Orbán Viktor, az abuzáló

orbán viktor
Orbán Viktor Facebook-oldala

A magyar kormány inkább lemond 77 milliárd forintról, hogy tőle független civil szervezetek ne kapjanak 4 milliárdot. A Norvég és EGT Alapból hazánknak jutó összeget a legégetőbb célokra lehetne felhasználni mint egészségügy, oktatás, közlekedés, társadalmi felzárkóztatás és roma integráció. Ezekre a célokra menne vagy ment volna nemcsak a vitatott 4, hanem a teljes 77 milliárd forintnyi összeg. Most ettől fosztja meg az országot Orbán Viktor.

Létezik a köznyelvben a szerelemféltés kifejezése. Bár a törvények így nem neveznek meg semmilyen bűntettet, de a jogi magyarázatokban és jogi vitákban rendre felmerül. Ahogy felmerül annak a kérdése is, szabad-e ezt a fogalmat bármilyen szinten használni. Ez a szó ugyanis olyan szövegkörnyezetben szokott kerül elő, amikor féltékenység miatt bántalmazza vagy öli meg korábbi társát egy elkövető. Erőszak és gyilkosság? Ez miféle szerelem, és miféle féltés? Puhítja a bűn súlyosságát ez a fogalom, egyszersmind felelősséget helyez az áldozatra is. Az elkövetőnek csak nagyon fájt a szíve, viselkedésével (szakítással, új élet kezdésével) az áldozat hívta elő az állatot a másik félből. Ez azonban nem igaz. A hirtelen felindulás minősített eset, ahogy a jogban is, de azok a gyilkosságok és bántalmazások, amelyeket előre eltervezve vagy visszaesőn követnek el, ott szó sincs szerelemről. Ott szó sincs szeretetről és féltésről, az nem is a másikról szól, csak az elkövető hatalommániájáról, és a tisztelet teljes hiányáról. Így van ez Orbán Viktor és Magyarország esetében is.

Nem lehet az országot szeretve lemondani sem 4, sem 77, sem a helyreállítási alap sok ezer milliárd forintjáról. Nem lehet úgy szeretni az országot, hogy rosszat teszek neki, megfosztom valamitől, ami járna neki, csak mert nem ellenőrizném annak a vagyonnak minden fillérjét. Ez ahhoz a féltékeny, de valójában inkább belül sérült, torz és kontrollmániás partnerhez hasonlít, aki párjának nem enged saját költségvetést, a költéseiről értesítést kér, a nagyobb kiadásokat pedig előzetes jóváhagyáshoz köti. Hol volna ebben a kapcsolatban a bizalom, amely a szeretet alappillére?! Orbán Viktor saját hazáját szállja meg mindenféle külhatalom nélkül, ahogy egy abuzáló férfi vagy nő terrorizálja párját.

A párhuzam illeszkedik ahhoz is, ahogy a kormány reagál a Norvég Alap pénzeinek elutasítására. Magát állítja be áldozatként, és Norvégiát fenyegeti perrel. Miközben ők voltak azok, akik méltatlanul meghurcolták az Ökotárs Alapítványt. Erre közvetlenül Orbán Viktor adott ki akkor utasítást. Most pedig 77 milliárdról mondanak le azért, nehogy legyen 4 milliárd forint, amiről nem a kormány fennhatósága alatt döntenek. Ezt a pénzt is ugyanúgy hazánk legégetőbb problémáitól veszik el, mint a helyreállítási alap esetében. A lelepleződéskor pedig nem meghátrálást tanúsítanak, hanem jogi lépéseket terveznek. Ahogy a brutálisan bántalmazott Orosz Bernadett is előbb állt bíróság elé becsületsértés miatt, mint került az a férfi, aki őt bántalmazta, de aki becsületsértésért Orosz Bernadettet képes volt beperelni.

És még Norvégia az, ami tartozik Magyarországnak! Nyilatkozta erről közleményben a Miniszterelnökség. Miközben Orbán Viktor nem az országnak, hanem saját holdudvarának akarja azt a pénzt. Sőt, pontosabb úgy fogalmaznom, hogy azt a 4 milliárdot nem akarja magának a miniszterelnök, ő azt nem volna képes feldolgozni, ha az 4 milliárd másé lenne. Az országé általában. Még mit nem?! Ez az ország Orbán Viktor, vagy ha ez az ország más, mint Orbán Viktor, akkor annyit is ér! Egy kimeríthetetlen pénztárcaként tekint saját hazájára a miniszterelnök, egy eszközre, amely saját hóbortjait szolgálja, és csak addig van értéke, amíg felhasználható. Orbán Viktor nem az a kedves, aki a másikból annak igaz énjét szereti ki, hanem egy idomár, aki hallani sem akar önálló arcélről.

Komoly tudományos szakirodalma és kezelési módszertana van annak, miként lehet egy abuzáló kapcsolatból kilépni, és az ott szerzett sebekből felgyógyulni. Az első lépés a nemet mondással kezdődik. Felismerni azt, hogy a másik erőszakja nem a szeretet jele, hanem annak a hiánya. Az erőszakra pedig nemet kell mondani, ahogy nemet kell mondani a kisajátításra is. Egyenrangú felek között nem beszélhetünk abuzáló kapcsolatról, ahhoz alá-fölé rendeltség kell. Orbán Viktor lenéz az országára, és a polgárokra alattvalóként tekint, holott nem vagyunk mi alattvalók. Eb ura fakó, Orbán Viktor nem királyunk!