Az AB kimondta: nem alaptörvény-ellenes az alapítványi egyetemek szabályozása

SZFE, Színház- és Filmművészeti Egyetem
Sarkadi-Illyés Csaba / Alfahír

A Fővárosi Törvényszék még fabruárban fordult a szervezethez, mert alaptörvény-ellenesnek tartotta, hogy a felsőoktatási törvény módosítása után a választott szenátus helyett minden alapítványi tulajdonba adott egyetemen a fenntartó alapítvány fogadhatja el egyebek közt az intézmény költségvetését, szervezeti és működési szabályzatát, vagyongazdálkodási tervét, írja ki a rektori pályázatot.

A HVG kiemeli, hogy az Alkotmánybíróság pénteken határozata nem semmisítette meg  a vitatott paragrafusokat, de kimondta alkotmányos követelmény, hogy a fenntartó köteles a felsőoktatási intézmény szenátusát, emellett megillető véleményezési jog gyakorlására kellő időt biztosítani, továbbá lehetőséget kell biztosítania érdemi javaslattétel megfogalmazására, amelyet a fenntartónak nyomon követhető módon figyelembe kell vennie döntéshozatala során.

Mindemellett az AB úgy véli, "a szenátusnak az alapító okiratban véleményezési vagy egyetértési jogot kell biztosítani", vagyis a kuratóriumon múlik, hogy csak véleményezési jogot, vagy vétójogot is kap az egyetem választott vezetőiből álló szenátus.

Az Ab közleménye jelzi azt is, hogy az SZFE ügyében két további ügy van náluk folyamatban: egy másik bírói kezdeményezés és az egyetem oktatóitól és hallgatóitól érkezett panasz. „Ezekben az ügyekben az indítványok vizsgálata szintén megkezdődött, a döntések később várhatóak.”