Furcsaságok a MÁV jegyautomata-beszerzése körül

A nagynevű gyártó a konkurenciát támogatná?

  • A közbeszerzés nyertese egy híres német gyártót adott meg referenciaként és erőforrást nyújtó szervezetként.
  • A MÁV-nak viszont egy másik gyártó gépét mutatta be.
  • Az ellentmondásra rákérdeztünk a németeknél.
  • A német cég másnap visszavonta a felelősségvállaló nyilatkozatot.

Elkaszálta a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) a MÁV jegyautomata-beszerzési tenderét – számolt be a hétvégén a szikár tényről a napi.hu. A gazdasági szakportál a nemzeti vasúttársaság 8 milliós büntetését emelte ki, azonban lapunk kicsit mélyebben is beleásta magát az ügyletbe, és több érdekes körülményre is figyelmes lett.

A közbeszerzési eljárást 375 darab jegykiadó automatára írták ki, melyhez egy 110 darabos opció is tartozik. A nyertes Traco Zrt. ajánlata szerint 15 darab automatát a szerződéskötést követő 60 napon belül leszállítanak (ez az úgynevezett éles próbaüzem), majd – a közbeszerzési dokumentációban elérhető szerződéstervezet szerint – öt munkanapos ciklusokban szállítanak újabb 10-10 darabokat.

A Traco alvállalkozóként és referenciaként a német Scheidt & Bachmann GmbH-t jelölte meg, illetve úgynevezett erőforrást nyújtó szervezetként is ezt a céget nevezték meg. Ez a vállalkozás tényleg számos nemzetközi referenciával rendelkezik, többek közt ők szállították a fővárosban látható lila BKK-automatákat is. A Scheidt & Bachmann alvállalkozói szereplése viszont első ránézésre azért furcsa, mert a MÁV-Start a közbeszerzési dokumentáció tanúsága szerint „legalább 17”-os 5:4 képarányú, színes érintőképernyővel” ellátott automatát követelt meg. A Scheidt & Bachmann honlapján azonban az álló, lábazatos jegyautomaták mindegyike, így a referenciaként hzott ST 40-es típus is 15 colos monitorral bír.

Az ügy innen kezdett érdekessé válni. A vesztes, az Aquis Innovo Kft. és az Aquis Automation Kft. alkotta konzorcium ugyanis hatpontos előzetes vitarendezési kérelemmel támadta meg a MÁV döntését. A dokumentumból, mely elérhető a közbeszerzési adatbázisban, újabb megdöbbentő részletek derülnek ki.

A nyertes Traco ugyanis nem a Scheidt & Bachmann referenciaként felmutatott ST 40 típusú automatáját ajánlotta meg, hanem egy kisebb, referenciával nem rendelkező cég, a Kiosksystems Kft. RM típusú gépét mutatta be úgynevezett deszkamodellként, ezt vitték tesztelésre is. Ennek a nyolc munkavállalóval rendelkező cégnek az éves forgalma korábban 100 millió, 2017-ben 150 millió forint körül alakult, és sosem vettek még részt akkora mennyiségű (legalább 100 darab) közösségi közlekedéshez használt kültéri automata leszállításában, melyet a közbeszerzési kiírás műszaki alkalmassági követelményként meghatároz. A Traco nyertes ajánlata szerint ugyanis a készpénz és bankkártya elfogadására is alkalmas szerkezetnek az ára több mint 8,4 millió forint, a csak bankkártyás fizetésre alkalmas automata darabja is 5 millió forint. Ebben pedig nincsenek benne az üzemeltetési készletcsomag (pl. szoftver) árai, melyek ugyancsak milliós nagyságrendre rúgnak. Vagyis egyértelmű, hogy a Kiosksystems nem felelt volna meg műszaki referenciaként, ahhoz ugyanis többszázmilliós bevétellel kellett volna rendelkeznie, a jelen gazdasági helyzetükben pedig erősen kétséges, hogy tudták volna vállalni az ötnaponta leszállítandó 10-10 készüléket. A Traco ezért vonta be az ügyletbe az e téren tapasztalattal rendelkező német gyártót.

Felmerül a kérdés: egy olyan, nemzetközi hírnévvel bíró cég, mint a Scheidt & Bachmann, miért megy bele egy olyan ügyletbe, melyben csupán felelősséget, sőt a közbeszerzési törvény szerint kezességet vállal, de terméket nem értékesít? Mi több, noha maga is megajánlott egy terméket (a már említett ST 40-es típust, mely azonban az előírt, legalább 17 colos monitornál kisebbel rendelkezik), egy ismeretlen, jóval kisebb cég termékének eladását segíti. Röviden: miért támogatják a saját konkurenciájukat?

Lapunk ezért augusztus 27-én e-mailben feltette ezeket a laikusoknak is érthető, de logikus kérdéseket a Scheidt & Bachmannak. Megkérdeztük, állnak-e szerződéses kapcsolatban magyar gyártóval, majd többször is érdeklődtünk a válasz felől. Visszajelzést egyszer sem kaptunk, ám a KDB október elején megszületett határozatából kiderül, a német gyártó egy nappal lapunk érdeklődését követően, azaz 2018. augusztus 28-án kelt tájékoztatásában előadta, hogy

a Scheidt & Bachmann Gmbh tárgyi közbeszerzési eljárásban és az az alapján megkötendő szerződés teljesítése során az egyéb érdekelt teljesítéséért nem vállal semmilyen felelősséget,

különösen a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerintit (ez a kezességre vonatkozik – a szerk.).

Sőt, rá egy hétre a Scheidt & Bachmann újabb nyilatkozatot tett, mely szerint a cég csupán a Traco egyik lehetséges alvállalkozója, aki potenciálisan technológiát és tanácsadást biztosítana. Rögzítette, hogy

a Scheidt & Bachmann Gmbh felelősségét megállapító értelmezését a beküldött dokumentumoknak semmisnek tekinti, és visszavon minden olyan vonatkozó nyilatkozatot, mely az Scheidt & Bachmann Gmbh-nek mint nem szerződéses partnernek a tárgybani közbeszerzési eljárásban, a MÁV felé fennálló felelősségét megalapozná. Ilyen jellegű kötelezettség vállalás soha nem állt az Scheidt & Bachmann Gmbh szándékában.

A KDB határozata szerint viszont ennek a két nyilatkozatnak nincs visszaható hatálya a döntésre, mivel azok az eredményhirdetést követően keletkeztek. Ugyanakkor leszögezi, a Traco által benyújtott (a Scheidt & Bachmannal kötött) előszerződés olyan általános megfogalmazást tartalmaz, amiből nem derül ki, az erőforrást nyújtó német gyártót ténylegesen milyen mértékben vonják be a teljesítésbe. Ugyanez vonatkozik egy másik műszaki kritériumra, mely szerint a Scheidt & Bachmannak minimum 2 fő, jegykiadó automaták gyártásában, telepítésében, üzemeltetésében jártas szakembert kell biztosítani. Ebben a kérdésben a Traco egyoldalú (!) nyilatkozatot adott be, mely szerint tendernyertesség esetén F. Gy. és H. M. szakembereket a Scheidt & Bachmann GmbH alkalmazni fogja. (Információink szerint a H. M. monogram Hraboczki Mártont, a Scheidt & Bachmann magyarországi leányvállalatának vezetőjét takarja.)

A KDB döntése alapján az ajánlatkérő MÁV-Startnak újra el kell bírálnia az ajánlatokat, ugyanakkor a határozat azt is kimondja, ennek során helye van hiánypótlásnak. Viszont az elbíráláskor már tekintettel kell lennie a Scheidt & Bachmann két, felelősséget visszavonó nyilatkozatára is.

Az általunk megkérdezett közbeszerzési szakértő szerint a Traconak lehetősége van az új elbírálási eljárás keretében új erőforrást nyújtó szervezet megjelölésére. Mint a szakember fogalmazott, ekkor is vizsgálni kell azokat a kritériumokat, melyeket a közbeszerzési törvény, valamint a kiírás tartalmazott, azaz nem áll-e kizárás alatt, teljesülnek-e a pénzügyi, illetve a műszaki alkalmassági feltételek. Kérdés, hogy sikerül-e új lábat találniuk az alóluk kicsúszott Scheidt & Bachmann helyett.