"Az előválasztás vita nélkül mit sem ér!"

előválasztás
Alfahír - illusztráció

Ha az ellenzéki politikusoknak számít valamit a közbeszéd minőségének javítása, az előválasztás átláthatósága és a választópolgárok tisztelete, ha fontosnak tartják a közéletben új kulturális normák meghonosítását, akkor minden egyes indulónak kötelezően vállalnia kellene a vitát versenytársaival! Tisztelt pártok, tisztelt jelöltek, itt az ideje példát mutatni!

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A kormánypártokat kihívni készülő politikai alakulatok kimondott célja a demokratikus kultúra erősítése a magyar társadalomban. Az előválasztás intézményének puszta megszületése ugyan tagadhatatlanul erősíti ezt, azonban ha valaki, mi magyarok pontosan tudjuk, hogy a polgárság szavazati joga önmagában nem biztosítja a verseny tisztességét, a demokratikus elvek gyakorlati megvalósulását. Ugyanis könnyen lehet egy választás formálisan demokratikus, de gyakorlatilag pusztán az egyén és a közösség önrendelkezésének illúzióját biztosító intézmény.

Annak érdekében, hogy az előválasztás ne csak formailag, hanem a gyakorlatban is az állampolgárok önrendelkezésének ünnepe legyen, szükséges néhány emberi szabadságjog garantálása a szavazópolgárok számára. Véleményem szerint az egyik ilyen szabadságjog, az információ eléréséhez való jog  - helyesebben mondva képesség - biztosítása, amely gyakorlati megléte nélkül a választás az egyéni és kollektív autonómia kicsúfolásává degradálódik.

Természetesen az informálódáshoz való képességünkre több tényező gyakorol hatást: egyrészt a saját nyitottságunk, étvágyunk a sokszínű hírek iránt, másrészt a média minősége, tárgyilagosságra való törekvésének mértéke, harmadrészt pedig a politikusok viszonyulása a választók tényszerű tájékoztatáshoz vagy éppen tudatos manipulációjához.

Szerintem lehetséges vitát szervezni minden körzetben, de ehhez mind a három szereplőre, a választókra, a médiára és a politikusokra is szükség van! Az előválasztás biztosítja számunka a lehetőséget, hogy új példákat, precedenseket teremtsünk ezen szereplők egymáshoz fűződő kapcsolatában. Naív ábrándokat persze felesleges kergetni: a politika az erő harca.

Akkor lesznek viták a jelöltek között, ha a vitában érdekelt felek többen vannak és nagyobb kényszerítő erővel rendelkeznek, mint a vitát ellenzők! Hogyan valósulhat ez meg?

Első körben a felelősség a választóké és a civil szervezeteké, akiknek ki kell követelniük a vitát a politikusokból! Nyomást kell gyakorolni a politikusokra, hogy érezzék, a publikum igényt tart a minőségi vitákra! Emellett, második körben a médiumoknak - helyi és országos, hagyományos és innovatív - készen kell állniuk infrastrukturálisan és intellektuálisan is a viták megszervezésére, lemoderálására és közvetítésére. Ebben nyílván egy együttműködés szükséges civil szervezetek és média vállalatok között. Szükséges egy pártatlan moderátor megtalálása, aki ismeri a helyi ügyeket és formálisan nem kötődik egyik jelölthez vagy párhoz sem! Továbbá létre kell hozni egy etikai szabályzatot, amely a vitában résztvevők viselkedését szabályozza, egységesen elfogadott morális elvek alapján.

Így lehet biztosítani, hogy a viták nem kocsmai veszekedések, hanem tiszteletteljes, előremutató, tabumentes eszmecserék legyenek!

Harmadrészt a politikusoknak kellene végre összegyűjteniük a bátorságukat, felkészülni az érveikből és példátmutatni a választópolgárok iránti tiszteletből! A legnagyobb tisztelettel szólva, ha egy politikus jelölt nem vállalja az etikai minimumok alapján, egy pártatlanságot célzó moderátor által vezényelt publikus vitát, az konkrétan a választók emberi méltóságának a megsértése!

Nem titok, hogy a Tabumentes Egyesület ezen célok megvalósításáért dolgozik, most már a Civil Választási Bizottság tagjaként! Igyekszünk a gyakorlatban érvényt szerezni a választópolgárok informálódáshoz való jogának, ehhez a legegyszerűbb út a kulturált viták követelésén át vezet!

Legyen tehát az előválasztáson való indulás feltétele egy publikus vita vállalása!

A cikk szerzője Juhász Bence, a Tabumentes Egyesület és a Civil Választási Bizottság tagszervezetének tagja.