Már csak az ország fele vállaltan keresztény, két és félszer több muszlim él hazánkban, mint húsz éve

Már csak az ország fele vállaltan keresztény, két és félszer több muszlim él hazánkban, mint húsz éve

Olybá tűnik, a kultúrharcos kereszténydemokrácia nem érte el a kívánt eredményeket Magyarországon.

A napokban hozta nyilvánosságra a KSH a tavalyi népszámlálás részletes eredményeit, melyből kiderült, hogy jócskán visszaesett a vallásosak száma Magyarországon. A vallási önbesorolás kérdésére 40 százalék nem válaszolt, miközben a 2011-es népszámláláskor még csupán 27 százalékra rúgott az arányuk.

A kultúrharc terepén hangsúlyosan kereszténydemokrata kormányzás ellenére a két legnépesebb keresztény felekezet számaránya tehát jelentősen csökkent, nem pusztán húsz, hanem tíz év távlatából is.

Az egy évtizeddel ezelőtti 3,8 milliós szám után a válaszadók fele, 2,9 millió fő vallotta magáról, hogy katolikus (római és görög), míg a reformátusok száma 1,2 millió főről 944 ezer főre apadt. Húsz éve még 5,6 millióan tartották magukat katolikusnak, és 1,6 millióan kálvinistának. A Telex azt írja,

2001-ben még a magyar lakosság háromnegyede volt vállaltan vallásos, ma viszont kevesebb mint a fele.

A vállaltan evangélikusok száma ez alatt 300 ezerről 176 ezerre esett vissza. A nem vallásosok aránya nagyjából ugyanaz maradt, míg a nem válaszolók száma 1,1 millióról 3,9 millióra emelkedett, ami három és félszeres növekedés - írja a lap, megjegyezve, előfordulhat, hogy egyesek vallásosak, de valamiért titkolják hovatartozásukat.

Az unitáriusok száma vélhetően az erdélyi bevándorlás miatt is érdemben alig változott. Az izraeliták száma viszont közel 13 ezerről 9 ezer alá csökkent.

A Hit Gyülekezetéhez tartozók száma viszont hatszorosára emelkedett, majdnem 4 ezer főről több mint 22 ezerre. Tíz éve még 18 ezren vallották magukat hitgyülisnek.

A muszlimok száma pedig két és félszeresére duzzadt, 3 ezerről csaknem 8 ezerre. 2011-ben még 5,5 ezret tett ki a számuk idehaza.

Ez utóbbiak csoportja ugyan még eltörpül a keresztény és nem vallásos népesség viszonylatában, a trend azonban legalábbis szembetűnő a továbbra is népességfogyást és elöregedést mutató 2022-es népszámlálás eredményeit alapul véve.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Semjén Zsolt - Béli Balázs/Alfahír)