Új zászló alatt egyesülnek a munkavállalók

Zászlót bontott az Egységes Munkavállalói Egyesület (EME). Az új érdekvédelmi szervezet a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából jött létre

Ütőképes lehet a húszezres taglétszám

Az Egyesület az elkövetkező 6-12 hónapban 10-20 ezres taglétszámot szeretne elérni. Mindezt Tajti Csaba az elkövetkezendőkben csatlakozó civil szervezetek meglévő tagságára is alapozva elérhető, reális célnak tartja. Az EME azokat a szakszervezeteket karolná fel, amelyek nem tartoznak egyetlen szakszervezeti konföderációhoz sem vagy ugyan rendelkeznek konföderációs tagsággal, de jelenleg nem kapnak elég megjelenési felületet, támogatást.

Tajti elmondta, hogy az EME természetes személyekkel is felduzzasztaná a tagsági állományát, hogy ütőképes tárgyalófél legyen bármelyik, aktuális magyar kormánnyal szemben. Az Egyesület főtevékenysége az érdekképviselet, amit a jelenlegi konföderációk nem látnak el elég hatékonyan. A mindössze 500 forintos tagdíjért cserébe tagjainak érdekképviseleten túl jogsegélyt ajánlott fel. Az EME megjelölt céljai: tagjai képviselete társadalmi, szociális, anyagi, kulturális, illetve szolgálati és munkakörülményeikkel összefüggésben.

Az EME ezenfelül más civil szervezetekkel is együttműködne, mi több gazdasági társaságokkal is, hiszen ami a munkáltatónak jó, az áttételesen jó lehet a munkavállalónak is. Az Egyesület jogi segítséget adna, illetve pályázatok elnyeréséhez nyújtana szakmai támogatást partnereinek, tagszervezeteinek.

Csak a Jobbik foglalkozik a munkavállalói egyesüléssel

Tajti elárulta, hogy korábban is megkeresett különböző pártokat az együttműködés szándékával, de egyedül a Jobbik nyitott feléjük, ezért az Egyesület létrehozatali szándékával kapcsolatban a jobboldali ellenzéki erővel vette fel a kapcsolatot. Hozzátette azonban, hogy a munkavállalók érdekében kész lenne az együttműködésre az LMP-vel, a MSZP-vel vagy akár a Fidesszel is. Ezek közül azonban egyik párt sem reagált érdemben a megkeresésükre. A kormánypárt nem hajlandó az érdemi párbeszédre sem, ha nem lát a másik oldalon elég erőt, márpedig például a szociális szférában nehéz sztrájkra mozgósítani, a dolgozók sajátos élethelyzete miatt. Tajti Csaba tapasztalatait arra alapozhatta, hogy máskülönben, az Egyesület létrehozatala előtt, attól függetlenül részt vett a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság munkájában, amely parttalan tárgyalásokat folytatott a kormánnyal.

Sneider Tamás aki 2014-től a Jobbik Országgyűlési Képviselőcsoportjának frakcióvezető helyettese, a Népjóléti bizottság tagja, az Országgyűlés alelnöke azonban alelnökként is részt vesz az Egységes Munkavállalói Egyesület életében, emiatt az újonnan létrejövő szervezet elnöke örömét fejezte ki.

40+

Az EME bejelentette, azt is, hogy támogatja azt a népszavazási kezdeményezést, amely a férfi emancipáció jegyében arról szól, hogy mindenki nyugdíjba mehessen 40 év munkaviszony után, ahogy jelenleg a nők is. Ismeretes, hogy a Jobbik is üdvözölte a Kúria azon döntését, mely szerint tartható népszavazás a kérdésről, miszerint:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?