2018. 04. 05. 19:13

A fideszes képviselő körében halmozódtak a közbeszerzések

A Békés megyei Dankó Béláról helyben nyílt titok, hogy a kismillió korrupciós ügyben érintett Simonka György ellenfele a megyei Fideszen belül. Ám Dankó Bélát sem kell félteni, az ő köre is bőségesen hozzáfért a közpénzekhez.

Dankó Béla korábban Kondoros polgármestere volt, az alpolgármesteri tisztséget pedig Paluska Zoltán töltötte be. Dankó Béla testvére, László, pedig több cégben is üzlettársa Paluskának.

Dankó egykori kondorosi helyettesének cége a Kondorostól két településnyire fekvő Csabacsűd pályázatain is jól keresett. Még 2012-ben a Darányi Ignác-terv keretében írtak ki pályázatot közösségi tér kialakítására a csabacsűdi művelődési házban. A műszaki ellenőri feladatokat az a Work-Metall Trans Kft. kapta meg, amelynek tulajdonosa Paluska Zoltán és testvére, Pál, valamint a Paluska család (id. Paluska Pál, Paluska Pálné, valamint a két fivér) tulajdonában álló Verker Kft. Ezek azonban eltörpülnek más megbízások mellett. A Work-Metall Trans Kft. ugyanis számos más műszaki ellenőri megbízást elnyert, így például Békés városában vagy épp Csabacsűdön is ők végezhették el a szennyvíztisztító telep korszerűsítési munkáinak ellenőrzési feladatait.

2013-ban Csabacsűd felújította a ravatalozót is, ennek a munkának a műszaki ellenőre már egyenesen Dankó Béla testvérének cége, a Kontroll-Centrum Kft. volt. Ez a cég egyébként nemcsak helyben érdekelt, hanem 2016 júliusában megvett egy ingatlant Neszmélyen, a Fő utca 212. szám alatt. Ide van bejelentve például Dankó László egy másik cégének, a Dobogóhegyi Kft.-nek a telephelye is. Ebben a cégben egészen 2015 szeptemberéig tulajdonostársak voltak Dankó Lászlóval (mások mellett) a Paluska fivérek is. De nemcsak ebben a vállalkozásban van közös érdekeltségük, hanem az Alföld-Planum Kft.-ben is, melynek fő tevékenysége megint csak mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás. Ennek ügyvezetője Paluska Zoltán, Dankó Béla korábbi helyettese, tulajdonosa pedig őmellette Dankó Béla testvére, valamint Zvara Zoltán. Utóbbi személynek még egy cége van, a Zété-Kontroll Kft., mely – hasonlóan a Work-Metallhoz és résztulajdonosához, a Verkerhez, továbbá a Kontroll-Centrumhoz és az Alföld-Planumhoz – szintén mérnöki tevékenységgel, műszaki tanácsadással foglalkozik.

A Kontroll-Centrum Kft. az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának adatai szerint 2016-ra ugyan benyújtotta éves beszámolóját, ám annak kiegészítő mellékletét a számviteli törvényben előírtak ellenére nem tette közzé. A céget kerestük a Cégbíróságon bejegyzett cégkapus e-mail címén, megkértük, hogy küldjék meg részünkre a 2016-os kiegészítő mellékletet, ám megkeresésünkre másfél hét elteltével sem választoltak.

A Work-Metall Trans 2014-es eredményéből 14, míg 2015-ös eredményéből 15 millió forint osztalékot vett ki. Ugyancsak busás osztalékban részesültek az Alföld-Planum Kft. tulajdonosai: 2014-es és 2015-ös eredményeikből 20-20, míg 2016-os profitjukból 10 millió forint osztalékot vettek ki.

Dankó László cége, a Kontoll-Centrum Kft. az ugyancsak Dankó Béla választókerületéhez tartozó Dévaványán is sikeresen indult: három településfejlesztési pályázat, valamint a házi gyermekorvosi rendelő felújításának műszaki ellenőri feladataival bízták meg 4 millió 470 ezer forint plusz áfáért. Az tény, hogy ez volt a legolcsóbb ajánlat, ám a versenyen indult üzlettársának, Zvara Zoltánnak a cége, a Zété-Kontroll is.

Az igazi összefonódásokat azonban Kondoros „szomszédvárában”, Kardoson találjuk.

2016 szeptemberében a település belterületi utak tervezésére hívta meg az alábbi vállalkozásokat: az Alföld-Planum Kft.-t (mely Dankó László, Paluska Zoltán és Zvara Zoltán közös cége), Szűcs István egyéni vállalkozót, aki egyébként Tótkomlós fideszes alpolgármestere volt, valamint Dankó László Kontroll-Centrum Kft.-jét.

2017 augusztusában Kardos ugyancsak belterületi utak felújítására írt ki pályázatot, melynek tervezési feladataira három céget hívtak meg: a Dankó–Paluska–Zvara-féle Alföld-Planum Kft.-t, a Zvara Zoltán Zété-Kontroll Kft.-jét, valamint Dankó Béla testvérének cégét, a Kontroll-Centrum Kft.-t.

Ugyancsak 2017 augusztusában járdafelújításra is vállalkozott a település, melynek teljes körű műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására ugyancsak három pályázót hívtak meg: a Paluska család Verker Kft.-je és a Zvara-féle Zété-Kontroll Kft. mellett ugyancsak Dankó László cége, a Kontroll-Centrum Kft. volt a meghívott.

Vagyis bárki is a pályázatra meghívott „versenyző”, az biztos, hogy a közpénz a fideszes Dankó Béla képviselő köreiben landol.