellene hoznia minket, mintsem hogy szétválasszon" - A bolgárok is bizakodók

Mennyire lesz komoly kihívás a Jobbik bolgár szövetségesének a béruniós aláírások összegyűjtése? Milyen szerep juthat a bulgáriai civil szférának a sikerben, és mit üzen a Belső-makedóniai Forradalmi Szervezet (VMRO) az egyenlő bérekért küzdő magyaroknak? Többek között ezekről is kérdeztük Mihail Petrovot, a hazafias párt ifjúsági szervezetének vezetőjét, a polgári kezdeményezés egyik útnakindítóját.

Ön számított arra, hogy az Európai Bizottság befogadja a kezdeményezést, vagy meglepte a döntés?

Lényegében ezt a döntést vártam, mert formális szempontból és jogi értelemben is minden rendben volt a beadványunkkal. Tulajdonképpen csak abban az esetben dobhatták volna vissza, ha politikai befolyásra születik döntés az ügyben.

Miért fontos Bulgária számára, hogy zöld utat kapott a kezdeményezés?

"Mert lehetőséget ad arra, hogy elmondjuk: nem értünk egyet az Európai Unió szociális politikájával."

Ezáltal végre lehetőségünk nyílik kimondani az igazságot, illetve megváltoztatni az EU működési mechanizmusait.

Milyen feladatok elé néz most ön, mint a projekt egyik kezdeményezője?

Inkább szervezői jellegű feladatokat kell ellátnom mind bolgár belpolitikai, mind pedig nemzetközi szinten. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem veszek majd részt a kezdeményezés népszerűsítésében, illetve magában a gyakorlati kampányban.

Bulgáriában nagyjából 13 ezer aláírásnak kell összegyűlnie. Hogy látja, sikerülni fog ez egy év alatt, vagy akár sokkal több is összegyűlhet?

"13 ezer aláírás nem olyan drámaian sok, éppen ezért úgy számolunk, hogy mindenképpen össze fog gyűlni jóval több is, ugyanis a bolgár társadalom igen intenzíven keresi a pozitív irányú változás lehetőségét."

Rettentően nagy az igény a bulgáriai életszínvonal-növelésre, éppen ezért borítékolható, hogy a bolgár társadalom jelentős része támogatja majd a béruniót.

Mi jelenti majd önök számára a legnagyobb kihívást az aláírásgyűjtés során?

Várhatóan az ellenzék, illetve a politikai konkurenseink ellenállása jelenti majd a legnagyobb akadályt. A VMRO inkább centrista jellegű, jobbközép-konzervatív párt, és emiatt jelentős támadásokkal kell számolnunk baloldalról, jobboldalról és középről is.

"Nem is annyira ideológiai okokból, inkább a politikai versengésből fakadóan, de várhatóan a provokációtól kezdve minden lehetséges eszközzel megpróbálják majd hitelteleníteni a kezdeményezést."

A kormányban betöltött szerepük előnyt jelenthet az önök számára?

"Lényegében az egyetlen jelentős gyakorlati előnyünk az lesz, hogy a médián keresztül lehetőségünk lesz nyomatékosan hangot adni a véleményünknek."

"Végre egy olyan kérdésről beszélünk Kelet-Közép-Európában, ami nem elválaszt, hanem összeköt"

Hogy áll jelenleg a béruniós kezdeményezés, mikor indul az elektronikus és a papíralapú aláírásgyűjtés Magyarországon, és mennyiben változtatták meg a legerősebb ellenzéki politikai szereplő nemzetközi megítélését a kezdeményezéshez fűződő sikerek? Vona Gáborral, a Jobbik elnökével és Gyöngyösi Mártonnal, a párt országgyűlési képviselőjével a Belső-makedóniai Forradalmi Szervezettel (VMRO) folytatott július 10-ei bulgáriai tárgyalás után beszélgettünk az eddig elért eredményekről és a bérunió jövőbeli kilátásairól.

Ebből a szempontból a kezdeményezés népszerűsítése minden tekintetben biztosított. Emellett a parlamentben is kifejezetten jó pozíciókkal rendelkezünk ahhoz, hogy meggyőzhessük a bolgár nemzetet.

"Lehetőségünk lesz bemutatni, hogy a bérunió nemcsak egy közönséges 'médialufi', ugyanis minden egyes bolgár állampolgárnak joga van a kedvezőbb munkabérekhez."

Az átlag bolgár állampolgár hogyan értékeli a kezdeményezést? Mekkora az érdeklődés a civil szféra és a szakszervezetek részéről a bérunió iránt? A többi párt reagált az ötletre?

Az átlagemberek számára rendkívül szimpatikus az egész kezdeményezés, ugyanis míg formális értelemben európaiak vagyunk, gyakorlati téren sajnos messze lemaradtunk a nyugati életszínvonaltól.

"Az átlag bolgár állampolgár egyenlő feltételeket keres, és fontosnak tartaná, hogy az ő munkája is ugyanolyan megbecsülésnek örvendjen, mint egy nyugat-európaié."

A civil szervezetek részéről egyre inkább tapasztalható a bérunió iránti érdeklődés, de ezek sajnos rendkívül tagoltnak számítanak nálunk.

"Mindenképpen egyesítenünk kell őket, és fel kell őket sorakoztatnunk a kezdeményezés zászlaja mögé. Ez lesz a siker záloga."

Más pártok egyelőre még nem adtak hangot a véleményüknek: vagy nem jutott még el hozzájuk a kezdeményezés híre, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Ebben természetesen igen nagy szerepe van a nyári uborkaszezonnak is.

Magyarországon a kormány mondvacsinált okokra és hazugságokra alapozva nemhogy támogatná, de még akadályozni is igyekszik a kezdeményezést. Ön mit üzen azoknak, akik tájékozatlanságból, vagy politikai haszonszerzés céljából gátolják a projekt keresztül vitelét?

Bulgáriában még senki sem lépett a kezdeményezés ellen: egyelőre nincs kampány, így ellenkampány sincs.

"Csend van, vihar előtti csend... A nyár politikai értelemben általában nálunk sem túl aktív időszak, ősztől várhatóak jelentősebb események."

Magyar szövetségeseink számára ezúton is szeretném üzenni:

"Ne üljenek fel politikai ellenfeleik provokációinak, semmiképpen se adják fel, és a legvégsőkig harcoljanak az igazukért. Sok erőt és kitartást kívánok nekik ehhez a küzdelemhez."

A magyar kormány azzal is riogatja a szavazókat, hogy amennyiben megvalósul a bérunió, a mi országainkat is elárasztják a migránsok. Ez reális veszély?

"Egyáltalán nem gondolnám, hogy a béregyenlőség ide vezetne."

Ezen túl Nyugat-Európa társadalmi és kulturális jellemzői nagy mértékben különböznek nemcsak a mi kelet közép-európai kulturális és társadalmi sajátosságainktól, hanem a közép-európaiaktól is. A bevándorlók ezeken a területeken valószínűleg egyszerűen nem is éreznék otthon magukat.

"Az említett embertömegek egyáltalán nem a mi területeinkre igyekeznek, hanem egyértelműen és célirányosan az ismertebb nyugat-európai államokba, egészen pontosan a volt gyarmatosítóik országaiba akarnak eljutni."

Az, hogy egyesek migránsáradattal fenyegetnek a Bérunió megvalósulása kapcsán, nem több a politikailag ellenérdekelt felek puszta lejáratási kísérleténél.

Vona Gábor szerint a projekt megvalósulása és az "egyenlő munkáért egyenlő bért" európai alapelvvé válása egy új, szolidárisabb és szociálisabb Európa alapjait rakhatja le. Ön hogy látja, ezzel a kezdeményezéssel tényleg megreformálható az Európai Unió?

Teljes mértékben egyetértek, és úgy gondolom, hogy a Brexit után nélkülözhetetlenek a minél gyorsabb és hatékonyabb intézkedések, illetve a strukturális reformok.

"Mindenképp szükség van a bérek kiegyenlítésére, valamint a belső migránsáradat megállítására, hiszen ez egyben a Brexit egyik fő okozója is, Nagy-Britannia pontosan emiatt hagyja el az Európai Uniót."

Nemcsak írásos, elvi, de tényleges, gyakorlati szinten is szükség van a szolidaritásra. Egészen biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió állampolgárai érzékelnék és értékelnék az egyenlőtlenségek megszüntetését.

Hogy látja, milyen az együttműködés a kezdeményezők között? Készülnek esetleg közös stratégiával az állampolgárok megnyerésére, vagy mindenki a saját módján gyűjti majd a szignókat?

Úgy gondolom, hogy kezd kialakulni a szükséges koordináció. A VMRO egyelőre csak a Jobbikkal áll folyamatos kapcsolatban, de a többi résztvevővel is mindenképpen szükségesnek tartjuk az együttműködés elmélyítését.

"Együtt vágtunk bele a kezdeményezésbe, és egységben is kell azt folytatnunk. Ahogy mondani is szokás: egységben az erő!"

Tervezik a nyugati közvélemény megszólítását, vagy esetleg a nyugaton dolgozó bolgár fiatalok mobilizálását?

Mindenképpen tervezzük. Ezúton is tisztelettel felkérnénk őket, hogy az igazságosság nevében támogassák a kezdeményezésünket.

"Ez a kezdeményezés nem ellenük jött létre, hanem pontosan a közénk éket verő, szétválasztó tényezők megszüntetése miatt."

Egy szövetségi rendszer és gazdasági csoportosulás, elviekben egyenlő tagjai vagyunk.

"A béruniónak inkább össze kellene hoznia minket, mintsem hogy szétválasszon."

Mindenképpen tervezzük mind a bulgáriai, mind pedig a Bulgáriát gazdasági okokból elhagyó bolgárság megszólítását is. A legfőbb célunk az, hogy minden egyes bolgár állampolgárnak legyen lehetősége a szülőhelyén emberhez méltó módon boldogulni, és semmiféleképpen se külföldön keresse a boldogulás lehetőségét.

Vonáék szófiai látogatásán kiderült, mikor kezdődik a béruniós aláírásgyűjtés

Vona Gábor, a Jobbik elnöke és Gyöngyösi Márton, a párt országgyűlési képviselője, valamint a béruniós polgári kezdeményezés civil bizottságának elnöke július 10-én Szófiában tárgyalt a projekt bolgár támogatóival, a Belső-makedóniai Forradalmi Szervezettel (VMRO).